Lidské spory budou snad vždycky

17. prosince 2017 v 18:23 | Misantrop

Tenkrát nikdo nikomu nic nebral, nikdo nikomu neusiloval o život. Proto nebylo zapotřebí zákonů ani soudců. Nikdo svému bližnímu nekřivdil, lidé se měli rádi a navzájem si pomáhali. Nebyly hádky, různice a spory.
Ale lidé se změnili, a to k horšímu. Drsnější způsob života vtiskl i jim trochu té drsnosti. Už nebyli na sebe tak hodní jako za zlatých časů, už se i hašteřili a měli mezi sebou různice a spory.


Prvotní slon Thá ustanovil pánem a soudcem nad džunglí Prvotního tygra: jemu ať obyvatelé džungle přednášejí své spory.


Všichni ptáci i zvířata se k sobě navzájem chovají přátelsky a nevedou kvůli ničemu žádné spory.


Protože však tento objev vznikl mezi křesťany, kteří staví lidi nad všechny ostatní živoucí bytosti, rozpoutal hořké spory, které zuří dodnes.


Co jsou mniši? Milovníci sporů, nebezpeční ve společnosti, jejichž sousedství je nutno se obávat. Dokazují to spory theologické, jež lze vždy redukovat na hádky o slova. Kolik krve bylo pro ně prolito!


Kde vzniká příliš sporů, pravda se vytrácí.


Co má tiché, vážné pátrání po pravdě společného s hlučnými školskými spory na katedrách a škamnech, jejichž nejvnitřnější pružinou jsou vždy zájmy osobní?


Ostatně popudilo-li slovo sebeláska, kterému nebylo dobře porozuměno, tolik malicherných duchů proti de la Rochefoucauldovi, jaké spory ještě vážnější nezavinilo slovo svoboda?


Všude samé vzdory - samé spory -!
Svět obrátit chtějí - v doly hory -!


Avšak mohou lidé vůbec žít ve společnosti bez hádek a rvaček, mohou žít bez svých lidských sporů, které jsou bezpodmínečnou podmínkou jejich národního života a mravního vývoje?
(France: Ostrov Tučňáků)


Lidské spory budou snad vždycky. Muselo by se stát nemožné: aby všichni lidé byli stejní.


Vzájemné spory jsou provázeny surovými výtržnostmi otce a vedou v opilosti k týrání matky.


Každý jsme měl svoje zamilované dítě, jako zbraň sporů. Stávaly se našimi spojenci, které jsme získávali každý na svou stranu. Trpěly tím strašně, chudáčkové, ale nám ve stálých našich sporech ani nenapadlo, abychom o tom přemýšleli.


Vždy hleděl, aby otroci měli mezi sebou nepřátelství a spory, protože vzájemný soulad mezi nimi pokládal za podezřelý a obával se ho.


Jejich duševní obzor byl omezen těžkou fyzickou prací, starostí o domácnost a o děti, drobnými spory se sousedy, filmy, fotbalem, pivem a nade všechno kartami. Nebylo těžké udržet je pod kontrolou.


Opilců se bojím, protože vyvolávajíce hádky a spory bývají často nepříjemně neodbytní a dokonce i útoční. A já nemám rád zbytečné spory a rvačky.


Když jsem to rozvážil, zřekl jsem se každé jiné touhy a rozhodl jsem se, že nebudu nikdy nikomu na obtíž, nebudu se nijak drát dopředu, nepovedu s ostatními žádné spory o pozemské statky, ale budu si žít v ústraní a klidu.


Bůh tě chraň, světe! Neboť následuje-li tě člověk, stráví svůj čas spory.


Vzájemné spory o smlouvy, žaloby pro křivá svědectví a pochlebování boháčům. K tomu všemu však nedochází proto, že majetek není společný, nýbrž pro mravní špatnost.


A soudní spory, což je přirozené, přestaly zároveň s penězi, neboť u nich neexistovala ani zámožnost ani chudoba, nýbrž nastala rovnost v blahobytu a snadném žití, poněvadž životní potřeby byly laciné.


Než jak lid osiřelý po smrti Čechově neměl správce, kazil se, a právo hynulo. Nastaly sváry a spory nejvíce o dědiny a meze, dály se nátisky, a mnozí počali sami proti sobě bojovati. Mnoho se v Čechách změnilo a měnilo, spory a boje dělily a rozeštvaly lid jedné krve, jednoho jazyka.


Hloupým sporům, rozbrojům a hádkám se vyhýbej. Jsou zbytečné a k ničemu.


Byli kdysi velcí mudrci, kteří se domnívali, že mají nebeská tělesa účast na našich nicotných sporech o kousek půdy nebo o nějaká domnělá práva. Ale jakou sílu vůle jim dávala tato jistota, že se na ně dívá s němou, ale neměnnou účastí celé nebe se svými nesčíslnými obyvateli!


Kdo se snaží působit na druhé, není žádným mudrcem, žádným světcem, nýbrž naopak. Jeho "ctnosti" vedou ke slavomamu, a tak ke sporům a válkám.


Nepouštěj se do sporů s mluvkou, a nepřikládej tak dříví na jeho oheň.

 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm