Za naši národní i osobní samostatnost!

30. prosince 2017 v 15:53 | Misantrop

Kapitalismus čili demokracie je už minimálně sto let v bezvýchodné krizi. Dnešní situace je nebezpečně podobná té v 30. letech našeho století. Další přirozený vývoj společnosti se už možná mlhavě objevuje v rozpadajících se impériích a ve snahách (zatím jen) národů po samostatnosti (rozpad SSSR, snahy Chorvatů, Slováků). V minulosti tenhle vývoj pozastavil fašismus a komunismus; vrátil ho nazpět...


Nejbližší osudová osmička vychází na příští rok 2018. Bude šťastný, či nešťastný? Budeme jako národ svobodni? Domůžeme se po stu letech znovu české samostatnosti? Kéž by!
Musíme si uvědomit, jakým nebezpečím jsme dnes vystaveni: temné síly nového světového řádu nás chtějí uvrhnout do bídy, úplně zotročit, zničit naši národní samostatnost.


Co nám teď do ciziny? O svůj krb třeba se starat! Zdaliž pobořím svou chaloupku, jíž bouře hrozí, vida, že soused má nádherný palác, v němž by mně popřál útulku jen za prodanou samostatnost?


Stále je možný náš návrat ke slovanským zvykům a obyčejům. I kdybychom ztratili svou národní samostatnost (už nyní rozkazuje v zemi české cizina), stále budeme míti to hlavní, co dělá národ národem a co bude tvořit základ budoucí naší národní samostatnosti: svou slovanskou řeč, která přetrvá a jako náš národní poklad vytrvá v tisíci opisech mnoha a mnoha děl našeho národního písemnictví.
Vždyť tak jako současné ohrožení samostatnosti naší země a samotného bytí našeho národa a jazyka přivádí lidi k vlastenectví skoro již zapadlému, tak i pravé vlastenectví nutně vede k ještě dálnějším a rozsáhlejším našim kořenům, to jest ke slovanství, rovněž již málem zapomenutému.


Středa, 16. srpna 51
Svátek slaví Číslibor. Před osmnácti lety se v tento den stal v Rusku předsedou vlády Vladimír Putin, který začal směrovat svou vlast k samostatnosti a nezávislosti a vyvádět ji z područí Západu. Kéž by jednou i moje vlast dostala tak osvíceného vládce!


A když už jsme u těch českých vládců, korunu všemu hnusu nasazuje moderní doba tzv. "české samostatnosti". Její mocipáni byli všichni bez výjimky rovněž naprostými hovady! Ano, HOVADY, pěkně prosím! - se všemi významovými nuancemi, jež toto krásné české slovo má! A to nemám na mysli jen komunisty nebo jejich přímé ideové následovníky naší tzv. "polistopadové demokracie". Umouněným hovadem bez politické noblesy a bez elementárních zásad vznešeného vystupování byl i tolik opěvovaný "tatíček" Masaryk.


Vítězové na poli Kulikovském nevybojovali národu samostatnost, ale kdo tam padli, neumřeli nadarmo. Od té bitvy žilo v mysli všeho ruského lidu vědomí, že jejich tyrani nejsou nezranitelní a k Moskvě, která se stala po Kyjevě hlavním městem vší Rusi, začali všichni vzhlížet s větší důvěrou jako k místu, odkud vyrazily první paprsky volnosti.
*
Černá Hora si však samostatnost uchovala. Zčásti ji zachránily od poroby její tvrdé skály, jistěji však mysl hrdinného lidu, který raději volil smrt než ztrátu volnosti.


Svět nezrodil nic šerednějšího, je to lid odporný, nemající žádnou dobrou vlastnost, žádnou samostatnost.


Toliko první byli svobodni; všichni ostatní jsou toliko poslušni. Nemají samostatnost ani smysl ani cenu ani charakter.
(France: Domek z karet)


Samostatný soud pociťují jejich poslušné duše jako zápach, personalitu, česky samostatnost, jako zločin.
(Klíma: Podivná příhoda)


Výrazná individualita se v Bibli vůbec nevyskytuje; vše je tu jen stádo a hlučící dav; každý nejmenší projev "svévole", tj. samostatnosti, nezávislosti v názoru, nesouhlasu, nevíry či odlišnosti, se trestá smrtí ukamenováním, pověšením na kůl, rozsekáním na dvanáct dílů, sežráním lidmi nebo vydáním napospas psům, polní zvěři a ptákům, v lepším případě věčným či dočasným zatracením.


Byla položena otázka: Je "Jugoslávie" možná u nás? "Je možná všude," odpovídám, "ale nechápu, proč by mě mělo ohrožovat, když někdo někde vyhlásí svoji samostatnost."


Samostatnost v něčem, nezávislost na nich - z toho měli vždycky všichni podfukáři, nepoctivci a kšeftaři největší hrůzu.


Buržoasní revoluce, "ten pokrok, který zbavil svět zaostalosti", zbavil lidi také jejich políček, poslední nemovité záruky jejich samostatnosti!


Sháňka po penězích a společnostech mi bere mou starou dobrou samostatnost - to se mi nechce líbit.
(Shaw: Láska mezi umělci)


Ženy volají po větší rovnosti a samostatnosti. Kéž by byly samostatnější! Ale nejsou! Ani o své děti, ani o jediné své dítě se nedovedou samy postarat!


Napínal bych veškery síly spíše k vytváření národních států, posléze bych podporoval vznikání městských států, autonomii ulic, samosprávu domů, samostatnost v rozhodování pro jednotlivé rodiny nebo obyvatele bytů, možnost posledního slova pro každého jednotlivce.


Je proto třeba, aby každý, kdo se cítí být natolik zhnusený, aby opustil toto státní hnilobně pohodlné stádo, vyhlásil svoji samostatnost.


Osamělý (individuální) tramping je asi to nejlepší: podporuje a rozvíjí všechny chvályhodné vlastnosti, bez nichž se žádný misantrop neobejde, jako samostatnost rozhodování se.


Nespoléhat na nic, kromě sebe, nevěřit ničemu, kromě sebe, samostatnost a nezávislost - to je duševní hygiena.


"V čempak, račte nám říci," tázala se uštěpačně Dora, "záleží to vaše umění milovat sebe?"
"V čem?... V tom, abych se miloval celého, tak jak jsem - člověk z masa, krve a ducha!... Milovat svůj život, své tělo, své slasti, svou samostatnost!"
(Arcybašev: Stíny jitra)

 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm