Paměť je mocná pomocnice

27. ledna 2018 v 16:56 | Misantrop

Z toho, že k tobě mluvím, soudíš, že mám cit, paměť, myšlenky? Nuže, nemluvím k tobě.


Jen duch se může pomást a o paměť přijít
a v letargii jak v močále utonout černém.


Člověk musí začít ztrácet paměť, i kdyby jen po troškách, aby si uvědomil, že je v ní celý náš život. Život bez paměti by nebyl životem, podobně jako inteligence bez možnosti se vyjádřit by nebyla inteligencí. Naše paměť je naše soudržnost, náš rozum, naše činnost i náš cit. Bez ní nejsme nic.


Někteří ztratili paměť a neznali z věcí
žádnou, ba nemohli poznat nic, ani sebe.


Naše paměti jsou částí jedné velké paměti, paměti samé Přírody.


Do naší kolektivní paměti se vtiskla hrůza z masivního vymírání našeho druhu. Naše přirozená reakce na to, jakožto živočišného druhu, byla ovšem důkladná plodnost.


Jestliže trpí, myslí na svou bolest a zaznamenává si ji do paměti.
(Maupassant: Spisovatel)


"Aby něco v paměti zůstalo, musíme to tam vpálit: jenom to, co nepřestává bolet, v paměti zůstane" - to je hlavní poučka té nejstarší (bohužel i nejdelší) pozemské psychologie (a všechna náboženství jsou ve svém nejspodnějším základě systémy krutostí). Čím hůře na tom bylo lidstvo s pamětí, tím hrůznější pohled na jeho obyčeje.


Přebujelá paměť je příznakem choroby, jejíž jméno je "lidskost". Já sám kolikrát klnu a zlořečím své zázračné paměti, která uchovává vzpomínky na slova, věci a události staré málem jako má vědomá mysl, jako by se byly staly včera. Pamatuji si všechno, nic se léty nevytrácí. Najmě nemohu zapomenout na všechny křivdy a traumata a ponížení, jimiž jsem za život prošel. Spíš zapomenu to dobré než to špatné, a jedno pro druhé. Ach, ta moje chorobná paměť! Jak rád bych ji vymazal! Kdyby nebyla zároveň mou nejvěrnější přítelkou, současně Indrovým hromoklínem, žezlem kouzelné moci, nástrojem pomsty a také jedinou účinnou zbraní proti celému lidstvu, mému osudovému arcinepříteli, věru že bych si již našel cestičku do tupé prázdnoty zapomnění! Ale nezbloudil jsem nikdy. Pokud by Oni, lidstvo, byli hadím uštknutím, má paměť by pak byla sérem, vyrobeným ze slin jejich jedových žláz.


Paměť je mocná pomocnice, a zvlášť ta sloní! Ta si nedá nic nabulíkovat! Paměť rodu přetrvá věky, přetrvá i jednotlivce; ta moje přetrvá i samotnou existenci lidstva na této planetě! To, co si Já pamatuji, na to vy, lidáci, jen tak nezapomenete!


Lidské bytosti se kolem mne míhají celý život, aniž by vzbudily můj trvalejší zájem a aniž bych je dovedl dlouho podržet v paměti. Jsou to jen nehmotné mrákoty bez významu.


Z paměti vymazal jsem všechny lidi, a tvrdíš-li, žes člověk, pak i tebe.
(Shakespeare: Timon Athénský)


Pokud má paměť sahá, jsem osamělá.


Doufám, že moje památka bude vymazána z paměti lidstva.
(Závěť markýze de Sade)


Ukázalo se, že tamten způsob života je nesprávný a zahubil se vlastníma rukama. Vy jste mladí. Budu vám to denně opakovat, až se vám to vtiskne do paměti.


V učení byl pomalý a těžko chápal. Co však jednou pochopil, to uchoval trvale v paměti; paměť měl výbornou. A to je zajisté i jinak přirozený zjev, že nadané děti spíše zapomínají, kdežto vědomosti získané s namáhavým úsilím jsou trvalejší, neboť každý poznatek jako by se hluboko vrýval do duše.


Chci se podívat k rybníku Garvit, jejž jsem objevil na mapě. Tu mapu s sebou ovšem nemám, tu mám v hlavě. Myslím, že v mé fotografické paměti plní svůj účel lépe než nejlepší a nejpodrobnější mapa papírová, a že bych spíš zabloudil s papírovou mapou než s mapou v mé hlavě.


To je paměť! Však ji také procvičuji - už jen tím, že si občas píšu deníkové memoáry.


Naše paměť je dokonalejší svět než vesmír - oživuje i to, co už není!


Co to je bytost? Pamětí a věděním je zkratkou světa, jehož dějiny v sobě nese.


Kdo však má takovou výkonnou počítačovou mezioperační paměť, aby z nepřeberného množství nesmyslů a nesprávných dohadů vybral jen to pravé a historicky správné?


Jestliže život položí najednou nějakou otázku k přezkoušení či zodpovězení, tak u tohoto druhu čtenářů paměť okamžitě sáhne po měřítku už existujícího názorného obrazu a vybere z něj jednotlivé příspěvky týkající se této otázky, nashromážděné za desetiletí, předloží ji rozumu k přezkoušení a k novému zaujetí stanoviska, dokud otázka není vysvětlena a zodpovězena.


Skutečné kráse, viděné na vlastní oči, se nic nevyrovná a ani sebelepší fotografie ji není s to zachytit, tak jako to umí jen paměť vidoucích očí.


Kovář viděl v jícnu výhně nejen čerty a Boha, ale i celý ten strašlivý lidský svět, a proto asi také ustavičně plakal. Jevsej naslouchal jeho řečem a vtiskoval si je do paměti.


Málo slov si člověk v paměti uchová lépe než dlouhé povídání, a jsou-li jinak obsažná a důrazná, zplodí přemýšlením víc užitku než dlouhé kázání, jemuž člověk sice porozumí, na něž však brzy zase zapomíná.


Tak jako jíst bez chuti škodí zdraví, tak studovat bez touhy kazí paměť a ta neudrží, co přijme.


Blbci, nepodrží v paměti nic; stále melou furt to samé dokola jako flašinetáři s opičkou na rameni.


Velký dav má oči a uši, ale ne mnoho navíc, třeba bezkrevný úsudek a dokonce malou paměť.


Písmo vytváří umělou paměť, jejíž pomocí si lidé mohou rozšířit své zkušenosti za hranice jedné generace nebo jednoho způsobu života. Základní události a zajímavé scény se vtiskly do naší paměti; co se týče zbytku - na jednu zapamatovanou událost se jich tisíc zapomene.


Španělství mi brání rozvíjet veseloherní nadání, poněvadž odvracím oči i paměť od všeho nízkého.


Jakoby šestým smyslem jsem přitahován ke všemu, co je kladného v reálném světě. Moje paměť se zdráhá podržet každou lež, dogma nebo cizí myšlenku.


Svobodu lze vyškrtnout ze sbírky zákonů, ale nelze ji vyškrtnout z paměti.
(Zweig: Léčení duchem)


Až poslední rudý muž ustoupí z této země a jeho paměť bude už jen stínem mraku nad prérií, bude duch mých otců v těchto březích a v těchto lesích ještě stále živoucí. Neboť oni milovali tuto zem, jako novorozeně miluje tlukot srdce své matky.


Tvoje v paměť jsem si vštípil zásady
a sám tak soudím, zcela s tebou souhlasím.
(Aischylos: Agamemnon)

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm