Němá tvář také cítí

29. října 2017 v 15:05 | Misantrop

Kancelářský úředník je němá tvář. Zamračíš-li se na dělníka, zamračí se také a varovně vstane. Vynadáš-li nosiči, praští ti zavazadlem a zmizí. Okřikneš-li žebráka, aspoň se na tebe zlostně podívá, než si půjde po svých. I ten osel někdy párkrát vyhodí, když už má všeho dost, ale chudákovi úředníkovi můžete klidně vyhrožovat, nadávat, okřikovat ho i kopat, a on se ani nezamračí. To snad ani žádný asketa z povolání nedovede tak ovládat svá hnutí jako on. Je ztělesnění spokojenosti se vším, vtělená trpělivost, poslušný služebník, zkrátka má všechny lidské ctnosti. Osud se někdy usměje i na zříceninu. O svátku světel na ni zazáří světla, v období dešťů se zazelená, příroda má o ni jakýs takýs zájem. Ale na chudáka úředníčka se štěstí neusměje nikdy. V jeho temném osudu nikdy nezabliká světélko. Na jeho zažloutlé tváři se nikdy neobjeví světlo úsměvu. Právě takovou němou tváří byl Lála Fatahčand.


Ta holota je němá? Němá tvář... Myslím tím ovšem jen "vnitřní němotu": neschopnost uvědomit si, co se v nich děje.


Jak dokáže lhát ta němá tvář, i když mlčí jako ryba!


Opravdu mírná zvířata o lásce a míru nikdy nehovoří, protože nemají proč klamat sebe i svět. Za němá ústa promlouvají nejlépe činy.


Zármutek nebyl stvořen pro zvířata, ale pro lidi; když se však člověk nad něčím přespříliš rmoutí, hned je z něho jakoby němá tvář.


Němá zvířata zaberou na vnadidlo, a ani lidé by se nedali chytit, kdyby se nezakousli do trošky naděje.


- Zabít je málo!
- Ne! Ovládej se, Emile, je to němá tvář...
- Nesmí toho zneužívat. Můj strýc byl dokonce hluchoněmý, ale klobouky nežral.


"Ale kamaráde," děl sladký, utíraje si slzy smíchu, "to přece bylo jen necitelné od tebe. Byla to sice němá tvář - ale ta také cítí!"
"Nevídáno o takový prašivý dobytek!" zabručel skromný.


Lidstvo i němá zvířena vodní
v krunýři šupin, i tučné krávy a šelmy
a strakatí ptáci, co chladivou hladinu vodní
oživují kol řek a jezer a břehů,
i ti, co se hemží a létají hluboko v hvozdech -
zkoumej po kuse kus vždy z jednoho druhu:
uvidíš přec, že se podobou navzájem liší.
Jinak by mládě svou matku nemohlo poznat
a matka své mládě; leč oba to dovedou dobře
a znají se navzájem stejně jak člověka člověk.


Konečně, co je vlastně tak divného na tom,
když nadáno hlasem a jazykem plemeno lidské
dle rozličných pocitů nazvalo předměty různě?
Vždyť i ta němá tvář a divoké šelmy
ozývají se různě a jinak dle toho,
zda se v nich nítí bol nebo strach nebo libost.
Když tedy rozličné pocity nutkají zvíře,
ač je to němá tvář, se ozývat různě,
oč více je podobno pravdě, že tenkráte lidé
dovedli rozličným věcem dát rozdílná jména!


Zvířata jsou "němá", tak ti to povím já
Kéž by ses s tím pleckem zadávil!
Ať ti ta roštěnka leží hodně dlouho v žaludku!
Ať ti ta svíčková ucpe střeva ještě mimo mozek!
Kdo se podílí na vraždě, je sám vrahem!


Němá tvář! Noblesní, rozpačité, a snad právě proto přiléhavé označení pro onoho málo známého tvora, s kterým můžeme komunikovat všelijak - přilnutím, sklánlivou něhou, porozuměním, prasáckým vybíjením - všelijak - jenom ne tak, jak bychom si ukrutně přáli a snad i měli, totiž řečí. Řeč zvířat!, dar, který býval v nejskutečnější skutečnosti, v pohádkách, zjevován jen nejmladším synům, a k tomu čistého srdce, a tedy jediným možným následníkům trůnu.


Přestaň už konečně žvanit a stále dokola jako mlýnek mlít pantem o tom, jaký asi má být dobrý člověk; z toho je mi jen na zvracení: raději zavři svou velkou nevymáchanou hubu a člověkem nebuď vůbec. Neboť jen mrtvý člověk je u mne dobrý člověk! Nevidíš, že jsem si oblíbil "němá" stvoření, kdežto lidi nadané řečí z duše nenávidím?


Končí věk proto, že člověk přestává býti člověkem a stává se němou tváří, ovšemže bez její krásy a souměrné, nevtíravé důstojnosti.


Věřím, že už brzy přijde den, kdy v naší vlasti nebude ani trýznitelů, ani trýzněných, a kdy němá tvář se k nám bude obracet s důvěrou a s láskou jako ke svým nejlepším a nejvěrnějším přátelům s výrazem vděčnosti.


Ivan sesedl s koníka a povídá:
"Posloužilas mi, němá tváři. Nyní ve jménu Boha, který nás i vás stvořil, slyš můj rozkaz: Běž domů, klusej!"

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm