Jakmile dojde k přemnožení

1. prosince 2017 v 16:48 | Misantrop

Lidé se množí úplně nesmyslně a doplácejí na to. Z původních úrodných a bohatých oblastí se vinou zčásti přemnožení a zčásti vinou agresivity, podmíněné přemnožením, které z lidí udělalo turisty, museli rozptýlit po všech možných končinách, od nehostinného severu a jihu, až po pouště a vysoké hory, kde museli vynaložit daleko více námahy k získání obživy než v tropech, kde výživu stačí sbírat a trhat po stromech.
Bylo to právě přemnožení, jež donutilo člověka hledat životní prostor a obživu v surových klimatických podmínkách, místo toho, aby se rozumným redukováním populace udržovali lidé v zemských oblastech, jež jsou pro člověka učiněným rájem, pokud jde o podnebí a o hojnost snadno získatelné potravy.
Lidí je moc a ostatní síly už působí: přemnožení = pohlavní choroby a hlad; devastace přírody = živelní katastrofy a civilizační choroby; hromadění se lidí na jednom místě = epidemie a agresivita.
Z přemnožení vzniká taky agresivita, i když ne pouze z přemnožení. Jsou rození sadisti, jimž cizí bolest působí potěšení. Příčina všech válek a všeho násilí je přemnožení, to je jisté.
V menším měřítku než lidé však válčí jednotlivé druhy zvířat mezi sebou. Jednak z toho nemají rozum, jako lidi, a za druhé buď nezískají tolik moci, aby se mohla přemnožit, anebo jsou sice mocná, ale k přemnožení u nich nedochází, protože žijí samotářsky nebo jsou málo plodná.


Všichni ti otravní sousedé, motorizovaní imbecilové, všichni ti ocásci, kteří vás nenechají chvilku o samotě, všichni ti příliš hluční a přemnožení nevychovanci, kteří ničí životní prostředí, by byli rázem v ohrožení před náhle legálně ozbrojeným a odhodlaným anarchistou, který si nenechá nic líbit.


Kalivoda vraždil možná jak z prosté lovecké vášně, tak i pro trofej a nakonec i z čím dál nutkavějšího pocitu přemnožení lidí, z jasného vědomí bezcennosti jejich životů a z vkrádající se potřeby něco s tím udělat.


Myslivci a jim podobní lesníci mají také svá obětní zvířata. Není to tak dlouho, co nám s vážnou tváří tvrdili, že za úbytkem bažantů a koroptví stojí nikoli jejich odstřel, jakož i chemikálie používané v zemědělství, nýbrž prý "přemnožení" draví ptáci.


Jejich poletování a vůbec celkově zvýšená aktivita svědčila o tom, že si zřejmě budují hnízdečko v protější husté konifeře; často odtud a tam vylétaly a zase zalétaly. Měl jsem z nich takovou radost!... - Měl, lidužel právě jen "měl", ale už nemám, protože mít radost nemůžu. Lidužel - jak říkám. Neboť již pozítří jim hnízdo zničili a rozšlapali ti přemnožení parchantíci, kteří se tu všude okolo hemží a hlučí jako ta hemež.


Není znám z přírody jiný případ tak katastrofálního přemnožení nějakého živočišného nebo rostlinného druhu, který by trval tak dlouho nebo dokonce navěky, jak si přejí fundamentalističtí humanisté. Ani sarančata, ani housenky, ani myši, ani králíci, ani ten ubohý bolševník u cesty nikdy nebyli tak přemnožení, jako jsou lidé dnes. Ale kde je pro ně přichystáno jejich DDT, kde jsou jejich lovci, kde jsou jejich řezníci, kde je ono vysvobozující kataklyzma, které zbaví Zemi tohoto lidského svinstva?


Populační růst lidského druhu v posledních několika stoletích připomíná ze všeho nejvíce občasné přemnožení králíků, myší a morových krys: stejně jako ono přemnožení je i lidský populační růst nutně krátkodobý. Porodnost už teď ve většině zemí světa klesá. Jak si povšiml Reg Morrison, lidský druh se ve stresu chová stejně jako ostatní zvířata, neboť reaguje na nedostatek a přelidnění tím, že omezí svůj rozmnožovací pud.


Jakmile na některém konci světa dojde k přemnožení a lidé nemají co do úst ani kam se přemístit, protože celé okolí je na tom stejně, pomůže si příroda hromadnou katastrofou. Ty, co ji přežijí, pak čekají lepší životní podmínky a na určitý čas i lidštější svět, protože je prožitá hrůza srazila do prachu a chápou ji jako trest za své viny.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm