Každý by chtěl mít něco vlastního

15. ledna 2018 v 17:49 | Misantrop

Je lepší jít do pekla, ale vlastní volbou.


Věřím v poslední soud, kde budou strašlivě zatraceni všichni, kdož se opovážili na tomto světě lichvařit se vznešeným a čistým uměním, kdož je pro špatnost vlastního srdce a z hnusné hamižnosti hanobili a zneuctívali; - věřím, že budou odsouzeni, aby na věky poslouchali svou vlastní hudbu.


Každému se nejvíc líbí jeho vlastní díla, která jsou mu naprosto stejnorodá.


Pouze autor, jenž při psaní čerpá látku bezprostředně z vlastní hlavy, si zaslouží být čten.


Nesnadno lze najít člověka, který by byl nešťasten proto, že si nevšímá, co se děje v duši někoho jiného; kdo však nesleduje každé hnutí své vlastní duše, je nešťasten v každém případě.


Bažíme po jiných údělech, protože nevíme, jak požívat vlastního. Avšak nadarmo si stoupáme na chůdy. Vždyť i na chůdách musíme chodit vlastníma nohama.


Chlap, který se kvůli jiným pachtí za penězi nebo poctami, aniž je to jeho vlastní vášeň, je podle mého hlupák.


V mé soukromé apokalypse bude naražen na svůj vlastní pendrek.


Ušlechtilý (vznešený) člověk trpí vlastní neschopností; netrpí tím, že ho lidé neznají.
(Konfucius)


Dnes k pojmu "velikost" patří schopnost být vznešený, chtít být pro sebe, umět být jiný, stát v ústraní a muset žít na vlastní pěst.


Oddat se víře - to je pohodlné,
mnohem těžší - stát na vlastních nohách!


Osamění není nic jiného než právě tohle: zapříst se do pavučinky ve své vlastní duši, zakuklit se a čekat na proměnu, která se musí jednou dostavit. A zvykat si kvůli věčným ohledům potlačovat vlastní názory, to dělá z člověka zbabělce.


Aby vůbec mohl člověk ochotně a volně uznat a nechat platit cizí hodnoty, musí mít vlastní.


Jak zaujatými soudci své vlastní skvělosti a vad jiných lidí to jsme!


Nejpřirozenější lidská myšlenka, zrozená v člověku bezděčně a jakoby z jeho nejvlastnější podstaty, je přesvědčení o vlastní nevinnosti.


Za svou vlastní smrt však klň svým stvořitelům, ne mně, nevinnému a čistému!


Nechci vlastní děti. Myslím, že potomci géniů to mají na světě těžké. Očekává se od nich stejný formát, jako měl jejich slavný předek, a nikdo jim neodpustí průměr. A většinou to bývají kreténi.


Na vlastních dětech se lidé mstí svým rodičům.


Jsem to já a zároveň někdo jiný. A dlouhé měsíce ho budu muset živit vlastní mízou, vlastní krví a pak ho s bolestí od sebe odtrhnout a položit k nohám Jednotného státu.


Práce není radost. Snad, když si člověk tesá vlastní krov; jinak ne.


Chceme mít vlastní střechu nad hlavou a vlastní prostředky na obživu, a ne aby nás daňoví úředníci vyhazovali na dlažbu!


Každý by chtěl mít svou vlastní "rezervaci" s právem autonomie.


Jsou muži pány vlastní svobody.


Naše vlastní prožitky jsou naprosto nevyžvanitelné.


Můžeš-li vyvést na pláň své legie vlastní,
lekne se hejno tvých pověr a prchne ti zděšeno z duše?
a myšlenka na smrt přestane soužit srdce a nechá je v klidu?


Ať každý vlastní hradby hlídá,
jak jiný tančí, nevyzvídá.


Naši současníci, ať už monarchové, či představitelé republik, kteří nemají vlastní ozbrojené síly, by se za to měli do hloubi duše stydět.


Většina lidí dnes soudí, že patří k živočišnému druhu, který je schopen řídit svůj vlastní osud. To je víra, ne věda. Nikdy nemluvíme o tom, že jednoho dne se velryby nebo gorily stanou vládci nad svým vlastním osudem. Tak proč lidé?


Lidé využívají technologie k tomu, aby únosnou kapacitu planety zvýšili pro svůj vlastní druh (a pro několik jiných, které vykořisťují) na ještě vyšší úroveň spotřeby.


Každá bytost má soucit jenom sama se sebou, ctí jen svůj vlastní život.


Bol vlastní pouze nese každý z vás
a jiných nedbá, ale duše má,
ta oplakává nejen vlastní já!
(Sofoklés: Král Oidipús)


Nic neznáte - ani vaši předkové, ani vy sami - a právem proto trpíte, že jste vystaveni na posměch své vlastní neznalosti a hlouposti.


Kritériem pravdy jsem, a vždycky budu, jenom Já, můj vlastní nezávislý úsudek, nikdy žádná blbá televize! Kritériem pravdy je vždycky pouze moje vlastní tělo, nikdy cizí osoba vně tohoto těla. A i kdybych tu pravdu neměl a byl bych bezradný, jsem pořád hrdým inteligentním mužem a nenechám si přece radit od cizího člověka jako nějaký imbecil, který nemá vlastní rozum a vlastní myšlenky a nápady!


Já stojím zde,
na vlastní síle - já vás zapírám,
vám vzdoruji, směji se a zhrdám vámi!
(Byron: Manfred)


Přestěhoval jsem se do mé vlastní hlavy. A teď jsem ve stavu, kdy si mohu sám sednout do pokoje a vystačím si sám se sebou.


Jen sami, odkázáni pouze na vlastní usilování, bez pomoci, kromě znalosti Buddhova učení (a hínajánové filosofie!), postupujeme vpřed a dosahujeme cíle. Mahájánisti mluví proto o hínajánistech, když nechtějí hovořit pejorativně, jako o škole pratjéka-buddhů, tj. lidí, kteří se stanou Probuzenými (buddhy) samostatně svým vlastním úsilím, ale také jenom sami pro sebe, bez užitku pro ostatní.


Žil jsem svoji vlastní cestu. Takže říkám, nezkoumejte, nechte svět jít svou cestou a pohybujte se po své vlastní cestě.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm