Jaký hospodář, taková čeládka

19. února 2018 v 17:38 | Misantrop

Je v mžiku rozházeno velké, třeba i královské bohatství, když přejde do rukou špatného pána, kdežto když je jmění třeba skrovné odevzdáno moudrému správci, používáním roste, a právě tak je život doširoka otevřen pro toho, kdo s ním dobře hospodaří.
(Seneca: O krátkosti života)


Veliká jest moc času, jenž bez vědomí člověka hospodaří v jeho nitru.


Další potíž je ta, že povolání, jež nejvíce ovlivňují přírodu, jako jsou zemědělci a lesní hospodáři, vykonávají vesměs lidé hrubí, nevzdělaní, nevědomí a neinteligentní, jimž je "ukradená" nějaká osvěta. Sémě poznání a rozumu nepadá na tu správnou půdu.
*
Ráno se v Reinlebensbornu pracovalo. Bohužel. Nějaký "kůrovec s lidskou tváří" a s motorovou pilou v ruce tam prořezával les. Přesněji řečeno mýtil ze smrkové monokultury všechno, co vyrostlo samo. Tedy všechny ty nádherné rovné jasany a mladé javory. Přímo na naučné ekologické stezce. Však jsem to nedávno psal, že jakkoli dobře míněná ekologická osvěta se míjí účinkem, protože nepadá na tu správnou půdu, to jest na tak zvané "lesní hospodáře". To, co ten vandal dělal, bylo nejenže sprosté ničení bez užitku, ale navíc i zhola zbytečná práce. Tady se kácí, co roste samo, aby to náhodou nezadusilo to, co muselo být zasazeno.
*
Jsou tu i velmi pěkné zapomenuté ostrůvky bučin. Malá připomínka toho, jak rozkošně by mohly vypadat zdejší lesy, kdyby zde nehospodařili lidáci.


Jako příčinu katastrofálního stavu našich lesů zcela správně označují tzv. "holoseče" a nesprávnou druhovou skladbu vysazovaných dřevin, tedy ony nechvalně známé sešikované smrkové monokultury, oboje metody vášnivě obhajované našimi lesními "hospodáři", kteří tento vandalismus, tento lesní pych, dokonce jezdí vyučovat do zahraničí (např. do Číny)!
*
U nás na Vysočině byli sedláci chytří. Když měl pantáta dva syny, jednoho chytrého a druhého hloupějšího, nechal si doma toho chytrého, aby dobře hospodařil, kdežto toho hloupého poslal do města na študie, např. na medicínu.


Hlupcova hlava - ani kam co dát, ani kde co vzít - holé stěny bez hospodáře.


Veškerý učený lid byl na tom prabídně, pokud jde o živobytí, a přitom byl neobyčejně žravý, takže byste se sotva dopočítali, kolik každý z nich zhltl k večeři halušek; a proto jim naprosto nemohly dostačovat dobrovolné dary zámožných hospodářů.


Nenechají nic bez dozoru volně růst a hned k tomu dosadí svého hospodáře. Každý meandr řeky narovnají, každý rovný charakter pokřiví. S nimi svoboda neexistuje, a ještě se mi opovažují nalhávat, že je to pro moje dobro!
*
Už si tolik neříkají "pán tvorstva", to není v dnešní socialistické demokracii právě košer být "pánem"; takže si říkají na dnešní dobu lépe znějícím termínem "dobří hospodáři". Jenže ono je to totéž! Pán tvorstva, nebo dobrý hospodář - vždy jde o tentýž zažraný humanistický hnus!


Pan velkostatkář, to je člověk k pohledání (oni ho taky pořád někde hledaj); to je hospodář (on je pořád po hospodách).


Jaký hospodář, taková čeládka.


V osadách, kde dříve si lidé pokojně žili, na pastvinách, kde se prohánívala stáda v úplném bezpečí, na polích, kde doposud hospodáři s dětmi a s čeledí konali radostně své práce, na cestách, kudy chodili obchodníci se soumary nesoucími zboží, nastala najednou nejistota, úzkost a děs, nikdo nevěděl, kdy se objeví zelený trapič.


Pánové, s šesti milióny Mloků můžeme ještě jakžtakž hospodařit. S třemi sty milióny to bude těžší. Ale patnáct miliard Mloků, pánové, to už nám naprosto přerostou přes hlavu. Mloci sežerou Společnost. Tak je to.
Já nejsem politik ani hospodář: já je přece nemohu přesvědčovat. Co dělat, svět se snad propadne a potopí; ale aspoň se to stane z obecně uznávaných důvodů politických a hospodářských, aspoň se to provede za pomoci vědy, techniky a veřejného mínění, s vynaložením veškerého lidského důmyslu! Žádná kosmická katastrofa, ale jenom samé státní, mocenské, hospodářské a jiné důvody - Proti tomu se nedá nic dělat.


"Slavný care," odvětil tiše Miloš, "jsi hospodářem mého života, mé duše pánem však nejsi."


MALE AGITUR CUM DOMINO QUEM VILICUS DOCET
Se zlou se potáže hospodář, kterému šafář káže
Šafář = pouhý správce hospodářství, který rozděluje práci a dohlíží na ni. Srov.: Lepší klín lipový a hospodář, nežli šafář ocelivý (F. L. Čelakovský, Mudrosloví národu slovanského ve příslovích).


Šuhajovu nezranitelnost působila zelená ratolístka, kterou, mávaje, odháněl četnické kulky jako hospodář v červencovém dni rojící se včely.


Ode dneška synáček už bude jen zpola její - bude nyní více otcův, bude se pod jeho dohledem připravovat, aby uměl hospodařit a bojovat, kdyby bylo třeba bránit domova.


Jakmile vojvodův rozkaz donesen v Žalanů samotu, chystal se sám hospodář na vojnu. Sňal se stěny štít, býčí přílbu s železnou obručí, nabrousil meč, upravil šípy a dal novou tětivu pružnému luku. Mlat k sedlu přivěsil a vybral ve stáji nejlepšího z koní.


Kvůli hospodáři musí se druhdy i psu šetrnost prokazovati.


Ještě chvíli divoké skoky a bučení - potom náhle ticho. Kravky se upokojily a již se samy poslušně vracejí ke svému hospodáři. Sedlák si je spokojeně hladí, dobrácky jim domlouvá, poplácává po hřbetech.


Chtěl bych volat na toho, kdo s nimi nemá strpení: "Pusťte krávy domů, pusťte krávy domů!" - Ano, ale kde mají krávy ten domov? Tam na loukách zelených, kde je bude hlídat pasáček s píšťalkou; v čistém a bezpečném chlévě, kde se o jejich blaho bude starat dobrotivý hospodář.


A dokud líhal pod pecí nebo pod prahem domácí had, starý hospodář, neodešlo štěstí a požehnání.


"Když hospodář spatří na sobě vrásky a šediny a uviděl již děti svých dětí, nechť odejde do lesů," praví Manuův zákoník a nařizuje člověku v tomto stadiu života, kdy je zván vánaprastha, aby se vzdal všeho přepychu a pohodlí a zaměřil se jen na obětování bohům a myšlenkám na spásu. Zde ho může ještě doprovázet i manželka. Zato v poslední etapě, kdy se stává sannjásinem neboli potulným asketou, musí se vzdát jakéhokoli spojení se světem i rodinou, chodit z místa na místo a nemyslet na nic jiného než na konečné vykoupení.


"Ó Prijezdo, drahý hospodáři," promluvila Jela, "řeka Morava nás vychovala, ať nás také pochová."

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm