Hvězda, která mne vede

1. ledna 2018 v 18:01 | Misantrop

Pokud může můj duch cestovat vesmírem rychlostí světla a pokud za jeden pozemský rok urazí přibližně jeden světelný rok, jak jsem vypočítal, pak se nyní právě blíží například někam do souhvězdí Kefea, ke dvojhvězdě γ Cephei, k oranžovému to obru jménem Errai, vzdálenému od nás zhruba 44,9 světelných let. Hvězda je dobře vidět na severní noční obloze. Kdykoliv se teď na ni zadívám, připadá mi jaksi důvěrně známější, jako pohled do vlastní minulosti. Na této mé hře je také zajímavé to, že se náhodou u této hvězdy nachází též jakási neznámá planeta. Je vzrušující si představit, že je to možná živý svět, s bujnými lesy, čistý, a hlavně bez lidáků, a že bych tam mohl žít, kdybych dovedl cestovat prostorem.


Oč méně od naší země je vzdálena hvězda,
o to méně ji strhuje nebeský kolot.


Antares je proto tak ohromný, že je tak řídký; naproti tomu Wolfova hvězda proto tak rozměry skromná, že hutná. Neplatí snad totéž v poezii, ostatně ve všech oborech činnosti?


Nad ránem se nad východním obzorem blyští Venuše jako halogenový zářič. Už jsem ji dlouho neviděl. Vždycky jsem ji vídával po setmění na západě, zato před svítáním ji vídám málokdy, protože v tu dobu většinou spím. Teď se na ni dívám z okna mého pokoje a ačkoli mi lepší výhled trochu kazí koruna stromu, stejně je to dobrá "žárovka", nejjasnější spanilá "hvězda" předjitřního nebe - má milá Jitřenka.


Tu a tam fantas jako hvězda svítá
a z mozků šváb jak pudivítr lítá.


Vidím, jak se na ztemnělém nebi náhle mihla padající jasná hvězda. Měsíc mi svítí na cestu, když tou vůkolní krásou ukolébán kráčím zpátky šerým lesem do stanu spát. A vy se mě ptáte, co se mi na životě v lese tolik líbí?


"Soucit je hvězda, která nás vede," prohlásil Buddha.


Slunce je dávno pryč, zanechavši za sebou na obloze jen ohnivý opar. A když se na tmavnoucím nebi posléze rozsvítí hvězda zvaná Strážce medvědice, obracím své kroky zpět do lesa a jdu si do stanu lehnout.


A když se rozsvítí první hvězda Arcturus a měsíční světlo už se prodírá mezi stromy, mohu jít pít bez obav k vzdálené lesní studánce. Je blažené procházet se teplou měsíčnou nocí, a líbezné je usínat pak v stanu, na jehož stěny promítá luna své kouzelné obrazce.


Andromaché v náručí držela Hektorova synáčka Astyanakta, jeho miláčka. Byl krásný jako hvězda. Hektór ho uchopil do náruče, houpal ho na rukou, líbal ho a pronášel vroucí modlitbu: "Dopřejte nám, bohové, aby i tento můj syn zářil jednou jako hvězda v národě trójském."


Byly to tři dívky, Oršovy dcery. První svítila krásou jako hvězda v soumraku, druhá zářila jako luna, ale třetí - to bylo slunce.


Vtom za jasné, mrazivé noci ukázala se pojednou na nebi zlověstná hvězda vlasatice. Tiše, hrozivě svítila mezi drobnými hvězdami, v neklidném, třpytivém jejich svitu. Zraky všech se k ní obracely, všude se starostně tázali, co ta ještě přináší, co znamená. A nazejtří přiletěla zpráva od Krušných hor a udeřila jako hrom z čista jasna: že Němci již pole sbírají, že císař nebude do jara čekati, že teď už se chystá do Čech.


Ach, vládce, viděl jsem
tě stoupat prudce k moci.
Minaret nad městem
a hvězda v hlavě noci.


Brzy se objeví kometa. Nebeská hvězda, milostivá. Objevuje se v hodinách žalů a zkoušek.


Z podzimních těžkých mlh dnes, jediná hvězda,
vyplouváš, Česká země.


Přede mnou se klene obloha, v dálce mrká hvězda, kolem se míhá temný les, měsíc pluje opodál... A tam v dálce vidím náš domek a u něho sedí má matka. Maminko, zachraň svého ubohého syna! Uroň slzu na jeho bolavou hlavičku! Podívej se, jak ho lidé trápí.
(Gogol: Bláznovy zápisky)


Marnivý člověče. Snad jsi jen nechtěl
rozvrátit věčný zákon přírody!
Myslíš, že pro smrt jediného červa
zachvěje se zem a nová hvězda vyjde?


CUI LUCET LUNA, QUAE STELLIS PRAEMICAT UNA,
NON IAM CURABIT, SI LUMEN STELLA NEGABIT
Ten, komu svítí luna, jež hvězdám ubírá světlo,
nebude starosti mít, když hvězda odmítne svítit

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm