Pro dobu, kdy myšlení bude svobodné

4. prosince 2017 v 16:30 | Misantrop

Pro budoucnost nebo pro minulost, pro dobu, kdy myšlení bude svobodné, kdy se lidé budou lišit jeden od druhého a nebudou žít v samotě, pro dobu, kdy bude existovat pravda a kde věci, které se stanou, nebudou se moci odestát. Z věku uniformity, z věku osamocení, z věku Velkého bratra, z věku dvojmysli - zdravím vás!


Skutečně svobodné individuum jen velice zřídka přistoupí na zavedenou hru na spravedlnost a demokracii, na svobodné volby a rovné podmínky pro všechny; skutečně svobodné individuum nemyslí státotvorně, ale podvratně, subversivně, individualisticky.
(Ladislav Šerý: Předmluva k Bataille: Příběh oka / Matka)


Krátce řečeno, všechno dobré je divoké a svobodné.
(Thoreau: Chůze)


Dokud celé tvé bytí není svobodné, ty nemůžeš být svobodný.


Alespoň slovo je však svobodné, když ne činy!


Co je opravdu svobodné, to není dovoleno.


Co to je za rebelantství, když minimálně neuvede v chod represivní složky jejich tzv. "svobodné společnosti"?


Ačkoliv se už téměř nic nečte, přesto cenzura považuje každé kritické, provokativní a svobodné slovo za natolik silné a nebezpečné pro falešnou pýchu člověka, že má potřebu bdít a neustále střežit a mazat byť i jen pouhé slovní výpady vůči lidstvu.


Sotva odbilo dvacet let po takzvané revoluci a už je tu zase odpíráno právo na svobodné šíření slova, zase se zakazuje, jako za komunistů, jako předtím za nacistů a jako ještě dříve za křesťanů.


Neboť oni nesnesou, aby bylo něco, cokoli, svobodné. Ano, vskutku: jen "vo to jim, kurva, jde!"


Marně jsem slídil v Novém zákoně i jen po jediném sympatickém rysu; není v něm nic, co by bylo svobodné.


Zparchantělému uchu člověka zní liběji nářek uvězněných a trýzněných než jásot svobodného a radostného tvorstva.


Kdybych byl diktátor, omezil bych tisk na jediný deník a na jediný magazín, obojí přísně cenzurováno. Cenzura by se vztahovala jen na informace, mínění by zůstalo svobodné.


Cožpak časopisy jsou svobodné? Jsme snad my svobodní? Když si pomyslím, že je zapotřebí snad osmadvaceti formalit, aby se mohla spustit loďka na řeku, dostávám chuť odstěhovat se mezi lidožrouty!


Kdybych byl, dejme tomu, placeným spisovatelem a kdybych měl vydávat jednu knihu za dva až tři roky, aby mě to uživilo, to by byla teprve opravdová prostituce! Takhle mohu myslet nebo nemyslet na co chci, mé myšlenky jsou svobodné.


Mou devizou se stal nesouhlas. A svobodné lidské myšlení, pro něž stojí za to obětovat vše.
(Jerzy Krzystoń)


Básnění, toť zbujnění,
slyšte slovo mé!
Také vám se rozpění
srdce svobodné.


Jak kamzík skáče po stráních,
dívá se dolů, propukne v smích,
směje se v horstvu svobodném
dítěti, ženě, muži a všem.


Jednoho dne podařilo se jí utéci ze sklenice se žebříčkem. Skočila z okna dolů do zahrady. Pršelo, jen se lilo, a tu vylezla radostně na nejvyšší větev lípy a vysoko nad celým okolím v lijáku ozvalo se její svobodné: "Kvák!"
(Hašek: O spletené rosničce)


Neuvěřitelné! Utečou krávy, které se každého člověka bojí tak, že před ním utečou do lesa jako srnky, ale lidi, kteří nesnesou, aby bylo něco svobodné a divoké, už z nich dělají zločince a krvelačné šelmy.


Myslíme si, že opravdu svobodné může být jen nějaké "bezcenné" divoké zvíře; ale i jeho svoboda má pro člověka cenu - cenu jeho ztráty.
(Misantrop: Komentář k filmu Muž, který stoupl v ceně)


Žádné zvíře není svobodné. Zvířecí život je bída a otroctví. Taková je pravda.


Trnovo hoří, Trnovo hoří! A car je zajat. Bulharsko, svobodné Bulharsko, rozluč se na staletí se svou nezávislostí!


Válečné přípravy sílí, vojska sil zla obkličují poslední svobodné a vzdorující slovanské Rusko. Všechno je připraveno k další velké světové válce. Jen ji spustit prvním výstřelem.


Obávati se lze dále, že nám bude vnuceno mohamedánství, tak jako nám bylo kdysi vnuceno přijetí křesťanství, jež přineslo nám pouze porobu a nevolnickou soustavu společenskou, tolik cizí naší svobodné podstatě.


Nespokojíme se s negativní poslušností, ani s nejpodlejší podřízeností. Až se nám konečně podrobíš, uděláš to z vlastní svobodné vůle.


Bůh prý vášnivě miluje naši svobodu, tj. naše svobodné rozhodnutí přímyku k Němu: nikdy se nedočká.


Je nemožné, aby to, co je od přírody svobodné, dalo si bránit někým jiným než sebou samým.


Velikou částí bytosti svobodné jest žaludek dobře zkrocený.


Všem občanům co nejvíce času pro svobodné vzdělávání ducha. Neboť v něm spočívá podle jejich přesvědčení životní štěstí.


Veškerého svého života užívali nikoli podle zákonů, stanov nebo pravidel, nýbrž podle své chuti a svobodné vůle.


Chtěl jsem proměnit ve skutek ten tak snadný a nicotný projev svobodné vůle - odejít - nasednout do vozu a jeti - ale marně, nebyl jsem schopen, abych prosadil svou. Proč?


Samotná přítomnost druhé osoby už vážně narušuje moje svobodné jednání.


Pořád hledím zasněně o přestávkách ven do lesů a polí a vzpomínám na svobodné časy.


Dny smutné budu žít. K tomu mě donutí.
To nechci připustit. Já oči zavírám,
dokud jsou svobodné, a tělo Hádu dám.
(Eurípidés: Hekaba)


Naprosto není nutno vpouštět si kulku do čela. To poslední jest - věcí svobodné volby.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm