Nejsem-li volný, je mně nevolno

4. listopadu 2017 v 17:27 | Misantrop

Žádný flíček země, žádný kus skály ztracený kdesi uprostřed vod jižních moří už nemůže zůstat volný pro všechny. Stejně tak žádné opuštěné údolí, dokonce ani Měsíc. Všechno už někomu patří. Je to apoteóza teritoriálního gangsterství. Žádný čtvereční metr Země nazmar! Žádný čtvereční metr Země, který by zůstával jen tak, nezdaněný, nehlídaný policií... alespoň teoreticky.


Člověk, dříve volný a nezávislý, stal se množstvím nových potřeb podrobeným takřka celé přírodě a hlavně svým bližním, stal se v jistém smyslu jejich otrokem, i když byl jejich pánem.


Šept sípal přízraků a hluchých tuch...
Na volný posud nepronik jsem vzduch.


Člověk nenávidí dlouhý a volný život, jako nenávidí dlouhou chvíli a volný čas.


Každý volný, vskutku volný čin myšlení je člověku pod trestem zvrácenosti zakázán.


On zcela volný je, nemaje žádný oděv na sobě;
jest nahý úplně a tělem i myslí těší se svobodě.


Jsi volný, přímý, zdravý sám v svém nitru
a neposlechnout ten hlas by byl hřích:
proto ti dávám korunu i mitru.


Kde je všeobecná nesvoboda, tam je hříchem být volný.


Zvykl jsem si trávit veškerý můj volný čas v přírodě a nemíním toho po všech těch krásných letech absolutní svobody nechat jenom proto, že to zrovna jaksi není v módě!


Připadá mi, že ve stínu lesa jsem zapomenutý, volný.


Svatý Eustach, tento dobrý svatý muž, potkal v lese medvěda. Medvěd šel ve své drzosti tak daleko, že chtěl světce sežrat. Klerikální listy by napsaly, že ten medvěd byl volný myslitel.
(Hašek: Světci a zvířata)


Jsem volný, nepodléhám vašemu přísnému úsudku.


Chci být volný, bez pout, nepatřit nikomu a ničemu, chci mít svobodu, abych mohl dělat, co chci, abych mohl kdykoli odjet, kam mi napadne - tohle je dobré.


Je to úchvatný zážitek, když opouštíte tak rádi zdejší mrtvou zimní krajinu a po hodinách a hodinách letu přistanete plni očekávání na místě, kde všechno kvete a zelená se. Najednou vás přepadne blažený pocit, že jste zase volný, svobodný jako pán světa.


Byl jsem "soukromník" zcela volný k poustevnictví.


Byl jsem naprosto volný, a ještě víc než volný, neboť mě svazovaly jen mé záliby.


Je sice pravda, že moje zájmy a způsob života příliš nepřispívají ke stabilitě jejich posranýho fašistickýho státu, ale co na tom? Furt jsem ještě oproti těm otrokům volný jako pták.


Otevřen a uvolněn je ještě volný život velikým duším.


To je možné, jen má-li člověk volný čas.
(Seneca: O volném čase)


Velcí duchové všech dob dávali volnému času největší hodnotu. Neboť volný čas jednoho každého je natolik hodnotný, jak je hodnotný on sám. "Blaženost jest v prázdni," říká Aristotelés a Díogenés Lærtios zpravuje, že Sókratés "chválil volný čas jako nejkrásnější majetek." Nadaný člověk volný čas potřebuje, právě ten volný čas, který jiného hned zatěžuje a hned kazí; neboť bez něj je ujařmeným Pegasem, tedy nešťastným.


Jen vyprosť šíji z mrzkého jařma a zvolej: "Jsem volný, jsem volný!"


Hlavní je samota a blízkost lesa. A volný čas, pochopitelně, abych si toho všeho mohl vůbec kdy užít.


Nepostradatelný volný čas si nekoupíte za žádné jmění.
(Thoreau: Chůze)


Volný čas je k nezaplacení. Ten jediný.


Noc je přece pro misantropa lepší: po půlnoci už všichni lidáci chrápou nebo jsou zalezlí doma a čumějí na bednu a Já se tudíž mohu oddat nerušenému bloumání po liduprázdných předměstích, jimiž se prohání jen vítr, náhle také jakoby svobodný a volný bez lidí.


Konečně stál zde volný, na vlastních nohou! Konečně byl duch jeho svobodný.


Nejsem-li volný, je mně nevolno.


I tak zbývá volný čas. Co s ním? Jak ho využít? Věnovat jej pomoci bližnímu? Bližní, když o tom tak přemýšlíte, vás příliš nezajímá.


Přemýšlivý člověk věnuje svůj volný čas zábavě s nepřítomnými.


V samotě je Misantrop vznešený a volný.


Skutečně vznešená společnost, taková, jaká byla na francouzském dvoře a která myslím od roku 1780 už nikde neexistuje (snad s výjimkou dvora petrohradského), nebyla lásce příznivá. Znemožňovala samotu a neposkytovala volný čas.


Není to ten nejdebilnější způsob, jak trávit volný čas, který vás napadá? Vstát, obléknout se a jít tam, aby vám to nějaký kretén nandal.


Ať opustí společnost, kdo chce být volný: Svoboda a stát nemůžou být ve spolku.


Člověče! Občane svobodný (!) svobodné (!) čs. republiky! Ruku na srdce a uvažuj: Jsi v pravdě opravdu volný?


Když se don Quijote octl v širém poli, opět již volný a mimo dosah zamilovaných řečí, zazdálo se mu, že nalezl svou hlubinu bezpečnosti a že na duchu okřívá.


Konečně jsem v lese. Rázem je mi jako bych shodil olověné okovy. Zase volný!


Nejšťastnější úděl, jehož se géniovi může dostat, je oproštění od všeho, co není jeho živlem, a volný čas k tvorbě.


ADAM: Copak je něco většího než tvořit?
EVA: Být volný!

 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm