Ta spousta frází přežilých!

23. prosince 2017 v 15:49 | Misantrop

Spoustou frází přežilých
jsem tak otráven!
Spustíš-li, já utek bych
v dálku, v svět, jen ven!


A když se z těch banálních frází snaží vydojit morálku - morálku přízemní, lehce srozumitelnou a užitečnou pro běžnou domácí potřebu, když mi předkládají v tisící variantě jedno a totéž, jedno a totéž a pořád jedno a totéž - pak utíkám a utíkám, jako Maupassant utíkal před Eiffelovou věží, z jejíž banality div nezešílel.


Fráze "náš nový, šťastný život" se opakovala několikrát. V poslední době patřila k oblíbeným heslům Ministerstva hojnosti.


"Drahý příteli, žít bez tebe je pro mne nesnesitelné!" Je však zřejmé, že tato fráze je pouze obměnou druhé: "Drahý příteli, polibme se!" - Příteli, vždyť je to nepřirozené!


Pozdravil jsem ji, pohladil její horký krk a optal se jí na jméno. Kobylka zafrkala, což by mi bývalo jako odpověď plně postačilo, dívka však odvětila něco jako "Vinárna" nebo "Binárna", přesně nevím, ani mě to příliš nezajímalo; to byla jen čistě seznamovací fráze, která navíc vůbec nepatřila té dívce, s tou se nikdo nebavil.


Dnes jsem s ní dokonce vtipkoval, vyměňoval si s ní nesmyslné bezobsažné fráze a nakonec jsem ji ještě na odchodu z dílny dvorně pustil do dveří! Fuj, co to dělám? Už abych byl pryč!


Ta lekavá vrátná by z fleku mohla dělat bachaře v kriminále. Dnes se však nějak zapomněla a vlídně se uvolila ke mně dvakrát promluvit jakýmisi jednoduchými frázemi, sestávajícími ze slov "dobrou chuť" (to když jsem se právě na šatně pustil do svačiny) a "nelekněte se" (to když jsme se střetli u východu z dílny, zrovna když jsem se vydal prozkoumat, zdali by se nedalo vylézt záchodovým okénkem ven před fabriku - nedalo; záchod byl zamčený). Opáčil jsem na to její "nelekněte se", že hlavně, aby se nelekla zase ona (...sere mě!).


Proč musíme použít právě fráze: "Vy jste hloupý jako poleno," když se to dá obejít slovy: "Tak se mně zdá, že vy také učíte ovci aportovat."
(Hašek: Rady pro život)


Na ty, kdo sypou ti frází,
s obdivem otvíráš hubu,
a rozum tvůj v dáli kdes bloudí.


Lucien se při své nechuti k lidem nijak nesnažil svěřovat se jim se svými myšlenkami; odpovídal jim jen dobře nacvičenými všedními frázemi.


Mluvím několika jazyky, přesto s nimi nenacházím společnou řeč. Jen strohá slůvka všedních banalit jim trousím k nohám. Jen ultimativní fráze mi odskočí od úst, bez naděje na pokračování.


Říkat společenské fráze? Děkuji, nechci.


Útržky triumfálních frází se prodíraly hlukem: "Jedinečný strategický manévr - dokonalá koordinace - naprostá porážka - půl miliónu zajatců - úplná demoralizace - celá Afrika pod kontrolou - dovést válku v dohledné době k vítěznému konci - vítězství - největší vítězství v dějinách lidstva - vítězství - vítězství!"


Odzbrojení, boj za mír, to jsou další prázdné fráze
V armádě a ve zbrojovkách je nejlíp placená práce


Čtu si interview s umělcem, jehož hudba se mi líbí, ale je to vždy zklamání. Téměř pokaždé se totiž vyjadřuje x-krát omletými naučenými frázemi... Prostě normální čurák jako každý jiný.


Své příkazy dával Ašóka tesat na hlazené balvany nebo na kamenné sloupy a tyto nápisy rozmisťoval po celé říši, zejména na jejích hranicích. Jsou prosty slohové květnatosti a nabubřelých frází, jimiž pozdější, často bezvýznamní panovníci oslavovali především sami sebe.


"Hledat sebe", hloupá fráze, když přece člověk, ať se štětí, jak chce, sebe ustavičně má.
(Klíma: Lidská tragikomedie)


Jemu je důležito učinit zbytečný krok na cestě do věčné tmy, obklopující lidstvo, a kam ta cesta vede, co čeká člověka na jejím konci, na to on, pakli vůbec, myslí jen všeobecnými krásnými frázemi.
(Arcybašev: Zločin dr. Luriera)


Není umění popsat tisíce stránek líčením nejtitěrnějších podrobností, s pomocí obsáhlých, nadbytečných a opakujících se frází. Genialita spočívá v něčem jiném: v mistrném umění zkratky.


A opačně se bude duchaprázdnost, popletenost, překroucenost odívat do nejhledanějších výrazů a nejtemnějšího řečnictví, aby tak do obtížných a pompézních frází zahalila malé, nepatrné, střízlivé či všední myšlenky.


Emoční reakci je daleko snazší vyvolat slovy a frázemi, jimž nikdo nerozumí, než prohlášeními, o kterých by musel pochybovat i ten nejjednodušší člověk, pokud by je slyšel v jazyce, jemuž rozumí.


Vrhl se na dráhu dramatického kritika. Věc velmi lehká. Samé fráze.
(Hašek: Dějiny strany mírného pokroku)


Dobrých tragédií je velmi málo. Jsou tam falešné mravní názory a otřepané fráze.


Adekvátně tomu se formují rysy politické a žurnalistické frazeologie. Zde dochází k nejhlubšímu zneužití jazyka: oficiální fráze splývá s absurdním systémem, slova se mění v klišé a ztrácejí jakýkoliv význam.
(Radko Pytlík)


Články v novinách jsou tudíž špatné také proto, že jsou tvořeny co nejvšeobecnějším jazykem a co nejustálenějšími obecnými výrazy, tedy řečí floskulí, frází a morálních pověr.


"Byla to vůle Boží, má drahá" nebo: "Teď je v rukách Božích, synu." Podobné fráze by se pánbíčkářům moc hodily, aby mohli omlouvat Boží nemilosrdnost a přimhuřovat nad ní oko...


Náboženská morálka, i přes svoje opačná tvrzení s líbivými frázemi o lásce, stojí u zrodu vší špíny a nízkosti vztahů mezi lidmi.


Za padesát let, ne-li dřív, budou stejně směšné naše pokrytecké fráze o humanismu. Pro mne už byly a jsou směšné včera i dnes.


Dědicové francouzské, anglické a americké revoluce částečně uvěřili svým vlastním frázím o právech člověka, o svobodě projevu, o rovnosti před zákonem a podobně, a dokonce připustili, aby to do jisté míry ovlivnilo jejich chování. Ale ve čtvrtém desetiletí dvacátého století byly už všechny hlavní proudy politického myšlení autoritářské. Pozemský ráj byl zdiskreditován přesně ve chvíli, když se stal uskutečnitelným.


A což, jestliže život ve své skutečnosti nemá nic společného s ideály, zrozenými jen ve snění, a spočívá jen ve frázích?
(Arcybašev: Hlasatelé a život)


Byly to odbory, které udělaly z pojmu demokracie odpornou a směšnou frázi, nesmrtelně zhanobily svobodu a bratrství větou "nechceš-li být soudruhem, tak ti lebku rozbijem".


Copak nevidíte, že ty jejich úsměvy a ta jejich radost jsou jen smích nad tím, jak to šikovně s těmi hlasujícími hlupáky zkouleli a že jim to sežrali i s navijákem a že je doběhli a obalamutili prázdnými sliby a krásnými frázemi o svobodě a pořádku a spravedlnosti pro všechny?


Co je nám, konec konců, do hrubého štěkotu všech těch řvoucích šarlatánů, obchodníků s pathosem a výrobců pyšných slov a všech těch paňáců, tančících na frázi?
(A. Barbier)


Svět je hnusnej, svět je špatnej; fráze u politého stolu; co se tím říká? S lidmi nelze.


Velmi příhodně se nazývá zabývání se pisateli starověku humanitními studiemi: neboť především prostřednictvím nich se žák opět stane člověkem, jelikož vstupuje do světa, který byl ještě čistý od všech frází středověku a romantiky, jež později tak hluboce pronikly do evropského lidstva, že ještě i dnes je jimi každý poznamenán a musí se jich nejprve zbavit, aby se opět stal člověkem.


Nedávno přišla ke mně mladá dívka s naléhavou otázkou, proč má žít, a není-li lépe zemřít. Znám ovšem všechna vznešená slova a dovedl bych jí s dostatečným důrazem napovídat spoustu frází o práci ku prospěchu lidu, o půvabu života, o lidstvu. Ale znala, bohužel, všechna ta slova právě tak dobře jako já!


Sbohem! vám,
kdož jste v malém či velkém kruhu tak často mne už k zoufalství dovedli hnát.
Politizujte jen a přemílejte si fráze.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm