Urážka za urážkou

10. ledna 2018 v 17:01 | Misantrop

Severoamerický divoch se vztyčenou hlavou vzdoruje svým katům a metá jim do tváře slova nejurážlivějšího sarkasmu. A s posledním vydechnutím zaznívá ještě poslední urážka na jejich adresu.


Jedna novodobá rapanuiská urážka zní v překladu jako "Mezi zuby mi uvízlo maso tvé babičky."


"Ale dovolte, pane!" pravil veselý, "vy nás jmenujete zvířeckými a zhovadilými - to je pro nás urážka!"
"Nejmenuji vás tak, jmenuju vás jen lidskými, protože hnusnosti podobného druhu jsou jen známkou lidí!"


Kdyby zvířata mezi sebou mluvila a nadávala si, byla by pro ně největší urážkou označení "jako člověk" nebo "ty jsi ale člověk!" To by bylo spravedlivé, protože člověk je nejhorší ze všech živočichů, omyl přírody a karikatura hodná zesměšňování, urážek a potupování. Misantrop si toto víc než kdo jiný uvědomuje, ale nenazývá člověka "člověkem". Člověk je, kdoví proč, hrdý na příslušnost ke svému druhu, a tak by ho tato urážka neurazila.


Jaká urážka, jaká rána tupou lidskou dýkou do našich upřímných srdcí! Co všechno jsme již v dějinách museli vyslechnout, my, zvířata!


Člověk člověku vlkem je zřejmá urážka vlka.


Skoro to vypadá, jako by na pátera nebrali nikoho s běžným příjmením! Jeden se dokonce jmenuje Vlk! To je nejen urážka tohoto ušlechtilého zvířete, hrdiny všech vzácných kultů a mýtů, ale i nechtěná ironie! Jakže: Duchovní pastýř, ochránce stáda božích oveček - a vlk? To je jako kozel zahradníkem!


Srovnávat člověka se šimpanzi a připodobňovat ho k nim, se mi jeví jako zřejmá urážka šimpanzů, na nichž není zhola nic lidského, jak se nám, totiž mně, snaží namluvit.


Přirovnávat paviány (či jiná zvířata) k lidem, nebo naopak lidi k paviánům (či jiným zvířatům), je urážka paviánů (či jiných zvířat).
(Misantrop: pozn. k: Gray: Slamění psi)


Opice! Dovolte člověku, aby k vám promluvil! Vím, že pohled na toto směšné tělo je pro vás urážkou.


Napudrovaní a pižmem navonění krasoduchové těšící se oblibě svého věku (nejhorší to urážka!).


Domníváte se, že náš Světový stát může potřebovat docela nový charakter, naprostou změnu v přístupu k životu? Nový přístup k životu, odlišný od toho, jaký známe? Není to vlastně urážka Světového státu a jeho spoluvojáků?


Dostal jsem dopis od vojáků. Dopis, v němž se mi nařizuje, abych šel na psychiatrické vyšetření. Taková drzost! Kdybych řekl Já jim, aby se nechali vyšetřit, považovali by to za urážku uniformy!


Ne, nemají zbraně. Ach, to je kruté ponížení, nejvyšší urážka! Blíží se jejich armáda a napřahují - biče!


Ony nám rozumějí. A lidé je zabíjejí a žerou jejich maso. Pro pravověrného hinduistu by to byl neodpustitelný hřích a urážka boha. Krávy nám rozumějí, lidé však nerozumějí jim.


Nedokážeš-li však být tak božský jako tato nedostižná zvířata, pak nejsi nic než bídný otrok, urážka přírody.


V mém světě by nemocný na rakovinu považoval za urážku, kdyby se mu tajila pravda. Neboť sladká nevědomost je horší než rakovina!


Řekněte některé matince anebo dcerušce samotné pravdu, že se totiž zaměstnává pouze tím, jak by ulovila ženicha - bože, jaká to urážka! A přece jenom všecky dělají pouze to a nemají nic jiného na práci.


Ach, milé děti, zastaňte se mne, nestrpte, aby mě smrtelná žena takto urážela! A kdyby to byla jen ta jediná urážka! Ale ona se ještě rouhala a svou nestoudnou řečí mě ranila na nejcitlivějším místě, potupila můj mateřský cit!


PUDET HAEC OPPROBRIA NOBIS (Ovidius, Proměny 1,758)
Ta urážka je pro nás potupou
Část Faëthontova výroku, když musel vyslechnout, že dobře neví, kdo je jeho otcem: pudet haec opprobria nobis // et dici potuisse et non potuisse refelli - je hanba, že ta urážka mohla být vyřčena a nebylo možné ji popřít. Srov.: Vzlykal, jak mu hněv a lítost bouřily v srdci, skláněl hlavu na matčinu hruď, vinul jí paže kolem šíje a hořce plakal. "A nejvíc mě mrzí, milá matko, že já musel mlčet. Mlčet na takovou urážku! Ale jak jsem ji mohl popřít, jak jim dokázat, že mám pravdu já, a ne oni! Přísahej mi, že bůh Slunce je mým otcem, a podej mi důkaz o tom! Bezpečný důkaz!" (Starověké báje a pověsti, Faëthón)


Totéž se týká reklam a teleshoppingů s těmi jejich nezaokrouhlenými cenami, falešnými slevami, nákupy na dluh a dárky zdarma. Totéž politici a politické partaje s těmi jejich vládními programy a předvolebními sliby. Všechno sprostá, nestydatá zlodějna a podvod! Policejně tolerovaná urážka inteligence!


V září 1773 rozletěla se zpráva, že milovaný černohorský velitel byl v Brčelském klášteře probodnut dýkou nějakého Řeka. Štěpán vzal tajemství svého původu s sebou do hrobu. Černohorci měli proč na něho vzpomínat, jenom v tom Štěpán bezděky jim uškodil, že carova rodina se dívala nemilostivě na všechen černohorský lid, urážka majestátu se tak snadno neodpouštěla.


Spálili státní vlajku a prý je to urážka a hanobení státního symbolu. To se podívejme! Mne by zase urážela a hanobila jakákoliv nehořící vlajka, která by vlála nad mojí anarchií.


- "V roce 70 budou muži i ženy mít o něco menší hlavy, ale zato svalstvo sedacích orgánů bude zvětšeno." Prosím, to vyplynulo z dodaných vědeckých, anthropologických...
- To je urážka pracujícího člověka! Podle vás budeme mít menší mozky, zato větší pr...?


V práci jsem si připadal jako zasranej robot, hlavně nemůžu uvěřit, že jsem se tam zasekl na tak dlouho. Cítil jsem se jako křeček v kleci. Běhat si pro žrádlo, každý den narážet na běhací válec. Byla to urážka, kterou jsem už déle nemohl snášet.


Tupili Odyssea, posmívali se jeho lysé hlavě a jeden z nich mu nabízel, že by ho přijal za svého slouhu. Urážka za urážkou stíhala božského trpitele Odyssea a též některé ze služebných žen mu lály a vyhrožovaly.


Hodil bych se za jednoho z Poeových zasněných, anemických hrdinů, jichž se smrtelně dotkne každá urážka, každý letmý kontakt s hrubým vnějším světem lidí tam kdesi daleko v hříšných velkoměstech jejich ubohosti a zkaženosti. Zničí je to. A mne to také ničí.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm