Do smrti jsi vstoupil narozením

12. ledna 2018 v 18:28 | Misantrop

Buddha znovu a znovu říká: "Jak ses jednou narodil, musíš zemřít" - protože do smrti jsi vstoupil svým narozením, narození je vstup.


Narozením počíná se smrt.
(japonské přísloví)


Když mrtví bílých odcházejí, aby se toulali pod hvězdami, zapomínají na zemi svého narození.


Lehaje vstávaje naslouchám hlasům ptactva a ševelu větru. Kdybych byl od narození hluchý a kdyby se mi teď zničehonic vrátil sluch, myslel bych si nejspíš, že takto konejšivě promlouvá sama Příroda.


Z jeho srdce vyrůstá krásná květina moudrosti, od narození zasetá do jeho hlubin.


Jsem mezi svým narozením a svou smrtí a nic mě neohrožuje, protože ten prostor je vyhrazen pouze mně.


Přiblblí paranoici se modlí před oltářem
Civí zbožně a s úctou na svoje otrokáře
Přijímají pokání od mazaného lháře
Za hřích narození dřou se v potu tváře


Obrovská kometa Ikeya-Seki asistovala mému narození v září roku 1965. Nikdy jsem nevěřil tomu, co se povídá - že narození génia a vůbec výjimečných a epochálních lidí provází nezvyklé přírodní úkazy - nyní však tomu začínám věřit.


Zjev mi nebe v okamžení,
jež mne týráš v mukách zlých,
jaký jsem jen spáchal hřích
proti tobě v narození?


Truchli nad narozením, jím se vchází do zla.
(Plútarchos)


Od narození to dobře ví muž i žena: veškerá rozkoš pramení ze zla.
(Charles Baudelaire)


Celkem byl pro společnost usuzován zločinem úkon, jenž záležel v zabití bytosti, obdařené životem a přece vyháněním fétu se hubil živočich méně utvářený, méně živý a zajisté méně inteligentní a šerednější než pes nebo kočka, které si můžete dovoliti beztrestně uškrtiti hned za jejich narození!


Zatímco všechna mláďata ostatních zvířat jsou na pohled hezká a roztomilá, mládě člověka je odporný, oteklý, brunátný, věčně posraný, vřeštící parchant, kterého by měli hned po narození raději utopit.


Otec neměl výsostné právo vychovávat novorozeně, nýbrž po narození je vzal a odnášel na jakési místo zvané lesché, kde seděli nejstarší z krajanů; ti nemluvně napřed ohodnotili, a jestliže bylo dobře vzrostlé a silné, kázali je vychovávat; bylo-li však slabé a nepohledné, posílali je do takzvaných Apothet, jakési to propasti blíže pohoří Táygetu, neboť bylo lépe pro novorozeně i pro obec, když nežilo, nejsouc hned od počátku patřičně způsobilé k dobrému vzrůstu a síle.


Primitivní divoši své děti uškrtili hned po narození, obávali-li se, že se budou muset uskromnit nebo že se stane něco tak nevídaného, jako to, že budou mít hlad.


Každý filosof by řekl to, co kdysi pronesl Buddha, když mu ohlásili narození syna: "Râhula se mi narodil, bylo mi pouto ukováno."


Narození dítěte je "radostná událost" pouze pro zploditele, pro příbuzné, pro známé, pro celý stát, pro celé lidstvo - pro kdekoho, kdo z toho může mít radost nebo prospěch. Není to však radostná událost pro ono dítě, jež vstoupilo narozením do lidského světa, mezi lidstva četnou rodinu. Často není jeho narození radostnou událostí ani pro rodiče, ani pro nejbližší či vzdálenější okolí - a určitě ne pro přírodu, jež se hrozí prázdna v bezcitném lidském srdci. Pro mne mé vlastní narození nebylo radostnou událostí. Nebylo radostnou událostí ani pro svět, pro lidstvo, které tím ve mně získalo neúprosného nepřítele. Lépe by bylo lidstvu beze mne. Lépe by bylo mně bez lidstva. Pro mne by nebylo radostnou událostí ani narození mého vlastního dítěte.


Zeus věděl, že Erós, tento nezbedný chlapec, přinese s sebou na svět kromě radosti i mnoho zármutku, bolu a slz. Bylo to klouče lstivé a záludné a ani sama zlatá Afrodíté ho nezvládla. Proto Zeus chtěl, aby toho budoucího tyránka lidí i bohů ještě při narození zahubili. Ale matka ho ukryla v hlubokých lesích a tam ho v pustých roklinách živily svým mlékem dvě divoké lvice.


Nejen narození, ale potom hlavně celá další existence jednotlivého člověka stojí jeho samého i přírodu nesmírnou námahu, doslova práci (opět!), rusky труд, tedy cosi opravdu trudného, co jen škodí a ničemu neprospívá.


A co z toho nakonec mají ti narození? Nezplozené děti neumějí vyčítat!


Každý člověk má od narození přirozené právo být šťastný; ale ten zuřivý útlak, jakmile se někdo pokusí dovolávat se toho práva!


Každé "já" se už od narození těžce prohřešuje proti lidu, státu...


V budoucnosti děti budou matkám odebírány při narození, jako se odebírají vajíčka slepicím.


Samozřejmě, jestliže naše narození je naprosto náhodné a je důsledkem nahodilého setkání vajíčka a spermie (proč právě tahle mezi milióny jiných?), úloha náhody se stírá, když se utváří lidská společnost, když zárodek a pak dítě jsou podřízeny zákonům.


Chtěl bych věřit, že všichni narození lidé jsou spíše dílem nehody než úmyslu.


Málokdy jsem nenáviděl, spíše naopak, ale od narození jsem se lidí bál.


Nikdy mi nebylo jasné, proč si mě vybrali za otloukánka, a to poprvé u Hepnarů už od narození a stále.


K čemu ty děti tedy vlastně mají, když jim schválně ničí život hned od narození?


Některé bytosti jsou hned od narození rozděleny tak, že jedny jsou určeny k tomu, aby se podřizovaly, druhé k tomu, aby vládly.
(Aristotelés: Politika)


Jsem jezdec, jehož jako Mongola od narození proti mé vůli vysadili do sedla.


Zatímco jedni, ti nemyslící, se modlí za narození syna, druzí, ti, kteří začínají myslet, prosí boha za to, aby se vymanili z koloběhu životů a splynuli s nekonečnem.


Člověk musí poznat pravdivost čtyř základních, jak říkají buddhisté, ušlechtilých pravd - že všechno, od narození až po smrt, je spojeno s utrpením.


Den smrti je nad den narození.


Prvním příznakem smrti je narození.


Člověk není od narození kostlivcem a zvíře není od narození masem.


Od narození až po smrt člověk vražen do chřtánu věcí a jemu věci vraženy do chřtánu.


Vše, vše hučí do nás od narození: jsi člověk, jsi nicotný atom "lidstva", buď poníženým sluhou jeho - této všivé svině! - a umíráme, nevědouce, čí jsme, jak se jmenujeme.
(Klíma: Lidská tragikomedie)


- Mickey Knoxi, kdy jsi poprvé začal uvažovat o zabíjení?
- Po narození.


No ovšem, člověk je bastard už od narození, úplně přirozeně, nikdo ho to nemusí učit.


Narození dítěte provázejí radost, úsměvy a spokojenost, ale na druhém konci lze zahlédnout další hladový krk a další zabrané místo v přecpaném lidském hemžení.


A když už nelze vrátit mnohdy potupné okolnosti našeho narození, - myslím tím přítomnost všelijakých doktorů, knězů, úředníků a podobné verbeže - pak tedy alespoň důstojně zemřít.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm