Hle, sama podstata zlověčí nátury!

14. prosince 2017 v 16:08 | Misantrop

Jeden ze sousedů má najednou jaksi zvláštně nateklou tvář, že vypadá, jako kdyby měl celý obličej nakřivo. Je to hnusné a legrační, ale zároveň i výstižné, protože ten člověk je zrovna takový odporně pokřivený charakter. Jeden náš příbuzný - rovněž takový křivák od přírody - měl kdysi také takový otok; to znám, to je od studeného průvanu, například od řízení při staženém okénku, a dá se to léčit. Tenhle křivák ze sousedství to má ale jistě proto, že se mu vyrazila na povrch ta jeho hnusná křivácká povaha, která se ovšem vyléčit nedá. Hle, konečně je něčí křivá nátura v souladu i s jeho vzezřením!


Takových policajtských nátur jsme poznali dost - a všichni byli takoví - známe je i dnes. Vídáme je účastnit se nočních policejních hlídek, které obtěžují pokojné osamělé chodce, ale do míst prolezlých zločinem, opilstvím a výtržnostmi se bojí vkročit. Na vsích se takové policajtské nátury stávají policisty proto, aby mohly svým odznakem krýt své vlastní drobné krádeže a pytláctví. Zkrátka komický, ale o to agilnější "pomocník", který do všeho strká nos, je k vidění pořád. Ovšem nehledě na smích je třeba dodat, že náš filosof Ladislav Klíma popsal ve svém eseji ony policajtské nátury mnohem lépe a důkladněji než tato mírně krotká satirka.
(Misantrop: Komentář k filmu Dva tygři)


Mezi toto policajtství patří skoro každé míchání se do cizích věcí, "zasahování", "urovnávání", "napravování" i pomáhání: skoro vždy skrývá se tu "péče o celek", "snaha o obecné dobro" atd.; a i pod činy zdánlivě altruistními šklebí se pravidelně nějaké "dělání pořádku".


Kudlo, ty seš typicky česká nátura: jen dostaneš funkci a už si myslíš, že hovno je tvůj strejc.


Policajtskou náturu a fašistickou přirozenost lidí dokládá, mimo jiné, i idea jejich vševidoucího a všudypřítomného, trestajícího a odměňujícího Boha.


Zkrátka, všechno, co jsme nejhoršího, jsme z božího přistrčení. Skvělá výmluva, jen co je pravda, pro pana kurevníka člověka, takhle připsat svou kozlí náturu na vrub nějaké hvězdy.
(Shakespeare: Král Lear)


Psí nátura.
Ni špetka ducha. Samá drezúra.


Vlčí nátura do lesa se táhne.


První radost záhy vystřídal a zkalil opět hrozivý, děsivý děs z mordýřské lidské nátury. Sotva jsem totiž vyšplhal vysoko nahoru na sedátko přimknuté ke kmeni statného smrku, ihned jsem odtud spatřil též důvod proč ho zde bouchalové umístili: Hned naproti dole, přímo pod novým posedem se nachází prasečí kaliště s patrnými známkami po nedávné návštěvě těchto nejpronásledovanějších, leč nejneviditelnějších divokých zvířat. Proto tedy ta péče! Ne pro zádumčivé snění v srdci lesa, nýbrž pro vražedný záměr se tu budovalo! Ovšem - jak jsem mohl být tak naivní? Zase ta příznačná vražedná vášeň lidí tu konala své úmysly!


Ó lidé různé nátury!
Kam se zvířecí chasou?
Zvěř z hladu, lidé z bravury
po krvi bližních pasou.


Také fašistické nátury dnešních lidáků mají původ a počátek někde s početním rozmachem lidstva, řekněme nad pravěký milion lidáků na celou zeměkouli.


Jak dojemné myslet si, že osobní oběť změní samou podstatu zlověčí nátury.


Faktem je, že příliv většího počtu jakýchkoli lidí kamkoliv je vždy nepříjemný, špatný a zhoubný. Výhodou by mohlo být jedině to, že by ti lidé přinesli nějakou lepší kulturu, která by vytlačila nebo aspoň doplnila kulturu zdejší, nebo že by vnesli nový svěží vítr do našeho zasmrádlého společenského klimatu. Ale protože je většina lidí v zásadě špatná a ničivá, vybavená nízkými mravy, obtížnými náturami, odpudivými fyziognomiemi a nechutnými zvyky, nelze v tuto možnost ani dost málo doufat - spíše než nový svěží vítr přinesou starý známý puch, linoucí se z jejich nemytých těl a hromadících se exkrementů.


Jen mi sem neserte morálku! Jen mi sem neserte moralizování! Iracionální absurdanda; jde jen o náturu, která a jak ji snese.


Nemohl bych být zpovědníkem. Na to už musí být zvláštní nátura - rýpat se lidem v soukromí.


Už je v lidské nátuře, že musí žvanit i o tom, o čem žvanit nemá (a má se o tom jen mlčet).


Všichni si lžou do ruky. Jedni, aby zakryli své krvavé řemeslo a svou vražednou náturu, druzí proto, poněvadž nejsou v zásadě jiní.


Jak se zdá, jsem už nadobro odsouzen k tomu, abych se bral životem jako zamlklý a trudnomyslný morous. Ale i při tomto svém duševním rozpoložení jsem v jádru zřejmě nátura, o níž se říká, že je z oceli a železa, neboť přes to přese všecko jsem ještě schopen vzhlížet k nebi a toulat se po hvězdách.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm