Chtějí nás mít poslušné

6. ledna 2018 v 15:14 | Misantrop

Ústředním aktérem v celosvětovém dramatu je padouch člověk, okolo nějž se musí všechno ostatní točit a vše musí být poslušno jeho vůli.


Škola, armáda, zaměstnání
Chtějí z nás mít poslušné roboty
Rodina, práce, uznání
Mrdej ty falešný hodnoty!


Škola nenaučila mě nic, kromě toho poznání, že tam už nechci být a že nestačí být chytrý a dychtivý znalostí, ale že hlavní je být poslušný a hodný a nevyčnívat z řady. Oni si vypiplají jen poslušné otroky, kteří budou užiteční pro jejich těžkopádný stát.


Chce-li člověk mít své včely poslušné a pilné, jak prý včely mají být, nesmí jim dovolit rozmnožovat se podle jejich vlastních včelích zákonů, které přirozeně zabraňují degeneraci, nýbrž naopak musí jejich degeneraci podporovat a vytvářet (nejlépe zamezením volného pohybu, ale hlavně incestem). To je typické. V lidské společnosti se používá úplně stejné metody vládnutí. Neboť nejposlušnější a nejpracovitější lidé jsou vždy ti zdegenerovaní.


Věda slepě pochoduje vpřed bez ohledu na skutečný prospěch lidstva a bez ohledu na jakékoli jiné normy, poslušná pouze psychologickým potřebám vědců a vládních úředníků a zástupců korporací, kteří poskytují fondy na podporu výzkumu. Je tedy velice pravděpodobné, že ve svém pokusu zrušit hlad a nemoci, vyprodukovat poslušné, šťastné lidi a tak dále, stvoří technofilové společenské systémy se strašlivými problémy, ještě strašlivějšími, než jsou ty současné.


Věda bude jednou ovládat naše těla, naši inteligenci; stvoří dokonce novou rasu lidí, násilníky, aby za nás válčili, poslušné lidi, aby za nás pracovali, peklo na zemi. A já... já nic z toho nechci.


Projekt Dočasné Autonomní Zóny s sebou přináší jakýsi druh neochočenosti - jde o vývoj od poslušné krotkosti k divokosti.


Buddhismus jako církev, jako banda modlářů a modloslužebníků, vychovávající někoho, školící své poslušné žáčky a pasoucí svůj věřící dobytek, duchovní nauka jako chlívek pro stádo těch, kdož nedovedou myslet sami - takový buddhismus je mi z duše protivný.


Haha! On je krotkým, poslušným psem proti mně, vlku.
(Klíma: Soud Boží)


Mám radost, že koně a volky musí člověk nejprve zkrotit, než si z nich může udělat otroky, a že i samotným lidem ještě zbyla trocha divokého ovsa, který mohou zasít, než se z nich stanou poslušní členové společnosti.
(Thoreau: Chůze)


Je třeba také říci davům: "Nemůžete mít jednoho a téhož člověka vládcem a poslušným sluhou." Símónidés říkal o Spartě, že je krotitelkou lidí, protože přivykáním z občanů činí lidi poslušné zákonů a krotké, ovšem krotí je hned od mládí jako koně. Od této nutnosti osvobozuje zákon jen ty chlapce, kteří jsou předurčeni k vládě.
(Símónidés z Kea, slavný řecký lyrik, jenž skládal hlavně elegie a epigramy, žil v l. 556-468 př.n.l., autor nápisu na památníku padlým u Thermopyl: "Poutníku, ve Spartě oznam, žes viděl nás na místě ležet, poslušné zákonů svatých, jak nám to kázala vlast." - Pozn. vyd. & Mis.)


DIC HOSPES SPARTAE, NOS TE HIC VIDISSE IACENTES
DUM SANCTIS PATRIAE LEGIBUS OBSEQUIMUR
Poutníku, ve Spartě oznam, žes viděl nás na místě ležet,
poslušné zákonů svatých, jak nám to kázala vlast
Latinská parafráze řeckého dvojverší ὦ ξεῖν᾿, ἀγγέλλειν Λακεδαιμονίοις ὅτι τῇδε κείμεθα τοῖς κείνων πειθόμενοι νομίμοις, jehož autorem byl básník Simónidés (5. stol. př. n. l.). Jím byli oslaveni Sparťané, kteří padli v bitvě u Thermopyl r. 480 př.n.l. Na bojišti byl postaven památník v podobě lva s tímto nápisem. Latinský text uvádí Cicero, Tuskulské hovory 1,101.


Hnusí se mi mentalita lidí, kteří vidouce něco, co se jim nelíbí, chtějí to hned zakazovat. A je zvláštní, že tato sorta lidí také hned najde své horlivé přímluvce a poslušné vykonavatele jejich svévole.


Na mne, jako na bílou vránu, žalují jedna druhé jistě taky; způsobné a poslušné holčičky na mne ostatně žalují už od mateřské školky.


Samostatný soud pociťují jejich poslušné duše jako zápach, personalitu, česky samostatnost, jako zločin.
(Klíma: Podivná příhoda)


Jsou to poslušné typy, které by byly šťastné jako černí otroci na plantážích starého Jihu.


Otrokem jsem jenom ve fabrice; venku ze mne všechny okovy padají, ba ani v té fabrice nejsem dost poslušným otrokem! Ostatní spoluotroci si tu práci ovšem náležitě užívají, každý podle svého hrubého necitu. Všichni jsou tu zabydleni jako v druhém domově a šťastni ve svém zotročeném stavu, takže současnému fašistickému režimu již jen zbývá odstranit z jejich nanicovatých životů jejich poslední vratké rodinné vazby, aby se neměli po práci kam vracet a na co se těšit, a mají stádo těch nejposlušnějších otroků, neznajících již více soukromí ani oddech.


Pěkně malovat a sestavovat písmenka do slov a vět, jako hodná a poslušná holčička, samozřejmě musela Božena Němcová umět, ale že by výsledné věty byly potom také nezbytně pěkné ke čtení, či jinak zajímavé, to už si netroufám tvrdit.


Holky byly nějaké načuřené. Už si to mezi sebou zase vysvětlily a zase se vrátily samy k sobě, to jest ke své otrocké povaze. Už si to zase mezi sebou řekly. A s tím ďábelským našeptávačem, to jest se mnou, s Feuerteufelem, nechtějí mít nic společného. Chtějí být zase hodnými a poslušnými holčičkami. Pro příklad nemusím chodit daleko, neboť mi jej poskytl dnešek: bylo už dávno šest hodin, ale ženské stály před píchačkami jako stádo tupohlavých lidáků, dokud nebyla alespoň jedna minuta po šesté. Já jsem si odpíchnul přesně o šesté a šel jsem. Ony čekaly poslušně dál.


Sedíte u televizorů. Cítíte se očištěni, lepší a lidštější než ti, na něž se díváte... A přece sledujete zrovna takové lidi, jako jste vy. Stejně oklamané, stejně slabé, stejně poslušné... Přestaňte být stádem poslušných ovcí!

POHLED NA TAKHLE KRÁSNĚ POSLUŠNÉ STÁDO VŽDYCKY POTĚŠÍ...!
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm