Na vlastní pěst

30. ledna 2018 v 15:44 | Misantrop

Úděsná, otřesná věc se děje v zemi.
Kněží vládnou na vlastní pěst a lid to má rád.


To všechno je - budiž mi prominut výraz - pěst na oko - ó na jaké oko! - evangelia: světodějný cynismus ve výsměchu symbolu...


Jsem-li nucen smočit ve špíně prst, málo na tom záleží, smočím-li tam celou pěst.
(Klíma: Chvála lichocení)


Dnes k pojmu "velikost" patří schopnost být vznešený, chtít být pro sebe, umět být jiný, stát v ústraní a muset žít na vlastní pěst.


Každý se tolik brání, a každý bojuje na svou pěst!


No ano, všichni žijeme v podstatě zbytečné a nikomu a ničemu neužitečné životy na strastiplné cestě od kolébky ke hrobu, rozdíl je jen v tom, že někdo si zvolí hrdé cestování pěšky na vlastních nohou a na vlastní pěst, a někdo jiný nečestný způsob putování v sedle mocipána nebo ve jhu zotročeného zvířete, případně střídavě obojí.


Kdo nebloudí, ten bez rozumu jest.
Když vzniknout chceš, tak vznikni na svou pěst!


Nebudu řešit tvé komplexy
Já zatínám ruce v pěst
Jedině změní se na věci
Když se ty sám budeš vést.


Nejdřív, pravda, trochu zarostete mechem, ale to nic, to jen chcete zapadnout do vší té drsné nádhery - nechcete tu přece být jako pěst na oko!


Hrdina Nikola! Jen on měl pravdu a všichni ostatní v hrdlo lhali. A dokud každý, kdo má zdravé pěsti, nepůjde za ním do hor, a dokud nebudou pobiti všichni ti četníci, notáři, fořti a bohatí Židé, konec nebude.


Jeho stoupání bylo jako železná pěst prorážející nebesa.


Viděl jsem nejmohutnější pěst napřaženu k nebi jako pěst dítěte, které zrůdně povstává proti matce.


Proč se na mne utrhuješ? Vždyť ti nic zlého nedělám! Ale nedáš-li mi pokoj, poznáš, jakou mám pěst, i když mi nadáváš dědků.


Dobrým - čest!
Lotrům - pěst...!
Takové mé heslo jest...!


Mé zdi jsou potřísněné krvavým sprejem a dírami velikosti mé pěsti. Moje pěst mlátí dnes večer do zdi stejně jako ta tvoje.


Někdy ho bili pěstí, jindy obušky nebo ocelovými pruty, občas do něj kopali holínkami. Byly chvíle, kdy ho natolik opustila všechna odvaha, že začal prosit o milost dřív, než ho začali bít, pouhý pohled na napřaženou pěst stačil, aby začal chrlit přiznání ke skutečným i k imaginárním zločinům.


Jiní si bradu o pěst podepřeli
a krmíce své vatry pohřební
vzhlíželi k nebi s divým neklidem,
k příkrovu světa, který kdysi býval.
(Byron: Tma)

 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm