Zoufalá prázdnota

3. ledna 2018 v 14:09 | Misantrop

Zoufalá prázdnota, nicnedělání, pocit neschopnosti, naprosté umrtvující neschopnosti, desítky a desítky přespočetných cigaret... Tak začíná můj rok 1960.


Z duchovní tuposti vychází vnitřní prázdnota, vtištěná do bezpočtu tváří, kterou prozrazuje i čilá pozornost všem, i těm nejmenším událostem ve vnějším světě, vnitřní prázdnota, jež je pravým zdrojem nudy, slídící po vnějších dráždidlech, aby něčím rozhýbala ducha a mysl. Hlavně z této vnitřní prázdnoty vyvěrá bažení po společnosti, rozptýlení, zábavě a luxusu každého druhu, které vede mnohé k marnotratnosti a potom k bídě.


Tak též bezbožný Erysichthón: on pokrmy všechny
přijímá ústy a další chce hned. A k jídlu ho pudí
všecko, co sní, a s pokrmy v něm vždy prázdnota vzniká.


"Bohem" se obsazuje duševní prázdnota.


Život nemá žádný cíl. Ten si vymýšlejí lidé, kteří by jinak nevěděli, jak život vyplnit a co si počít s tou prázdnotou.


Když člověku chybějí objekty chtění, které okamžikem ztrácí příliš snadným uspokojením, přepadá ho strašlivá prázdnota.


Náš jazyk je mnohem bohatší než angličtina, ale pro duševní lenost, prázdnotu a krátkozrakost používáme hnusné a bezduché cizácké skřeky namísto malebných českých slovíček.


Základní vlastnost světa: neosobnost, bezobsažná prázdnota věcí - a lidí.
Svět upadl do šílení co banality, frašky, tyátru, který hraje prázdnotě.


Pod všeobsáhlostí se skrývá prázdnota, nedostatek sympatie k čemukoli!


Byly chvíle, kdy se jeho vědomí, dokonce i takové vědomí, které si člověk uchovává ve snu, zastavilo a obnovilo až po intervalu prázdnoty.


Byl jsem probuzen ze spánku, jenž se podobal spánku smrti, dotekem nehmotných rtů, jež se přitiskly k mým. Avšak prázdnota v mém srdci se ani takto nenaplnila. Toužil jsem po lásce, kterou předtím překypovalo.


Prázdnota srdce, jakou u člověka nacházíme, se stane propastí, do níž by se mohla zřítit společnost.


Cesta do oblak vede prázdnotou.


Sobota, 24. června 51
Výroční den vyhlazení Ležáků nacisty v roce 1942. Kdysi jako dítě jsem tam byl s rodiči. Nic tam nezbylo, kromě památníku. Pamatuji si dodnes, jak mne udeřila ta pochmurná prázdnota. Nepůsobilo to na mne dobře. Myslím, že jsem se dokonce trochu bál. Je to přibližně čtyřicet kilometrů od nás. V dnešní nejisté době mám podobný pochmurný pocit hrozivého nebezpečí, dnes se také bojím. Stále kdosi mocný usiluje o naše vyhlazení.


Nebojím se smrti, té nekonečné prázdnoty, ale chci žít.


Píši-li celý den, vznikne večer zoufalá prázdnota. Mám dojem, že již nemám co říci a že je se mnou konec.


Čtenářská zběsilost většiny učenců je druhem fuga vacui před myšlenkovou prázdnotou vlastní hlavy.


Štěstí, že myšlenková prázdnota nemá takové následky jako vzduchoprázdnota, jinak by mnohé hlavy, které si troufají číst knihy, kterým nerozumějí, určitě splaskly.
*
Myšlenkové vakuum: jaké štěstí, že hlavy nesplasknou. Je-li myšlenková prázdnota také všude kolem nich, není to možné.


Poznal jsem, že v přírodě není větší verbeže nad lidi, jež mě učili milovat - to bych žil radši se šelmami v džungli! Dostavila se ohromná prázdnota, ale hned jsem ji zasypal bohatstvím z mých vlastních zdrojů.


Vidím ve vašich televizních supermarketových očích takovou prázdnotu. Kdybych měl srdce, tak přísahám, vy byste mi ho zlomili. Co si počnete s tou prázdnotou? Prázdnota je vakuum. Cítím povinnost zaplnit všechny trhliny, vehnat světlo do všech temných koutů.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm