Má mlčenlivá pýcha

13. února 2018 v 17:06 | Misantrop

Má mlčenlivá pýcha, ten bronzový štít a téměř absolutní i absolutistický vlnolam.


Tvá mlčenlivá pýcha vždy jest jim proti chuti.


Může být, že žalost zkrocené přírody přeměnila se ve mně v chladnou povýšenost, v onu pýchu, již časem nosím na čele i na rtech, stažených mlčením. Vidíš mne na vrcholcích? Na strašných, osamělých vrcholcích přečisté myšlenky a pýchy nadlidské?


V povaze génia je vytvářet hojnost nových myšlenek. Jeho pýcha ho vede k tomu, že raději přichází s myšlenkou, předkládá veřejnosti nějaký nový názor, který bychom marně hledali v některé jeho dřívější knize, než aby vyšperkovával a činil všem očím příjemnou myšlenku, na kterou před chvílí připadl.


Jakkoli velmi se pýcha obecně haní a pomlouvá, přece se domnívám, že toto hanění vychází hlavně od těch, kteří nemají nic, na co by mohli být pyšní.


Mrzoutství - Individualismus - Svoboda - Anarchie - Nenávist - Tvrdost - Realita - Odvaha - Pýcha.


On lidi velmi nenávidí, a to je jeho velká pýcha,
jež tak zdravá je a přirozená, jako když dýchá.


Naše pýcha a libertinství vítězí v okamžiku, kdy ukojíme všechny své smysly a naše pohrdání okamžitě vystřídá nenávist.


Nesmiřitelná pýcha, svrchovaně silná a svévolná vynikající povaha může vzbudit naši účast a útrpnost jen svým zhroucením.


Pýcha předchází pád
Ať je jak chce velká moc na této zemi,
hodina se blíží, jedna mezi všemi,
která zničí ji i s všemi nadějemi.


Pýcha předchází pád. Člověk by chtěl být gigantem, a je hovno, kamaráde.


Oráči zpívají v brázdách písně svých otců; pastevci, sedíce na svahu pahorků, vyřezávají svým nožem figurky ze zimostrázových kořenů, a hospodyně hnětou pro sváteční dny chleby v podobě holubic. To jsou umění nevinná, jež pýcha neotravuje.


Je zřejmé, že nikoliv správný úsudek, ale bláhová pýcha a vzpurnost nás vede k tomu, že se stavíme nad zvířata a vyčleňujeme se z jejich stavu a společenství.


Jakmile začnou nosit šaty a tím se podřídí mravnímu zákonu, zmocní se jich bezměrná pýcha, podlé pokrytectví a zbytečná krutost.
(France: Ostrov Tučňáků)


Není to nejsladší potrava naší pýchy, být pro někoho příčinou strádání a radosti? Co je vůbec štěstí? Nasycená pýcha.


Pro lidi jsou zvířata odporní a zlí blbci, kteří se hodí akorát tak nějakému hovadu na talíř nebo na pekáč. Nikdy jsem neměl rád tu lidskou nadutou hloupost a pýchu.


Lidská pýcha je to, jež píchá v oko trpitele.


Běda i tobě, potměšilý obchode a průmysle, jež rozličnými cestami a dalekými oklikami přivádíte pýchu rozumu!


Člověk nedokáže nic tak skvělého, na co by mohl být opravdu pyšný. To jen jeho pýcha, slepota a nestydatost takto promlouvá. Dokáže být ovšem nepřekonatelně ničivý a záludný. Promlouvá jen skrze zlo. Jedině tyto jeho vlastnosti jsou pravým pramenem a počátkem jeho neoprávněné pýchy.


Většina lidí však soudí, že ho trápí nesmírná pýcha jako kdysi Satana a že by chtěl být roven Bohu.


Satanista pouze poukazuje, že i on zhřešil pýchou. Nehledě na to, kolika slovy cynik racionálně popisuje svou svobodu, stále je ověšen znaky pýchy.


Pýcha, která se pyšní pokorou, je pýcha nejodpornější ze všech.


Hloupost a pýcha na jednom dřevě rostou.


Co všecko napáchá pýcha, co lakota, zvůle, co zla se naplodily!


SUPERBIA ORIENTE, OCCIDIT FELICITAS
Když vychází pýcha, zapadá štěstí


Orfeus se rozhlédl po milých druzích, usmál se a pravil: "Přátelé, včera jsme spatřili boha slunečního světla v jeho velebné nádheře, kdy se v radostné pohodě ubíral na návštěvu do rodiště své matky. Ale tento mocný bůh, jemuž já vděčím za svou píseň a lyru, dovede vzít na sebe tvář hrozného mstitele lidské zpupnosti a pýchy. Nic ho tak nepohněvá jako pýcha."


Těhuli kopnu do břicha,
tam, kde nadýmá ji pýcha,
neboť žádnou není chloubou
vodit na svět verbež zhoubnou.


To vše se jim stane za jejich pýchu, neboť vypínali se.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm