Co lidé považují za nejdůležitější

11. února 2018 v 16:47 | Misantrop

Posuzujeme-li střízlivě lidské názory, shledáváme k svému překvapení, že i ve věcech, které lidé považují za nejdůležitější, jen velmi zřídka používají zdravého rozumu, to jest toho způsobu usuzování, který dovoluje poznat nejjednodušší pravdy, zavrhnout nejnápadnější nesmysly a pozastavit se nad nejzřejmějšími nesrovnalostmi. Příklad poskytuje nám teologie, věda, které si váží většina smrtelníků za všech dob a ve všech zemích a která je považovaná za nejdůležitější, nejužitečnější a nejnezbytnější pro blaho společnosti.


Nejdůležitější je jim být obřezaný, věřit a nečinit nic, co je zlého v očích Hospodinových, jemuž jsou předkládány jako jakási delikatesa předkožky ostřím meče pobitých a vyhlazených "těch, již močí na stěnu" ze všech okolních pronárodů, které neuctívají toho jedině správného boha.


Měli byste tedy za to, že mé poslání je skončeno, protože jsem, jako bych si hrál, urážel ve svých vysvětlitelných hyperbolách člověka, Stvořitele i sám sebe? Ne: nejdůležitější část mé práce přesto ještě zbývá jako úkol, který se musí provést.


STAROSTA: Ty v zaslepeném vzdoru chceš městu vzít nejdůležitější pramen výživy?
DOKTOR STOCKMANN: Člověče, ten pramen je otrávený! Copak ses zbláznil? Živíme se hokynařením s nečistotou a hnilobou! Celý náš vzkvétající společenský život saje výživu ze lži!


Jestliže bude obecná úroveň stresu ve společnosti redukována, systém tak bude moci tlaky, produkující stres, ještě zvýšit. Vlastně se zdá, že se něco takového už děje s jedním z nejdůležitějších psychologických nástrojů společnosti, který lidem umožňuje redukovat stres (nebo alespoň z něho dočasně uniknout), totiž s masovou zábavou.


Herci hrají ve filmu vždy zcela vedlejší úlohu a jsou tam podružným prvkem, nikoli tím hlavním a nejdůležitějším; to hlavní na filmu spočívá v něčem jiném, totiž v obsahu, v náplni a v provedení, nikoli ve známé oblíbené tváři; na tu snad nechodím do kina, abych ji uctíval, obdivoval ji a jí se kořil nejen na plátně, ale dokonce i v jejím a mém soukromí, jak žel bývá nejrozšířenějším zlozvykem!


Kdyby byla žena myslící bytostí, musela by přece, jsouc po celá tisíciletí kuchařkou, přijít na ty nejdůležitější fyziologické skutečnosti, ba přímo ovládnout léčitelství!


Někteří gerontologové tvrdí, že naše nejdůležitější ústrojí - především mozek a srdce - by nám mohly sloužit 150 let i déle, pokud by se pro to vytvořily podmínky a chránila by se ústrojí před škodlivinami.
(Wiśniewska-Roszkowska: Vegetariánství)


Vlasy jsou jedním z nejdůležitějších způsobů toho, jak lidé sami sebe prezentují ve společnosti a zároveň i toho, jak hodnotí ostatní.


Uznání nejdůležitějších pravd, nejvzácnějších výkonů se marně očekává od těch, kteří mají zájem nenechat je platit, což pramení buď z toho, že nové pravdy odporují tomu, co oni sami denně učí, nebo z toho, že je nesmějí užívat a učit podle nich, nebo když ani to ne, pak proto, že heslo průměrných vždy bylo: Jestliže někdo mezi námi vyniká, pak je nám ve všem cizí; jak podává Helvetius výrok jedné Efesanky v Ciceronově páté knize Tuskulských hovorů; nebo jak zní výrok Habešana Fit Arari: "Démant je proklínán křemenem."


Spíš projde velbloud uchem jehly, nežli se prostřednictvím voleb "objeví" skutečně velký muž. Tady však hlasuje pět set lidí více než skromného formátu o nejdůležitějších záležitostech národa. A podle toho ta politika také většinou vypadá.


Já jsem toho názoru, že jedním z nejdůležitějších faktorů opičího duchovního vývoje je to, že máme čtyři ruce. Pomohlo nám to nejdřív k tomu, že jsme mohly lézt po stromech, a tak pochopit trojrozměrnost prostoru, zatímco člověk, vinou svého špatného tělesného uzpůsobení, zůstal přikován k zemi, a tak jeho myšlení nepřekročilo chápání roviny.


???: Jsou lidé nejdůležitějším druhem na Zemi?
Určitě máme největší moc. Máme v moci zničit planetu anebo z ní znovu utvořit ráj přírody. Naše volba má větší dopad než volba jiných zvířat, takže v tomto smyslu je homo sapiens nejdůležitějším druhem na Zemi. Nejdůležitější rozhodnutí, jemuž bude nějaký pár čelit, je zda přivede nebo nepřivede na svět dalšího z nás.


Cože! Máme se donekonečna uskromňovat ve všech možných i nemožných oblastech života, jen v tom hlavním a nejdůležitějším: v rozmnožování se nemusíme nijak mírnit a ještě nás naopak pobízejí k dalším a dalším reprodukčním výkonům? Vždyť je to postavené na hlavu!


Smrt je nejdůležitější událost v lidském životě. Kdo to dnes ví?


Nejlevnějším a nejneškodnějším způsobem žije myslitel: neboť, abychom uvedli hned to nejdůležitější, potřebuje nejvíce právě ty věci, jichž si většina neváží a nechává je stranou.


Drahocenné nicnedělání bylo tím prvním a nejdůležitějším z požitků, které jsem si chtěl ve vší sladkosti vychutnat, a vše, co jsem během svého pobytu dělal, bylo vlastně jen rozkošným a nutným zaměstnáním muže, jenž se oddal nečinnosti.


V životě je nejdůležitější klidná mysl.


Kdo přišel na svět, aby ho vážně a v nejdůležitějších věcech poučoval, ten může mluvit o štěstí, když z něj vyvázne se zdravou kůží.


Nalézání nejdůležitějších pravd závisí na jemném abstrahování, a náš obyčejný život je ustavičná snaha, abychom takové abstrakce nebyli schopni; všecko je dovednost, návyk, rutina - u jednoho víc, u druhého míň - a úkolem filosofů je, aby nás těmhle malým klamným schopnostem, které jsme si od dětství pozorováním získali, zas odnaučili. Slušelo by se tudíž, aby filosof byl už jako dítě vychováván zvlášť.


Největší a nejdůležitější část výchovy každého člověka je ta, kterou si dal sám.
(Edward Gibbon)


Nejdůležitější prvek umění - pocit osobní svobody.
(Čechov: Ze zápisků starého muže)


Nejdůležitější je neztrácet naději - už nikdy! - a hledat, hledat, i kdyby to hledání zabralo dalších patnáct dvacet let a i kdybych tím utratil kupu peněz!


Uf! Opsal jsem jen ty nejdůležitější věty, nutné pro pochopení. Snažil jsem se, aby na sebe aspoň trochu logicky navazovaly. Jsou to povětšinou názory, jež jsou i mými názory.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm