Lotr ne bratr

18. prosince 2017 v 17:27 | Misantrop

"Nějaký lotr naházel na trať tolik kamení a polen, že se musil vlak nutně vyšinout. Vyšinul se půlnoční rychlík a asi patnáct lidí přišlo o život!"
"Ubozí, nevinní lidé!" povzdechl sentimentální kolega. -
"To je řečí!" zabručel Vittorio.


O lotrovi, který statisíce lidu pobil, dočte se každý v dějepise. Dějepis není ostatně pro nic jiného, než aby se zajímal o vrahy. Slavný válečník, slavný žhář, slavný řezník žije v památce všech profesorů dějepisu. Běda žákům, kteří nevědí, kde a kdy pobíjel lidi. Žije v památce mnohých.
(Hašek: Fejetony)


Kdo sto nevinných zabil, za vítěze se vyhlašuje, a kdo jednoho třeba lotra ubil, jako vrah se odsuzuje.


Pomlouvali ho, v neúspěšné snaze udělat z něj lotra, že prý si pěstoval na zahrádce marihuanu a kdesi cosi... Tím se odmítám zabývat, to je irelevantní, to byla jeho věc, u čeho relaxoval, stejně jako nikomu není nic do toho, když si někdo vyrábí domácí rybízové víno.


Také se už několik dní neholil. Štětinaté fousy mu pokrývaly tvář až po lícní kosti a dodávaly mu vzezření lotra.


Ó buďte milosrdní, vy pánové, kteří pokládáte českého spisovatele za ubohého lotra na pranýři, po němž každý smí metati úšklebky a blátem pro zábavu obecenstva, které si leda pomyslí: Dobře mu tak - proč píše!


Lotr, lump a nanicovatý vyližtalíř. Když dovolíte, pane, rozšlapu toho neprosívaného lotra na maltu a omítnu jím stěny záchodu.
(Shakespeare: Král Lear)


Když někdo zradí mě a chce mě poškodit,
mám k tomu přihlížet a nechat, lotra, být?
(Molière: Misantrop)


Každý člověk má chyby, řeknu spíše malé chybičky, jichž v lidském životě vyskytuje se celá řada, kteréžto slabůstky však sloučeny v jeden celek jsou s to učinit z každého jednotlivce v očích interesentů neobyčejného lotra.
(Hašek: Řeč o protikandidátech)


Lotr ne bratr, kurva ne sestra.


Málokdy se stává, pokud to není někdo zcela neznámý, že by se lotr dostal do nesnází a všechno by se nějak přijatelně nezahladilo.
(Leopardi: Myšlenky)


Ututlávání hanebností a bídáctví lotry bohatými a i jinak "vynikajícími" páchaných, jest do nebe volající nespravedlností vůči lotru chuďasu - jest tu spravedlnost lidská sama trestuhodným zločincem - ukrývačem a ochráncem lotrů a lumpů!


Člověk se může usmívat a usmívat, a přitom být lotr. Nemilosrdný, zrádný, smilný, podlý lotr.


Členové komise rozcházeli se znamenitě ve svých úsudcích o Švejkovi. Polovina z nich tvrdila, že je Švejk "ein blöder Kerl", kdežto druhá, že je lotr, který si chce z vojny dělat legraci.


Neb lotr taký zapomíná,
že od Boha jest vrchnost dána.


Na vlastním příkladě mi dokaž, že nemám pravdu a že nejsi jenom sprostý pobožný lotr skrývající své lotroviny za plentou jakési chudé nábožné myšlenky.


"Ty lotře! vykřikl nezvučným, plačtivým hlasem. "Pročpak jsi zabíjel užovku? Co ti udělala, bídáku? No ne, zabít užovku! Co kdyby to proved někdo tobě?"
(Čechov: Step)


Mošna lotra našla a svině pytel.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm