Zlost mám

22. listopadu 2017 v 17:38 | Misantrop

Zlost mám, že některé dílo se haní ne proto, že zdá se
hrubě a neladně psané, leč proto, že nedávno vzniklo.
Kdyby však bylo vše nové tak protivné Řekům, jak nám je,
co by teď starého měli, neb co by dnes mohl z nás každý
čítat až do roztrhání jak hodnoty společné všem nám?


Tak už na světě není žádná spravedlnost. Srdce mi samou zlostí skáče v hrudi.


V duchu si šeptal: "Ubozí lidé! Některým se vede opravdu zle." A chytla ho zlost na neúprosnou přírodu. Potom mu napadlo, že ti žebráci věří, že se aspoň na nebesích o ně někdo stará a že tam kdesi nahoře je jejich život zapsán v účetní nebeské knize se všemi klady i zápory.
(Maupassant: Miláček)


Zdá se, že svět nestává se moudřejším moudrostí jednotlivců, nýbrž bolestnými následky spletenosti, vášní, hlouposti, marnosti a zlosti.


A popadla mě zlost a hořkost na pravdu a lež, které hrají tak osudovou roli v osobním štěstí lidí.
(Čechov: Bezvýznamná příhoda)


Jeho zlost nepostihovala buržoasii, ale jistý druh hlouposti, s níž se v této třídě nejčastěji setkáváme. Ostatně o "dobrém lidu" smýšlel právě tak naprosto opovržlivě.
(Maupassant: Studie o Gustavu Flaubertovi)


Mezi lidi chodím jen s největším sebezapřením a odporem a jen na nezbytně nutnou dobu. Nevím, proč bych je měl dobrovolně vyhledávat. Leda kvůli zlosti a hádkám.


Komu je k užitku člověk na tomto světě? Ten je tu jen pro zlost.


A na co jsou vousy? Nemají žádnou užitečnou funkci, jsou jenom otravné a pro zlost, všechny národy k nim cítí nenávist, všechny národy je pronásledují břitvou. A protože jsou jen pro zlost, příroda nikdy nepřipustí, aby přestaly mužům růst mezi pubertou a hrobem.
(Twain: Nejnižší živočich)


Moje nahota přece není nějaká cizorodá vypůjčená věc, kterou bych si opatřil schválně jen pro něčí zlost; nahý jsem se narodil, je to tedy moje svobodná přirozenost, nic obzvláště vymyšleného nebo přidaného k mé tělesné osobě jen proto, abych jí někoho proti sobě popouzel nebo urážel - a přesto jsou lidé nahotou dotčeni, jako kdyby jim tento jediný přirozený stav člověka nějak vadil a ubližoval.


Tvému žaludku se příčí všechna taková zlost a zášť a takové překypování pěn. Tvému žaludku chce se mírnější potravy: nejsi řezník.


Čase, jsi rychlejší než moje zlost.


Pro pravdu se člověk zlobí, jak známo. Ale tak se to přece nedělá! Nebudu tak primitivní, abych se hněval kvůli pravdě; naopak se zastydím a místo projevů zlosti a nenávisti se nad sebou zamyslím a namísto kyje loupežníkova hledám důtky kajícníkovy.


CUM CANIS OS RODIT, AMICUM QUEM AMAT, ODIT
Když pes hryže kost, i na psa-přítele má zlost


Ženy se navzájem vůbec nemilují. Představte si dvě přítelkyně, které se mají tak rády, že jedna druhou po straně nepomlouvá; dáte přednost jedné, druhá dostane zlost.


Jednou jsem ji ze zlosti jen tak uhodil a ta krutá žena to strpěla, zatajivši pro ten okamžik svůj hněv. Nazítří mi však jakoby při hře uvázala kolem krku nit a já jsem se okamžitě proměnil v poslušného vola.


"Ať si každá bleška hledí své postele, však my se už také dobře pomějeme."
Jak se don Quijote rozzlobil a rozkatil, když uslyšel z úst svého zbrojnoše Sancha ta neslušná slova! Ano, taková zlost jej popadla, že měl hned oči jako oheň a po dechu lapal, když ze sebe s námahou vyrážel:
"Bídný selský hřbete, nevychovanče, duše nestydatá, prázdná hlavo a zlá hubo, nactiutrhači a zlolajníku! Jak ses mohl vůbec opovážit říci něco takového?"


To je vidět, co to je za hovada! Otevřou si pííívo (furt ten zdegenerovaný zlozvyk neustále chlemtat tu hořkou hnusnou močůvku!) a jdou na věc. Mně k zlosti!


Máte smrt v očích, z čela vám vyzařuje paprsek smrti. Ta musí mít zlost, že to vidím.


Doktor mi svítil do očí a divil se, že u toho mrkám a nedívám se rovně. Celá ta šaškárna mi vůbec připadala jakoby sehraná schválně pro mou zlost a pro mé potrápení nějakými zvlášť pro ten účel najatými komedianty nebo chovanci blázince.


Blaze bláznům, sám to každý vidí -
trulant všemu věří, vším se řídí,
nehoní ho ctižádost,
starost nerozhází,
pranic, z čeho strach a zlost,
mrzutost jen vzchází.


Zpívají, hlučí, svou chvalořeč, mísí
v to agenti pochyb svých jízlivost,
svou výbušnou zlost.
(Sova: Bursa)


Ať si zlost a nerozum ve světě vedou,
však si sami na provázek předou.


Zlost jím zalomcovala, a třásl se na celém těle. Nemohl promluviti, hlas uvázl, ale pojednou vyrazil mu z hrdla křik jako lví řvaní a v tom již klesl mrtvicí poražen.


Nic mu nepomohlo, že trpce litoval svého činu, když ho přešla zlost. Neodpustil mu žádný z bohů.


Slibuji, že na konci roku odevzdám tento můj oranžový zápisníček s plně popsanými stránkami na zlost lidem. Nic bych možná nikdy nenapsal, nic bych nevydal z plodů mého nelidského ducha lidem v plen či v zlost, doufaje, že při pálení mých knih nějaké potentátované lidské nemehlo ve chvatné horlivosti brkne a svalí se do ohně.


"Milujte se a množte se a svým množstvím naplňte Zemi". Nebo, jak Já říkám: "Rozmrdejte se a rozprcejte po světě, ať má Misantrop zlost!"

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm