Nad lidským blouděním slunce nezapadá

24. prosince 2017 v 14:23 | Misantrop

Dejž nebe, aby čtenář, osmělený a v té chvíli sveřepý jako to, co čte, našel bez bloudění strmou a drsnou cestu truchlivými bahnisky těchto chmurných stránek plných jedu.


Chci se podívat k rybníku Garvit, jejž jsem objevil na mapě. Tu mapu s sebou ovšem nemám, tu mám v hlavě. Myslím, že v mé fotografické paměti plní svůj účel lépe než nejlepší a nejpodrobnější mapa papírová, a že bych spíš zabloudil s papírovou mapou než s mapou v mé hlavě. Věděl jsem, že musím jít v Mumbaí směrem na západ, a třebaže jsem nemohl jít po lese stále rovně, nýbrž pokud možno po lesních cestách, pěšinách a průsecích, za dvě hodiny jsem skutečně bez bloudění přišel k rybníku Garvit.


Přehrada je dnes zase celá moje. Chladivá koupel v jejích vodách je nesmírně osvěžující. Už jsem ji potřeboval na svlažení horkosti. Připadám si jako ti astronauti z Planety opic, kteří po vysilujícím bloudění pouští konečně naleznou vodopád s jezírkem a s chutí se do něj ihned vrhají.


Nechtěje snášet domácí jho ani se podrobovat, toužil po bloudění a jakémsi dalekém cestování jako kůň, který se opět vrací z pastvy na volné louce ke žlabu a opět je veden k obvyklé práci.


Na historiografii odpuzuje - byť šlo o vysoce nadprůměrného autora - evidentní bloudění v kruhu, podezření, že to bylo úplně jinak, ale úplně - táž zábrana vystupuje pro věřícího člověka například při četbě Evangelií. Kdo by si troufl odmítnout je šmahem - ale ono to bylo jinak, odehrálo se to jinak!


Řádné se opět
stává divným,
dobré se opět
stává špatným!
Nad lidským blouděním
slunce nezapadá!
(Lao-c': Tao te ťing)


Napodobovací duch je pro nás nutný, abychom mohli žít bez přílišného bloudění.
(France: Domek z karet)


Lidská zvířata se nikdy nenaučila sžít se s přírodou, protože sem nepatří - to je vidět všude, kam se člověk při svém bloudění dostal.


V tomto přesvědčení, jež se znova ve mně sesílilo na přísné výšině, ležel vpravdě rozsudek dobrovolného vyhnanství mého v osamělost tuláka, v bloudění těžké, vyčerpávající, bez tepla, beze slasti, bez mezí…


Ti, kteří ji při jejím strastiplném bloudění vlídně přijali, pocítili brzy její vděčnost: odvrátila všechny nemoce a neštěstí od jejich domu a jejich pole obtížila bohatými klasy.


Sečtělý je pan Mertlík sice asi jen v Bibli, ještě z dob jeho zbloudění mezi adventisty, ale jinak má názory svébytné a zdravé. Takzvané "světové dění" sleduje a dokáže si na ně vytvořit vlastní nezaujatý názor, ale pak jako by se rozpomněl, co je v životě důležitější, ukončí své krátké politické přemítání slovy "takový je život" a jde připravit ovečkám podestýlku.


Naše bloudění není trest za nějaké provinění. I jiní rekové zakusili veliké strasti, vzpomeň si jen na nešťastného Kadma. Bouře přejde a jednou zasvitne slunce i tobě.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm