Politici! Smrdutí chlapi!

25. ledna 2018 v 17:25 | Misantrop

POLITIKOVÉ - Omluva:
Chtěli bychom se omluvit za způsob, jímž jsou v tomto pořadu předváděni politikové. Nikdy jsme neměli v úmyslu naznačovat, že politikové jsou rozklepaní oportunisté, kteří se více starají o své soukromé války než o problémy vlády, natož jim podsouvat, že obětují důvěryhodnost, když se brání svobodné diskusi o životně důležitých problémech svou mylnou představou, že partajní jednota stojí nad blahem lidí, jež údajně zastupují. Rovněž nikomu nechceme sugerovat, že to jsou hašteřiví krhounci bez špetky zájmu o sociální problémy dneška. Rozhodně jsme nechtěli, aby je diváci považovali za nedůtklivou, prohnilou, sobeckou havěť, s chlupatýma nohama a s nadměrnou příchylností k alkoholu a k jistým jednoznačným sexuálním praktikám, jež mnohé lidi urážejí. Omlouváme se, vznikl-li snad takový dojem.


Politici! Smrdutí chlapi!
Smát se nám umíte, smát se a klamat!


Politici, kteří nechají z titulu své funkce rozkrádat, znásilňovat, ničit a pustošit zemi a ještě se navíc na tom rozkrádání, znásilňování, ničení a pustošení aktivně podílejí; politici, kteří dnes a denně vymýšlejí stále nové a nové způsoby, kterak Zemi a život na ní ještě víc otrávit a ještě více sešněrovat svými zákonnými nařízeními; politici, kteří dopustí, aby se šedá masa špatných a nadpočetných lidí měla dobře a hrstka dobrých a výjimečných, aby se měla špatně, takoví politici nejsou mými králi. Kdyby byly věci pozemské jak mají být, oni by nevládli. Ani s lůzou, a jen díky lůze, ani bez ní.


Pro demokratické politiky je hlas většiny hlasem božím; jejich zákonem je zákon, který se líbí davu.


Kdysi uvedl Miloš Zeman tato výmluvná statistická čísla: 62% voličů jsou hlupáci, 20% je duševně chorých, 10% alkoholiků … a jen 8% je soudných lidí. Hlavně že to ti politici vědí - a že toho také bohatě využívají.


Lidé jsou buď hloupí nebo chytří. Většinou jsou hloupí, a to jsou voliči. Chytří jsou buď dobří, a to jsou anarchisté, nebo zlí, a to jsou politici.


Politici a recidivisté jsou všichni na jedné lodi. Ti si rozumějí. Spíše pronásledují ty, kdož berou spravedlnost do vlastních rukou a ty, kteří příliš hlasitými protesty odhalují tento celospolečenský humanisticko-kriminální komplot!


Pokrok! Pokrok! Vy politikové o něm pořád mluvíte, jako by měl být věčný. To je právě ta svízel s vámi politiky. Vůbec nemyslíte na důležité věci. Mluvíte o pokroku a hlasovacím právu a každý rok necháte milión tun kysličníku fosforečného odtékat do moře. A přitom se nás pokoušíte strašit řečmi o revolucích.


Žijeme ve století, kdy se šprýmaři chovají jako funebráci a říká se jim politikové.
(Maupassant: Zápisky šprýmaře)


Každý, kdo vypěstuje dva obilné klasy nebo dvě stébla trávy na půdě, kde rostlo dříve jen jedno, zaslouží se více o lidstvo a prokáže vlasti důležitější službu než všichni politikové dohromady.


Napoleon: "Pochybní jsou materiálem, z něhož se tvoří politikové."


Druh mocných lidí, stavějících se proti pokroku morálky, jsou politikové. Jsou roznícení nebezpečnými pohnutkami, a těch jest se nejvíce obávat. Jsou to lidé bez nadání, bez ctností; jim chybí pouze odvaha, aby se stali zločinci; nejsou schopni nových a povznesených hledisek a domnívají se, že jejich vážnost se zakládá na hloupé nebo předstírané úctě ke všem přejatým názorům a omylům, a tu vystavují na odiv; zuří proti každému, kdo chce otřást jejich vládou, vyzbrojují proti němu vášně a předsudky, i když sami jimi pohrdají, a nepřestávají děsit slabé duchy slovem novota.


Politici teď nově vymysleli další novotu, na kterou ještě zapomněli: v každém domě, v každé garáži má být povinně od 1. července hasicí přístroj a požární hlásič, v každém bytě pak alespoň požární čidlo. Myslím, že nebude dlouho trvat a ty Orwellovy vševidoucí kamery Velkého Bratra budou nakonec nad námi bdít dnem i nocí, ať se to komu líbí, nebo ne. Mně tedy ne.


Kdo vymýšlí, schvaluje a prosazuje zákony? Lumpové největší, totiž politici; jejich moc odvisí od lumpů malých, před kterými vy prcháte tak naivně k těm velkým, to jest zpátky k politikům.


Politici jsou samí darebáci, kteří by měli být s ostudou vyhnáni od jejich politických koryt a z jejich kožených křesel, aby mohli být nahrazeni těmi, kdož nechtějí mít s takovou špinavostí, jako je politika, nic společného.


Politikové mezi sebou nesnesou slušného člověka, protože dá jen vyniknout jejich špinavým machinacím.


- Je spousta horších věcí, než jsou filmy: například politici, války, lesní požáry, hladomor, mor, nemoci, bolest, kuří oka, politici...
- Politici... To jste už říkal.
- Já vím. Však jsou taky dvakrát tak horší než všechno ostatní.


Hledání nějakého účinného léku nebo vakcíny proti Lidem je ztíženo tím, že by musely být dostatečné zásoby virů, aby je bylo možno poslat do druhého kola, až všichni generálové a politici vylezou ze svých bunkrů.


Politici rozhodli, že půjdu na penzi v roce 65 misantropické éry. Tedy až za třiadvacet let. Hrůza. Výše penze má být čtyřicet procent z platu. To platí ovšem teď; co bude opravdu za těch třiadvacet let, je dosud ve hvězdách. Třeba nebude nic: ani důchod, ani svět, ani - Já.


Když mase přetekla míra trpělivosti, politici sahají po osvědčeném receptu, založí "komisi", chodí a naslouchají lidu, čmuchají v tisku, a tak pomalu vyčenichají, co by milý národ měl nejraději, co nenávidí a v co doufá. Každá profesní skupina, každá zaměstnanecká třída je co nejpodrobněji studována a jsou zkoumána její nejtajnější přání. I "zlá a špatná hesla" nebezpečné opozice bývají přehodnocována a objevují se k velikému úžasu jejich původních autorů a šiřitelů jako by nic v duchovní výzbroji starých stran.


Politici radují se po vítězných volbách jako šílení a šampus teče proudem přetékaje v pěnách slavnostních číší do výstřihů lehce zťatých dámiček. Ale nemylme se, že oslavují možnost vládnout lidu a spravedlivě řídit jeho životní záležitosti! Ne, to ne. Na lid přece kašlou, pokud se jen díky němu dokáží dál udržet u moci, to jest u toho nejvýnosnějšího podniku. Copak nevidíte, že ty jejich úsměvy a ta jejich radost jsou jen smích nad tím, jak to šikovně s těmi hlasujícími hlupáky zkouleli a že jim to sežrali i s navijákem a že je doběhli a obalamutili prázdnými sliby a krásnými frázemi o svobodě a pořádku a spravedlnosti pro všechny? Radují se z toho, že jejich mafiánské impérium bude nyní ještě bohatší a neprůstřelnější a mocnější.


Politici by neměli být vůbec placeni. Politika by měla být bezplatnou službou státu. Pak by se ukázalo, kdo "to myslí upřímně" a kdo ne!


Tihle politikové jsou horší než herečky. Náramně ješitní. A náš Webley nemá mnoho smyslu pro humor. Chce, aby se s ním jednalo, jako by byl svým vlastním ohromným pomníkem, který mu z obdivu postavil vděčný národ. Posmrtně, jestli mi rozumíte. Jako s velkou historickou osobností. Když se vidíme, pokaždé si zapomenu uvědomit, že je vlastně Alexandr Veliký. Vždycky si to spletu a myslím, že je to jenom Webley.


Politici a plenky mají leccos společného. Mají se měnit pravidelně a ze stejného důvodu.

 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm