Pověra, v které vyrůstali jsme

19. ledna 2018 v 17:06 | Misantrop

Pověra, v které vyrůstali jsme,
neztrácí nad námi svou moc, i když ji poznáme. -
- A nejhorší je pověra, tu svou mít za snesitelnější...
A pak téhle jediné chtít svěřit hloupé lidstvo,
dokud by nezvyklo jasnějším dnům pravdy; téhle jediné...
(Lessing: Moudrý Nathan)


Sepisování zákonů řídil častěji duch pověry a fanatismu než duch spravedlnosti. Četl jsem dějiny různých vyznání; vypočítával jsem jejich nesmysly, hanbil jsem se za lidský rozum a styděl se, že jsem člověkem. Žasl jsem zároveň nad zly, jež působí pověra, i nad fanatismem, který vždy bude činit náboženství tak neblahým světu. Egypťané říkali, že sfinx je symbolem kněze: obličej knězův je sladký, skromný, lichotivý. A sfinx má tvář dívčí; křídla ji označují za obyvatele nebes; ale drápy ohlašují moc, kterou jí dává pověra na zemi.


Pro osud lidu a lidstva je rozhodující, začíná-li kultura na pravém místě - ne v "duši" (jak bylo osudnou pověrou kněží a polokněží): pravé místo je tělo, gesto, dieta, fyziologie, ostatní vyplývá z toho.


Každé náboženství, jež se zakládá na bázni před neviditelnou mocí, je pohádkou, která je nazývána náboženstvím, pokud je národem vyznávána; když je týž národ zavrhne, nazývá se pověrou.


Do očí bilo, jak hnusně pověra dusná
dusila lidský život a tiskla ho k zemi.
Oplátkou proto teď deptáme pověru sami,
šlapeme po ní a nebi jsme vítězstvím rovni.


Nesmrtelnost boží je překonaná pověra. I Jehova i Alláh i "Otec nejvyšší" jsou smrtelní - i oni zmírají na nedostatek víry v ně.


Evropští badatelé volky nevolky nejsou často s to zbavit se podvědomého působení představ barokního křesťanství, že prostě bez individuální postmortality se nedá žít. Neuvědomují si, že to je právě jen barokní pověra. Moudrý člověk v Indii, Číně, ale i v Evropě mohl a může žít bez potřeby individuální postmortality, jakmile přestane uvažovat a cítit antropocentricky.


Věda vyrostla na půdě pověr, byla odkojena pověrami a představuje dnes stejnou kvintesenci pověr jako její nebožky babičky - alchymie, metafyzika a filozofie. A skutečně, co vlastně dala lidem? Mezi učenými Evropany a Číňany, kteří žádné vědy nemají, je přece pranepatrný rozdíl, rozdíl čistě vnější. Číňané vědu neznali, ale co tím ztratili? V masách se udržuje pověra, že věda a umění stojí výš než zemědělství a obchod, výš než řemesla. Naše sekta je z těchhle pověr živa.
(Čechov: Ze zápisků starého muže)


SEMEN RETENTUM VENENUM EST
Semeno musí pryč
Doslova: "Zachovávané semeno je jed(ovaté)." Vztahuje se k dávné medicínské pověře, že pokud se muž pravidelně nezbavuje svého semene, může mu být nebezpečné, ježto se v jeho těle chová jako jed. Úsloví bývá užíváno k ospravedlnění či k odůvodnění prostituce, pravidelného sexu, "manželských povinností" a také ipsace - neboť je to nutné pro zdraví každého muže. Použito např. ve filmu Kráska dne (Belle de jour, 1967) režiséra Luise Buñuela.


"Chci mít pokračovatele rodinného jména."
Nechal se napálit pověrou o pokrevní linii.


Málem dávám za pravdu rozšiřovatelům pověrčivosti. Je zajímavé, že v přelidněné Číně stačí pouhá pověra, hlásající nepříznivý rok v tom a tom znamení, aby okamžitě znatelně klesla porodnost. Snížení porodnosti tedy je v lidských silách.


V Indii se houby tradičně nejedí. Rostou jen tam, kde se vychcal pes, tak dí pověra. Ale jádro té pověry je pravdivé: houby jsou hnusné.


Existuje také pověra, že jedině v den jarní rovnodennosti lze postavit syrové vejce na špičku.


Tak to inu chodí: Před pár dny tu ještě ta kosice vesele poletovala a nyní už jí ani červenka nepřinese kvítí na hrob. Tuto půvabnou anglickou lidovou pověru jsem si vypůjčil ze Shakespeara. Podle této pověry prý sypají červenky květiny na nepohřbená těla. Zvláštní a přitom tak rozmilá pověra! Kdoví jak vznikla! Raději to však nebudu zkoumat; okolnosti a důvod vzniku lidových pověr nebývá většinou tak půvabný jako pověra sama.


Pohané osévali a sklízeli svá políčka nazí, v bláhové, leč půvabné pověře, že bez oděvu se tak budou víc podobat zvířatům, jejichž život pod ochranou přírody by si také pro sebe rádi vyprosili.


Z přírodního ráje rovnýma nohama do nenormálního blázince! Máma mě vítá nesmyslnou pověrou, že krvavý měsíc nevěští nic dobrého. To by musel být krvavý pořád, protože pořád se děje něco špatného. Ale co naplat: "Říkali to v televizi."


Reklama je propagandou tzv. "svobodného světa". Není pravdou, že kdo nechce, nemusí ji konzumovat. Nejde jen tak "zmáčknout vypínač". To je pověra. To by si člověk musel vypíchnout oči a propíchat ušní bubínky.


Podle té knihy o Egyptě, již nyní čtu, panovala tam pověra, že kdo se narodí čtvrtého dne v měsíci, ten podlehne horečce. To je kousíček ode mne; bez dvou hodin se to týká i mne. Raději bych se byl býval snad narodil třiadvacátého - to by mě jen uchvátil krokodýl.


Četl jsem ve starých dějepravných knihách, že před časy bývali lidé, kteří dovedli vyvolávat duchy, ne však je zahánět. - Vím, že je to pověra. Ale s novými myšlenkami je tomu právě jako se strašidly. Člověk je nedovede zapudit.


Historie nás varuje, že obyčejný osud nových pravd počíná jako kacířství a končí jako pověra.


Pověrou plodící zločin a zmar
je zotročili v květu jar
a budou nás oba proklínat,
že též se raby nechcem stát.
*
Nejsi, jak lidé klamaví
říkají, stín jen prchavý,
pověra, prázdná ozvěna
z jeskyně Slávy šířená.


Pověra zmátne jen tupce, který stejně neví
nic o duchu, jenž v nás i mimo nás je.


Pověra je hůl, kdo jí věří, ten je vůl.


Lidská slabost nemá hranic a nedovede se ovládat, nýbrž brzy zabíhá v pověru a zaslepenost. Opatrnost a zásada "ničeho příliš" je tu nejlepší.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm