Zdání klame

21. ledna 2018 v 17:15 | Misantrop

Nelze se dosti vynadivit tomu, jak si lidé vedou. Protože se řídí svým každým zdáním, způsobí a vytrpí takové strasti! A která tragédie mívá jiný původ než právě ten? Eurípidův Átreus - co je to? Jeho zdání. Sofoklův Oidipús - co je to? Jeho zdání. Foiníx? Zdání. Hippolytos? Zdání. A jak se říkává těm lidem, kteří se ve všem všudy řídí holým zdáním? - Blázni. - Zdalipak tedy my děláme něco jiného?
(Epiktétos: Rozpravy)


Který, který že lidský tvor
získá ze všeho blaha víc
než pouhé zdání, že blažen je,
a náhlé zhroucení snů svých?
(Sofoklés: Král Oidipús)


Ó slávo, pověsti - ó zdání! Stům a stům
nicotných lidí život pyšně vzduly se!
(Eurípidés: Andromaché)


Zdání klame… Srdce lidská jsou mělká… Všecko míjí… Ničemu nelze důvěřovati!


Co zde platí? Zdání a lež - a nic jiného. Řekni mi, jaké máš uspokojení z tohoto zdání a klamu?


Tvůj nevraživý duch bez trošky jemnosti
postrádá bohužel vší společenskosti.
Vypadáš divousky a budíš špatné zdání,
jsi komický i v samém oblékání.
(Molière: Škola pro muže)


Kallisthenés odmítal většinou pozvání, a když byl s někým pohromadě, budil svou vážností a mlčením zdání, že nesouhlasí a není spokojen s tím, co se děje.


Společnost je záludná; za zdáním kratochvíle, sdílení, požitku družnosti atd. skrývá často velké, nezhojitelné zlo.


Pro jedny je umění jen způsobem, jak si vydělat na živobytí, druhým slouží k obchodní propagaci, jiným k bezduché zábavě, další jím podlézají vrchnosti, zatímco vrchnost si jím chce dodat zdání lidumilnosti a blýsknout se jím před sousedy.


A jaký je to zjev, kterým se u divocha projevuje vstup do lidství? Tážeme-li se dějin, je to stejné u všech národů, které se vymanily z otroctví stavu zvířecího: radost ze zdání, sklon k zdobení a ke hře.


Radost ze zdání a z klamu - to je to hlavní u pohanského kultu a má dobré svědomí na své straně. Je-li něco vůbec zbožňováníhodného, je to zdání, jež se musí zbožňovat; že božská je lež, a nikoliv pravda.


Jest lásky neschopna, a náklonnosti ani podoba, ni zdání nemůže u ní vzniknouti; tak příliš samu sebe miluje.


Ženy vidí stále jen to, co je nejbližší, lpí na přítomnosti, vnější zdání věci považují za její podstatu, dávají přednost maličkostem před věcmi nejdůležitějšími.


Pravda, mnohé mají zajímavý obličej, ale to nemá význam. Lovečtí psi se tváří jako učení soudci; když voli přežvykují, tak člověku připadají, jako by hloubali o metafyzických problémech, a kudlanka vypadá, jako by se modlila; ale to všechno je úplně klamné zdání. A stejně je to s ženami.


Zdálky to jejich rozumování dokonce vypadá jako myšlení, ale je to jenom zdání; není to skutečné myšlení, myšlení bez vstupních dat, bez návodů a odporučení, myšlení bez myšlenek, nerozumný rozum, který tvoří stále něco nového, co už tu zároveň bylo a co tu zároveň je. Nic takového lidstvu nenáleží. Choroba jen předstírá myšlení, které obratem ruky upírá těm, jež hodlá pohltit a otrávit, aby si dodala zdání historické nevyhnutelnosti své rozpínavosti a nadřazenosti.


Lidská nadřazenost, to je jen klamné zdání.


V hlavách to mají vymetené, vlastní myšlenky žádné, a tak se takové prázdné hlavy upnou na horlivé zastávání něčeho svatého a stejně blbého, jako jsou sami jejich nositelé. Patrně vůbec ani nerozumějí tomu, čemu sami věří a co s takovou přísností dodržují, jak už to tak bývá, ale to jim nevadí, protože nadšená víra ve svatou knihu jim dodává alespoň zdání oné jinak chybějící moudrosti.


Ani zdání zevnější
nikdy nevyžene
z bezedna duše hluboký její cit.
(Byron: Manfred)


Utíkám do zdánlivé nadlidskosti. A přece v tom není kouska sebezapření. Z lidské perspektivy je to jen zdání a přelud.


Zmocnil se skutečnosti, poněvadž pronikl pod vnější zdání k jádru vesmírného bytí.
(Rolland: Díkuvzdání Beethovenovi)


O všedních cílech světa nemívám zdání
Není-li tu tužeb, není ani strastí
Není-li tu slávy, není hany ani
(Š'-te: Na hoře Tchien-tchaj)


Před pravým žitím zdání pouze
a bílý ponechte mi šat!
Jdu z krásné země v spěšné touze
tam dolů v pevný dům ten spat.
(Goethe: Mignonina píseň)


On by si líp žil o poznání,
jen nemít od tebe nebeské záře zdání;
rozumem zve ji, což mu znamená,
že smí být zvěrštější než zvířena.


Internacionála, píseň, za níž číhá naše otrávená nenávist, dodneška vzrušuje a vzbuzuje zdání, že snad přece to je možné, že snad...


Lůza dá vždycky jen na zdání a na výsledek věci, a na světě není než lůza.


Asi o půl druhé hodině noční vycházím spoře oděn do vyhřátých ulic města, kde směstnáni žijí ubozí lidé. Zdá se, že již spí, ač zdání vždycky klame - zvlášť o těch hrozných prázdninách.


Nevypadáš zle, ty bledý brachu tam nahoře! Usmíváš se tak tiše a spokojeně, jako bys neměl ani zdání o starostech a trampotách, jejichž domovem jest naše Země!


Skutečná práce žádná není a tak se vymýšlejí různé pitomosti, aby jako bylo co dělat. Ořezávají se skalpelem mikroskopické přestřiky, stroje se schválně neseřizují - prostě všechno se dělá proto, aby měla obsluha co dělat, i když ve skutečnosti nic na práci nemá, a toto je práce absolutně směšná a nesmyslná. To je "hrozně uspokojující" dělat něco nesmyslného jen proto, aby se udrželo zdání zaměstnanosti.


Zdání pokládají za skutečnost a skutečnost za pouhý přelud. Vše, co se nehýbá nebo co se hýbe oproti nim příliš pomalu, než aby to mohli zaznamenat za jediný lidský život, považují za neživé.


Z reality bylo uděláno "zdání"; svět úplně vylhaný, svět jsoucna byl udělán realitou.


Stejně se rodí i ostatní podobná zdání.


Co oko nevidí, to duši netrápí, neb zdání je nám milejší než skutečnost.


Zdání nás rázem oslepí,
že nevidíme netvora, který se za ním skrývá.


Buď proklet, světe marných snů a zdání,
zas pokazils krásu této chvíle!


Vzhůru, smrtelníci, probuďte se! Rodí se den, pravda se vrací na zemi a liché obrazy se rozptylují. Vstaňte, chopte se břemene života a odvraťte se od světa zdání k pravdě!
(Leopardi: Zpěv divokého kohouta)

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm