Všechno se bezděky mění v podvod

18. ledna 2018 v 17:02 | Misantrop

Bez nástrah bývalo všechno
a nebylo třeba se báti podvodu.
Pak nastoupil klam a podvod a šalba,
násilí, úklady, lest a zločinná k majetku láska.


Podvod, lest a klam nesmísily se ještě s pravdou a upřímností.


Všude se mísí krveprolití a vraždy, krádež a podvod, zkáza, křivopřísežnictví, osočování čestných, poskvrňování duší, pohlavní zvrácenost a smilstvo.


Spravedlnost shledávala zcela přirozenými všechny podvody v oblasti plození; byl to uznaný, připouštěný fakt; nebylo věru manželství, byť bylo sebebohatší, jež by nesvěřovalo svých dětí louhu nebo jež by neužívalo umělých prostředků, které svobodně se prodávají a jichž neschvalovati by nikomu ostatně nepřišlo na mysl. A přece, jestliže tyto opatrnosti nebo jestliže tyto úskoky zůstaly nedostatečnými, jestliže podvod se nepodařil a pro jeho nápravu se uchýlilo k účinnějším prostředkům, ach! tu nebylo dosti vězení, dosti káznic, dosti galejí, by se zavřeli lidé, jež odsuzovala, v dobrém úmyslu ostatně, jiná individua, která téhož večera v manželském loži klamala, jak nejlépe dovedla, by nezplodila fakanů! Podvod sám nebyl tedy zločinem, ale napraviti ten podvod bylo zločinem.


V bulvárním tisku se objevila zpráva o "tajemném Mauglím z Asie". V Číně prý žije čtrnáctiletý napůl kluk, napůl zvíře! Zpráva vypadá vzrušující, ale málo pravděpodobná. Když navíc uvážím, z jakého nedůvěryhodného zdroje ta zpráva pochází (deník Aha!), nebudu daleko od pravdy, ba nemohu se mýlit, když ji budu považovat za podvod. Bylo popsáno již mnoho takových případů a všechny byly podvodné. Obvykle celou "senzaci" připraví a sehrají chudí rodiče, kteří svůj podvod prostě výhodně prodají novinářům, kteří jsou vždy lační po podobných "sólokaprech" pro své slabomyslné čtenářstvo a platí za takové "příběhy" přímo královsky. Téměř jistě je to podvod, pokud zvířecí dítě vyrůstá v rodině. Něco jiného by bylo, kdyby dítě vyrůstalo skutečně mezi zvířaty. Pak by však dlouho nepřežilo. Nezvítězilo by silou své lidskosti nad svými "méněcennými" zvířecími pěstouny a neovládlo by jako člověk, Mauglí či Tarzan zvířecí říši. Ne, mezi zvířaty by žádný člověk, slabý a slaboduchý, dlouho nepřežil, pokud by musel žít jako skutečné zvíře. To je možné jen ve vybájených příbězích. Zvíře uvězněné v lidském těle nikdy nezvítězí; je to totiž neživotná zrůda, jež je odsouzena trpět svou polovičatostí až do konce života. Nezapírám, že lidé-zvířata existují. Vždyť jsem jeden z nich! Avšak tyto obojaké zrůdy trpí nedostatky obou světů, zvířecího i lidského, a radují se též z obou těchto světů, nenáleží však plně žádnému z nich. Vím o čem mluvím, mluví ze mne má vlastní zkušenost.


PODVOD ZVANÝ "ZOANTROPIE". Psychiatři, tito moderní nástupci inkvizitorů, přejali od svých předchůdců strážní hlídku a patrolují, aby nikdo z těch, kdož se omylem narodili jako človjek, nevrátili se zpátky ke zvířeti. Návrat ke zvířeti označili podvodně za chorobu, již pojmenovali "zoantropie". Má to být prý chorobná představa jedince, že je změněn ve zvíře, a podle toho jedná. Avšak skutečně chorobné je věřit, že človjek není zvíře. Človjek je nemocné zvíře, které nezná svou pravou totožnost a nechce se k ní znát. Mimochodem, zdá se mi už zbytečné pořád dokola polemizovat s psychiatrií, když už i široké lidové masy (a to je co říct!) se psychiatrům posmívají, nečiníce pražádné rozdíly mezi léčitelem a léčeným. Navíc je tu k dobru i jeden z mých trefných bonmotů: "V blázinci lze potkat Napoleony, zneuznané vynálezce, koně, nakřáplé hrnce... Jen ani jednoho Krista tam neuvidíš - těch běhá po svobodě až hrůza."


Upejpavost jest nejhorší stránka lidské povahy. Je to podvod, zahalený v roušku skromnosti.


Dva darebáci se poznají tak rychle, jako by nosili rozlišovací znaky, a hned se dají dohromady, aby kuli podvod či zradu.


Když nevděk lidu dosáhne určitého stupně, může pomoci jediný prostředek: pověst strany se musí znovu nažehlit, program je zralý na vylepšení, komise znovu ožije - a celý podvod začíná od začátku. Samozřejmě že úspěšně, čemuž se při zatvrzelé hlouposti lidstva nelze divit. Hlasující dobytek, "měšťanský" stejně jako "proletářský", ovlivněn tiskem a oslepen lákavým programem, se znovu vrací do společné stáje a volí si své staré podvodníky. Těžko existuje něco více deprimujícího než sledovat z pohledu střízlivé skutečnosti takový průběh věcí, muset přihlížet tomuto neustále se opakujícímu podvodu.


Tlachají pořád o rovnosti lidí, idioti! Ale ve skutečnosti je to všecko pustej podvod.


Totéž se týká reklam a teleshoppingů s těmi jejich nezaokrouhlenými cenami, falešnými slevami, nákupy na dluh a dárky zdarma. Totéž politici a politické partaje s těmi jejich vládními programy a předvolebními sliby. Všechno sprostá, nestydatá zlodějna a podvod!


Za světodějný podvod lze bezesporu označit "všeobecné hlasovací právo". Právo být zmanipulován médii, okolnostmi a vlastní hloupostí zvolit si někoho nebo nějakou politickou kliku, aby rozhodovala za vás. Kterákoliv senilní baba a spol. pak tvoří volební lůzu, která si vybere ze tří nebo čtyř názorů na to, jak vést stát, a vítěznému názoru se pak musíš podřídit (nebo by chtěli věřit, že se mu budeš podřizovat). Nikdo nehledí na to, že s tím nechceš mít nic společného, nikdo se neptá na tvůj názor. Maximálně ti řeknou, že není možné mít takový názor. Bliju z celé té volební maškarády! - Za jiný světodějný podvod označuji takzvanou "sametovou revoluci", i když zde jde jen o takový malý lokální podvůdek. Celé to srocování davů a rychlé změny v politice v jedné z pár zaostalých zemí na východě Evropy. A nač všechen ten humbuk? Pánové se zhlédli v představě o sjednoceném evropském hospodářství. Kamiony křižují Evropou z jednoho konce na druhý, převážejíce jablka, ale proč, když v každé zemi rostou jabloně? Další globalizační šílenství. K smíchu: komunismus poražen židovskou ideou o multikulturní, multinárodní syfilitické grupě, skoro bych se nebál říct "o židovské promiskuitní pouliční směsi". Udělat "revoluci" jenom proto, aby mohli žrát hamburgery, to je vážně pitomost, kterou může vymyslet jen člověk...!


Lidské tzv. "myšlení" je jen podvod. Jak někomu ztrpčit život svou marnou snahou dostat všechno pod svou kontrolu, na to jsou pašáci, na to jsou chytří a vynalézaví až hrůza. Ale usnadnit sami sobě život, naučit se žít z mála ve svobodě a neničit svět, tak daleko už jejich inteligence nesahá, v tom jsou úplní debilové. Oni nemyslí, jen hledají důvody pro svoji existenci. Důvody, které dodnes nenacházejí.
*
Dnes si musím ze zákona platit zdravotní a sociální pojistné - za velký prachy! - ale když z té věčné úmorné dřiny a z toho věčného stresu onemocním, léky a ošetření abych za chvíli hradil také plně ze svého. A tomu se říká "bezplatné zdravotnictví"! Lapiduch = vydřiduch. Platíš, platíš - a hovno z toho! S těmi mými zimními virózkami z nastuzení si poradím sám i bez bandy zkorumpovaných felčarů a jejich zfušovaných placeb. Jak se říká: "Neléčená rýma trvá sedm dní, léčená týden." Celé to jejich zdravotní pojištění není nic jiného než velký pojišťovací podvod!


Denně ordinoval od rána do oběda. Poskytnout od rána do oběda skutečnou pomoc čtyřiceti nemocným je fyzicky nemožné, a tak se to všechno bezděky mění v podvod.
(Čechov: Pavilón čís. 6)


Ve chvíli, kdy se tratí Velká Cesta,
nastoupí takzvaný vztah k lidem a takzvané vědění:
nastane Veliký Podvod.
(Lao-c': Tao Te Ťing)


Život se podává jako neustálý podvod, v malém i ve velkém.


Od mala soustavný podvod
Nato pak vojenský odvod
*
Kříž na znamení smrti v utrpení
Další podvod na cestě k zotročení


Jak tak stojím před rozpadávajícími se přikrášlenými fasádami vašich nejnadutějších morálních dogmat, napíšu na ně písmem spalujícího pohrdání a výsměchu: Hle! Toť vše jen podvod a klam!


Člověk není filologem a lékařem, aby nebyl spolu také Antikristem. Kdo je filolog, vidí totiž za "svaté knihy", kdo je lékař, vidí za fyziologickou sešlost typického křesťana. Lékař řekne "nevyléčitelné", filolog řekne "podvod".


Cokoli se pro bohy dělá, je podvod.
Jenom hanebný podvod zanechali svým potomkům.


Také podle chování se prozradí. Nic nesignalizuje jistěji podvod a lež a přetvářku, jako úlisné, přesládlé vnucování se. Když to samé dělají kurvy, víme, o co jim jde. A bůh ví, že těm flanďáckým homofilům jde v podstatě o totéž: Zprznit někoho, ukojit svoje perverzní choutky - jedno, jestli tělesně nebo duševně. To už je víc pasák než pastýř!


Má peklo mnoho tlam, ba mnoho;
tím poděsit se hříšné duše mají;
žel, že to pro ně podvod jen a sen.


Je to jako středověká haplografie, palimpsest, či rovnou eisegeze, když křesťanští mniši přepisovali antické autory podle nové křesťanské ideologie či podle své vlastní (křesťanské) libovůle. Co na tom, že to byla už tehdy nemístná cenzura, podvod a komolení původního textu, čemuž se dokonce drze říkalo "překlad"; tak se to prostě dělalo a dodnes se to dělá podobně, akorát že se to mrzačení původního textu nazývá "doslovem".

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm