Vyčistím se ze svého pohoršení

5. listopadu 2017 v 16:00 | Misantrop

Po výčtu své děsné četby jednou napsal: "Konečně vyjádřím můj způsob myšlení, vydechnu svou zášť, vychrlím nenávist, vyplivnu žluč, vyčistím se ze svého pohoršení."
(Maupassant: Studie o Gustavu Flaubertovi)


Než dojdu na své "pracoviště", stanu se pohyblivou nulou. Okamžitě mě obklopí atmosféra nerozrazitelného spiknutí prolhanosti, zbytečnosti a pohoršující frašky.


Pohoršuje mě, že kdybych přestal jíst, že bych umřel. Zaráží mě to, protože se tu objevuje naprosto nečekaně poznání, že nejsem svým pánem, že o sobě nerozhoduji. Že o mé existenci rozhoduje dva tisíce kalorií denně. Není to strašné? A není to banální, objevit tak prastarou, tak opotřebovanou poučku o věčném sváru duše a těla?


Nenič kvůli pokrmu Boží dílo! Ano, všecko je čisté, zlé však je, když někdo pohoršuje druhého tím, co jí.
(Bible: Římanům)


LAPIS OFFENSIONIS ET PETRA SCANDALI
(Bible, Nový zákon, Římanům 9,33)
Kámen úrazu a skála pohoršení


Kdybych vzal v potaz v té věci sv. Augustina, řekl bych jako on: "Jestliže i pravda působí pohoršení, nechť vznikne pohoršení, ale pravda budiž řečena."


Pohoršovat se nad tím, že se tepe ta nebo ona chyba, znamená veřejně se ke jmenované chybě hlásit.
(Molière: Kritika školy pro ženy)


Pověsil jsem ho s pláčem, s hryzením svědomí, pověsil jsem ho, protože jsem věděl, že mě má rád, a protože jsem cítil, že mi nedal důvod k pohoršení, pověsil jsem ho, protože jsem věděl, že tím páchám hřích.
(Poe: Černý kocour)


Baudelaire skvěle vystihl toto pohoršení mysli (jež je pohoršením celého myšlení):
"Pravím vám: jediná a nejvyšší rozkoš lásky spočívá v jistotě konání zla. A od narození to dobře ví muž i žena: veškerá rozkoš pramení ze zla."


To vy ženy, milostivá, vždycky tak: chcete si jen kolem něčeho podovádět, ale co z toho vzejde, ať třebas i národní pohroma - po tom vám nic není. Pravdu měli staří, když říkali, že žena je - nádoba pohoršení.


Laertes jen s utajeným pohoršením poslouchal barona, který nemilosrdně pokračoval:
"My všichni jsme kdysi byli voděni po těchto bludných cestách; muž, jinoch nebo chlapec, buď si kdo buď, každý jí musí na čas podlehnout, musí být jejím panošem a toužebně o ni usilovat."


Naše děti, když byly ještě menší, se před zahájením mše začaly v lavicích pochechtávat. Okamžitě se po nich ohlédly dva tři pohoršené kokrhely, aniž si domyslely, že ty dvě děti jsou z osazenstva Kristu Pánu nejblíž. A pak ta všechna banda nakráčí k Přijímání.


Podám několik ukázek toho, co si tito malí vzali do hlavy, co svému mistru vložili do úst: vesměs zpovědi "krásných duší"...
"A kdož by koli pohoršil jednoho z těchto maličkých, věřících ve mne, mnohem by mu lépe bylo, aby byl zavěšen na hrdlo jeho žernov mlýnský a vržen byl do moře." (Marek 9,42.) - Jak evangelické!...


Mladík v návalu pohoršení vstane a chce odejít, aby neměl ani nedobrovolnou účast na zlém skutku. Prchá...! Prchá...!


Vylézám z vody a prohlížím si své tělo, jak je čím dál víc opálenější. Kdyby sem teď vtrhnul nějaký lidák, myslím, že by mi trvalo delší dobu než bych si uvědomil, že jsem před ním vlastně úplně nahý a že bych měl podle lidských zlozvyklostí najít kus hadru, jímž bych zahalil svou nahotu, svou "hanbu", jak oni říkají. A uvědomil bych si to nejspíš stejně jenom z toho, jak by ten lidák chlípně nebo pohoršeně fixoval pohledem můj lingam, česky pohlavní orgán. Znám lidi. Takže jsem rád, že jsem tu sám a že mohu být nahý a přirozený.


Pořád a pořád se o pohlaví žvaní a kecá a tlachá a kaňhá a klábosí, dělají se na "to" nechutné dvojsmyslné vtipy, nad nimiž se hlupáci utlemují, ale běda, ukážeš-li to pohlaví: hned hodí na tebe pohoršeně přikrývku a zavřou tě za nemravné odhalování na veřejnosti jako úchyláka, jako sprostého chlapa. Pohlaví je tedy cosi jako muslimský nebo židovský bůh: vzývat je smíš, ale zobrazit nesmíš - to je pak zle. Ale nahota a pohlaví jsou čisté, a jen sprosťák se nad nimi pohoršuje, protože je sám sprostý a napadají ho při pohledu na obnažené tělo samé sprosté myšlenky. Čistá a nevinná bytost se nad obnaženým tělem nepohoršuje, a když přece, vždy jenom v tichosti a jen tak pro sebe odvrací svůj pohoršený zrak.


NON INDIGNARI, NON ADMIRARI, SED INTELLEGERE
(B. Spinoza, Rozprava politická 1,4)
Nikoli pohoršovat se, nikoli divit se, ale chápat (porozumět)


V zemích obývaných nevinnými divochy si jemná evropská dáma brzo zvykne na domorodou totální nahotu a přestane se nad ní pohoršovat. Jeden francouzský hrabě a hraběnka - vysoce kultivovaní lidé, mezi nimiž nebyl žádný příbuzenský vztah - byli po ztroskotání lodi v osmnáctém století vyvrženi na neobydlený ostrov pouze v nočním prádle. Brzo byli nazí. A taky se styděli - asi týden. Pak jim jejich nahota přestala vadit a zakrátko jim ani nepřišla na mysl.


Řekové se nahotě obdivovali, kdežto nás pohoršuje.


Škola se pro mne stala děsivým prostředím ne kvůli učení, ale kvůli žákům a pak i učitelům, ti všichni mi dávali najevo své pohoršení nad tím, že si vůbec dovoluji být mezi nimi přítomna.


Nesneseme, aby měl někdo jiné mravy, protože nás pohoršuje, když se neřídí naší morálkou.


Chudák, prosící tragicky jako v Římě nebo komicky jako ve Francii, mě pohoršuje: předně nemám rád, když mě někdo vyruší ze snění, a za druhé nevěřím ani slovu z toho, co říká.


Ó jé!... Jako bych už slyšel pohoršené výkřiky lidumilů:
"To je netvor! Vždyť on nemá rád lidi!"


Já nemám lidstvo rád a jsem tak zhnusen jím,
že bych byl pohoršen nad jeho uznáním.
(Molière: Misantrop)


Ještě se tu podobám kohoutu na cizím dvorci, po němž i slepice klovnou; proto však se na tyto slepice nehněvám. Jsem k nim dvorný jako ke všemu malému pohoršení.


Kdo se posmívá a budí pohoršení,
sám na to doplatí a dobře mu pak není.


Jsem blízko svého posledního vzdechu a představuji si dost často poslední žert. Sezvu ty ze svých přátel, kteří jsou přesvědčení ateisté jako já. Celí smutní mě obklopí kolem mé postele. A tu přijde kněz, kterého jsem zavolal. K velkému pohoršení všech se vyzpovídám, požádám o rozhřešení a přijmu poslední pomazání. Potom se otočím na bok a umřu.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm