Spravedlivý i ve své krutosti

22. října 2017 v 14:06 | Misantrop

Hlavním cílem pro obyvatele této země by měl být život spravedlivý.


Lidská společnost, společnost složená v mnohonásobné přesile z obecného průměru, nebyla dosud schopná vytvořit takový politický systém, který by byl spravedlivý a nebyl přitom založený na násilí, tedy systém, který by byl zdravý.


Také váš král není spravedlivý muž. Neboť kdyby byl spravedlivý a čestný, netoužil by po cizí zemi a nechtěl by uvrhnout do otroctví lidi, kteří mu nikdy ničím neublížili.


Ze všeho dobra je nejvzácnějším pokladem spravedlivý člověk.


Když se všechno od základů hroutí, co dokáže spravedlivý?


Sókratovy sofistické bláboly a sáhodlouhé výklady o tom, co je spravedlivé a co není a kdo je spravedlivý nebo kdo není... - to byla otrava; jako kdyby na tom záleželo.


Světový řád zůstává navzdory pošetilostem osudů, bojů a vášní tragických hrdinů nezměněn a spravedlivý i ve své krutosti.


Trautenberk - karikatura nejzkaženějšího lidství - chce přelstít vládce hor Krakonoše (jenž zde vystupuje jako jasný symbol a ztělesnění Přírody), ale nikdy se mu to nepodaří, ať dělá co dělá, vždycky na sebe přivolá za svou zpupnost a chamtivost jen hněv a spravedlivý trest. Stejné jako v "kauze člověk".


Má to v sobě, hluboko v sobě každý člověk, i ten, který se zapřísahá, že nemá. Jsouť to jeho historické kořeny, jeho chůdy, jimž vděčí nejvíce za svůj ničemný vzestup - i brzký spravedlivý pád.


Jen zkáza lidského rodu usmíří můj spravedlivý hněv!


"Nevidím to, tedy to není," tato konkluze je stejně strašná jako častá; nikdy nedopustí se jí Spravedlivý!
(Klíma: Lidská tragikomedie)


Spravedlivý člověk se nesmí nechat spoutat domovem. Mnohem lepší je proto žít v lese.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm