Malichernosti - nic vyššího

1. února 2018 v 15:48 | Misantrop
Ph. H. Calderon: Julie (1888)

Daleko za mnou zůstává všechna ta malichernost lůzy
Nářky statistů v tragikomedii zvané "Život"


Naoko jsou všichni slušní, jak hloupost a zákon ordinérnosti káže, ale za zády vás pomluví, pohaní, požalují; a nejen za zády; ovšem že také nikdo nevynechá jedinou příležitost, aby druhého za nějakou malichernost nevytrestal či nepotrápil.
Dnes jsem dostal zase vynadáno. Za co? Na tom nezáleží. Vždycky je to kvůli nějaké malichernosti, do níž se odmítám nechat vtáhnout.


Co na to říct? Ti lidé prostě žijí na jiné planetě! To jsou prostě ubožáci, ti lidé, znovu to musím opakovat! Celý život prožijí ve strachu z takových malicherností.


Dnešní lidé by udělali líp, kdyby si jako jejich předkové brali příklad z velkorysých a zmužilých činů minulých generací, z otevřenosti, která jim byla vlastní, tedy z příkladů dobrých, a ne z malicherností a zženštilých libůstek odjinud převzatých a zkompromitovaných.


Stalo se už několikrát, že i naše věštby směřují k nepatrným věcem. A což teprve sny! Ty někdy ukazují i na malichernosti.


Drobty - malichernosti. Vyššího se tady nic nestrpí!


Děsila ho marnost let strávených ve městě, laciná malichernost - jak se mu teď zdálo - školských, knižních filozofií... Nevěděli, co je to jídlo, spánek, zdraví. Nemohli nikdy poznat, co je sžíravý pocit opravdové chuti k jídlu, nádherná bolest z únavy, příval divoké, silné krve, jež při práci žhnula v celém těle jako víno.
(London: Smoke Bellew)


A malichernost a nenáročnost svého sobectví! Je totiž sobectví pociťovat svůj soud jako všeobecný zákon; a je to zaslepené, malicherné a nenáročné sobectví, neboť prozrazuje, že jsi ještě neodhalil sám sebe, nevytvořil sám sobě žádný vlastní, nejvlastnější ideál: - ten by totiž nikdy nemohl být ideálem někoho jiného, natož pak všech, všech!


Kdyby se lidé nebáli zákona, pobíjeli by se navzájem pro malichernosti. Dokazují to spory theologické, jež lze vždy redukovat na hádky o slova. Kolik krve bylo pro ně prolito!


Nezajímají mě její, a jich obou, malichernosti. Samozřejmě, že bych se i mohl uvolit a vyslechnout ji, ale k čemu by to bylo? Možná, že by jí to v něčem ulevilo, jenže zase by to otravovalo mne, takže to je jedno.


Láska probudí i v tom nejobětavějším mužském srdci malichernost, lačnost, kořistnost a sprostotu... Bojte se ženské lásky!
(Arcybašev: Vypravování o jednom políčku)


Vznešenost v ženském mozečku neboli malichernosti! A přece může to být!
(Klíma: Soud Boží)


Proč bych se nesmál? Za všechno si můžou sami. Většinou se utápějí v slzách z nevydařených partnerských vztahů, z nezdarů v kariéře, z nevyplněných ješitných malicherností.


- Je lidský život malicherností?
- Překáží-li tento lidský život blahu tisíců...


Tvůrčí příval smetá všechny malichernosti života. "Obětuj znova a znova svému umění všechny malichernosti společenského života!"


Lze i připustit, že kombinace se bude jednou opakovat a že vznikne jednou tentýž útvar. Ale to jsou všechno malichernosti. ...Duch zemře.
(Arcybašev: Podpraporčík Gololobov)

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm