Bojíš se?

23. ledna 2018 v 15:48 | Misantrop

- Bojíš se smrti?
- Já se bojím spíš života. A bojím se lidí. To jsou pěkný svině. Od nich pochází všechno zlo.


Já se smrti bojím. Ty jsi mladá, tak se jí asi bojíš víc než já. Je jasné, že ji budeme oddalovat tak dlouho, jak budeme moci. Ale to nepomůže. Pokud lidé zůstanou lidmi, život a smrt budou splývat v jedno.


Proč se tedy bojíš člověka, jenž umírá, lidského syna?


Nechceš žádnou válku, úzkostně vzhlížíš k nebi, hrozně se bojíš smrti
I zvířata jdoucí na porážku chtěj zvolat "nebuďte, lidi, krutí"


Jako ty se bojíš Lysého, tak se obyvatelé džungle bojí jeden druhého.


Bojíš se a já se bojím a všichni se bojí. Osamělí, úplně osamělí, a přece ne tak krásně osamělí, jako když jsme byli mladí. Je to strašné.


"Bojíš se," řekl O'Brien, pozoruje jeho tvář, "že v příštím okamžiku se něco zlomí. Máš strach, že to bude páteř. Živě si v duchu představuješ, jak se ti rvou obratle a jak z nich kape míšní mok. Že je to tak, Winstone?"


Ty nic nepácháš zlého jen proto, že bojíš se trestu:
doufáš-li, že se to ztají, pak na všechno posvátné kašleš.


Vnikej v rozumy lidí a uvidíš, jakých soudců se to bojíš a jací to jsou soudcové i vzhledem k sobě samým!


QUID TIMEAS? CAESAREM VEHIS CAESARISQUE FORTUNAM
Proč se bojíš? Vezeš Caesara a Caesarův šťastný osud
Iulius Caesar se v převlečení za otroka plavil na loďce tajně do Brundisia, aby přivedl posily k rozhodující srážce s Pompeiem. Když vypukla silná bouře a kormidelník se chtěl vrátit do přístavu, Caesar ho právě těmito slovy přiměl, aby plul dál. Tento volný latinský překlad řeckého originálu se stal rčením vyjadřujícím bezmeznou víru ve vlastní šťastnou hvězdu.


Proč se stále ještě bojíš ukázat nám, kdo jsi?
(Epiktétos: Rozpravy)


VERERIS, NE TUBAM NON EXAUDIAS?
Bojíš se, že nezaslechneš trubku?
Tak odpověděl římský vojevůdce Marcus Crassus zvědavci na otázku, kdy pohne vojskem. Povely se oznamovaly zatroubením. Utajení záměrů a budoucích akcí je základní podmínkou úspěchu.


Bojíš se být stejně smělý ve skutečnosti jak ve svých snech? Chceš vzhlížet k nebesům, však celý život zbaběle se krčit, znechucen vlastní malostí jak ten, kdo touží po tom řeku přebrodit, však omočit se nechce?


SI FRONDES TIMEAS, DIMITTAS, CONSULO SILVAS
Pokud se bojíš listí, pak radím ti, opusť hned lesy
Srov.: Kdo se bojí, nesmí do lesa.


Chlad a ticho, že se promluvit bojíš, a tu už zase mezi modříny a smrčí přejdeš, světla je tu a bzukotu - no, kolikrát si myslím, je to tak krásné, báseň bych o tom napsal, kdybych dovedl...

 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm