Kdybych slib zradil

2. ledna 2018 v 15:49 | Misantrop

Svobodný člověk nic neslibuje,
aby nebyl k ničemu vázán slibem,
dokonce i slib je u něj prázdným slovem.


Ač je ateista, skládá slib před knězem, aniž se za to stydí.


Ano, jeptišky nesložily jenom přísný slib čistoty, ale mají ještě také silné mříže na oknech.


A tu jsem se vrhl k nohám Eleonory a přísahou slíbil jí i nebesům, že se nikdy s žádnou dcerou této země neožením - že se nikdy v ničem nezpronevěřím její drahé památce ani památce vroucné náklonnosti, jíž mě obšťastnila. A vyzýval jsem všemocného vládce vesmíru, aby byl svědkem mé zbožné, posvátné přísahy. A svolával jsem na sebe takovou kletbu od Boha i od ní, té elysejské světice - kletbu, která mě měla stihnout, kdybych slib zradil -, že se ani neodvažuji hrůzy tohoto trestu vylíčit.


Milenci, který slibuje věčnou věrnost, uvěří jeho milenka spíše tehdy, pokud tomu věří i on sám; přičemž není o nic pravděpodobnější, že svůj slib dodrží.


Jednou jí jedna sousedka řekla, když prý složí slib, že vyslechne čtyřicet jitřních v klášteře u Panenky Marie, že určitě přijde do jiného stavu. Ona ho složila a byla tam asi dvacetkrát. A abys věděl, jeden z těch fráterníků za ní začal dolézat, až řekla, že už se tam víckrát neukáže. To je pak těžká věc, když lidi, co by nám měli jít příkladem, jsou takováhle čeládka. Nemám pravdu?


Vyhladím toto hříšné pokolení, ale stvořím nové, krásnější a dokonalejší a zcela odlišné od dřívějších lidí. Svůj slib stvrzuji nejsvětější přísahou.


Všude opakovali, všude vytýkali, že Ota, sám přirozený Čech, je hrubě nevěren svému jazyku, že dvoří císaři, že ho prosí o pomoc, jeho i německých knížat, že jim slibuje vše, čeho by jen žádali, jen aby ti cizozemci vytrhli na Soběslava a Čechy. A všude čekali, že se tak stane, neboť věděli, že se nedají Němci dlouho zváti, že se poženou do Čech za peníze a za poddanský Otíkův slib, a též aby se kořistí obohatili.


Vynucené úmluvy sjednané jednotlivcem nejsou pro stát závazné. Mnozí vládci jdou ještě dál, a zanikne-li původní příčina jejich slibu, své slovo prostě nedodrží.


Slib byl vynucený pod nátlakem, slib je promlčený, slib je neplatný.


Víte však, že jsem se zaslíbila bohům a před bitvou jsem svůj slib opakovala, proto jsme dobyli vítězství.


Stejně jako tyranie, slibuje i válka přetnout pouto okolností, které váže průměrného člověka k jeho každodenním povinnostem. Jako v případě tyranie, i zde je slib falešný.


- Ježišmarjá, Pavle, slib jim něco. Co ti to udělá?
- Ne, to by nebylo poctivý.
- Ale s hlupákama nejsi povinnej jednat poctivě.
- Ba jo, i s hlupákama, právě s hlupákama.


Ten čistý závisti jed!
Ten kaz však zůstane vzdálen mým spisům,
ještě však dříve mé duši, to slibuji,
mohu-li ovšem vpravdě cos o sobě slíbit.


Vyžádal si na synovi slib, že se nedá jeho cestou, že se při nejbližší příležitosti vrátí mezi své krajany a bude pokračovat v tom, co sám zrádně opustil: v obraně vlasti.


Ušlechtilí nepřestanou,
dokud slib svůj neprovedou.


Přátelství mi slib, ale nehni prstem. Jsi-li ochoten jen slíbit, ať bozi mor na tebe sešlou, protože jsi člověk!
(Shakespeare: Timon Athénský)


Jeden velmi počestný lékař, jehož pacientem mám čest být, mi slibuje, že mi zajistí ještě třicet let života. Já jsem mu na jeho slib odpověděl, že na něm tolik nežádám a že budu spokojen, když se mi zaváže, že mě nezabije.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm