Pohlaví - věc přirozená

8. února 2018 v 17:20 | Misantrop

Proč se máme vlastně stydět a skrývat právě pohlaví, a ne nějakou jinou část těla, stejně sprostou a škaredou, například hnusnou lidskou držku? Proč není raději nemravné ukazovat něco nepřirozeného, než přirozeného, například brýle, tetování, piercing či stříhané vlasy a oholené vousy? Proč je nemravné právě pohlaví, věc přirozená, s kterou se rodíme, zvaná též přirozením? (Všimni si, že "přirození" je lechtivé slovo; od toho je již jen krůček k tomu, považovat také slova "přirozený" nebo "příroda" za kluzká. A kde to skončí? V katastrofě, která se již dnes zpřítomňuje.) Důvodem tohoto prapodivného mravu by snad mohl být vrozený ostych z toho, že lidé se skrze svá pohlaví páří a rodí jako ta "špinavá" zvířata, kterými pohrdají a která v sobě úchylně zapírají. Ale zdá se mi, že ani tento důvod neplatí, ač je mu svou vnitřní příčinou jistě velice blízký. Jinak by se o pohlaví, o sexu, vůbec tolik ani nemluvilo. Neustále se však o pohlaví mluví, neustále se na ně myslí..., ale ukazovat se nesmí; to je vždy považováno za neslušné, často za urážlivé, dokonce za úchylné. Takže podle nich je úchylné zřejmě všechno, co je přirozené, co není jakožto přirozené zahalené, co není skryté za velkou lží v podobě malého kousku hadru. Velká pravda zakrytá malou lží - to je ta jejich morálka! (A na druhou stranu: malé pravdy odkrývající jednu velkou lež - to je zase moje morálka!) Pořád a pořád se o pohlaví žvaní a kecá a tlachá a kaňhá a klábosí, dělají se na "to" nechutné dvojsmyslné vtipy, nad nimiž se hlupáci utlemují, ale běda, ukážeš-li to pohlaví: hned hodí na tebe pohoršeně přikrývku a zavřou tě za nemravné odhalování na veřejnosti jako úchyláka, jako sprostého chlapa. Pohlaví je tedy cosi jako muslimský nebo židovský bůh: vzývat je smíš, ale zobrazit nesmíš - to je pak zle. Ale nahota a pohlaví jsou čisté, a jen sprosťák se nad nimi pohoršuje, protože je sám sprostý a napadají ho při pohledu na obnažené tělo samé sprosté myšlenky. Čistá a nevinná bytost se nad obnaženým tělem nepohoršuje, a když přece, vždy jenom v tichosti a jen tak pro sebe odvrací svůj pohoršený zrak. To je morálka čistých a nevinných duší; morálka, která nemoralizuje: jim stačí, že ony samy jsou čisté a nevinné, a po ostatních jim nic není. Přitom dokud je pohlaví nečinné, to jest nevinné, nevidím na něm nic sprostého; sprostým se nanejvýš může stát až tehdy, stává-li se činným, nebo ještě lépe: vyjdou-li najevo následky jeho činnosti, to jest: dojde-li následkem součinnosti dvou odlišných pohlaví k početí nového člověka.


A když se pár pokouší o určité pohlaví dítěte, zavání to také sexismem. Važte si toho, co máte, sourozenci by se mohli nenávidět, když upřednostníte pohlaví jednoho z nich.


Dole pode mnou v lese právě rozdychtěný srnec uhání srnku. Nespustí z ní oči a stále ji sleduje na každém kroku. Kdo by nepodlehnul tak naléhavým výzvám k zachování rodu. Té srnce to možná lichotí, Já bych podobné milostné návrhy od opačného pohlaví považoval když ne za drzé obtěžování, tedy určitě za cosi zvrhle perverzního, co nepřísluší ani člověku, ani nadčlověku, osvobozenému od všech strastí a nerozumných hloupostí života na této přelidněné Zemi.


Pohlaví zabíjí génia. Jen ten, kdo si zachoval suverenitu vůči ženě, kdo potlačil pohlaví, může se zváti Magem, tj. nejdokonalejší, vyvrcholenou vůlí.
(Joséphin Péladan)


Strach z "věčného nedorozumění": to je onen laskavý génius, který tak často zdržuje osoby různého pohlaví od překotných spojení, k nimž radí smysly a srdce.


Jak jinak si vysvětlit tu rozumem a citem nepochopitelnou a prakticky nemožnou chronickou "zamilovanost" člověka do člověka, nehledě na pohlaví a věk? Nic než svého druhu priapismus.


Nevyrostlé ženské pohlaví s úzkými zády, širokými boky a krátkýma nohama nazývati krásné mohl jen mužský rozum, zamlžený pohlavním pudem. V tomto pudu totiž vězí všecka jejich krása. S větším oprávněním než krásné mohlo by se ženské pohlaví nazývati neesthetické.


Jak nestoudné je naše pohlaví!
Právem se o nás píší tragédie:
jen souložit a rodit - to jsme my!
(Aristofanés: Lýsistraté)


Ženy se ujaly vlády, staly se pohlavím silnějším, možná že jím byly odjakživa. Záleží jen na tom, abys byl miláčkem žen a jím zůstal, tedy "pohlaví" vládnoucího, silnějšího.


Mužské pohlaví se nikdy nedočká takových privilegií, jaké má to jejich ženské! Ženské pohlaví má vždycky a ve všem štěstí. Ženské nemusí na vojnu, ženské mají volný vstup do tanečních zábav, ženské jsou osvobozeny od tělesných trestů… A za co si to všechno zaslouží, to mi řekněte!
(Čechov: Ženské mají štěstí)


Muže přivedla příroda k předení vlny
dříve než ženy; jeť veškeré pohlaví mužské
v řemesle obratnější a o mnoho lepší.


Zeus rozťal těla původních lidí na dvě poloviny, aby oslabil lidskou zpupnost, od kteréžto doby trvá rozdělení lidstva na dvě pohlaví, která se vzájemně milují a současně i nenávidí.


Sousedé tenkrát se začali spojovat k družbě,
už nechtíce bezpráví páchat a navzájem snášet,
a děti i pohlaví ženské si v ochranu dali,
neladně skřeky i posuňky naznačujíce,
že se slabými by všichni měli mít soucit.


Bohy Nesmrtelné a smrtelné lidi jal úžas
nad tou náhlou léčkou, s níž rady si nebudou vědět.
Od ní pochází totiž to samičí pohlaví, ženy,
od ní je ženské pokolení, to škodlivé plémě.
(Hésiodos: Zrození bohů)


Zejména pokud se týče styků šlechetníků s druhým pohlavím, přichází se přečasto k tomu názoru, že právě ty nejšlechetnější muže klamou ženy nejraději a že ti nejšlechetnější mužové mívají v lásce velká neštěstí.
(Hašek: Drobílkovo milostné dobrodružství)


Učený páni navymejšleli všelijaký mašiny a meducíny, ale ještě se nenašel takovej rozumnej člověk, kterej by vymyslel meducínu proti ženskýmu pohlaví...
(Čechov: Na hlavní silnici)


Dřív byly životní role pohlaví přesně odlišeny: muži, coby sadisti, a ženy, jako masochistky. Tak se dlouho doplňovali ke vzájemné spokojenosti, aby byl zachován rod. Civilizace však přinesla úpadek i do mezipohlavních vztahů. Muži jsou zženštilejší, a tak je na jejich místech nahrazují mužatky-feministky.


V Anglii sufražetky zpolíčkovaly ministerského předsedu Asquetha, poněvadž sice se snažil zavést hlasovací právo pro ženu, ale v dohledné době si dobře rozmyslí, zdali zavedení všeobecného práva hlasovacího pro ženy neznamenalo by nežli rozmnožit ohromnou řadu mučedníků z kruhů mužského pohlaví.
(Hašek: Přednáška o volebním právu žen)


Vlasy signalizují rozdíly mezi pohlavími, jakož i rozdíly ideologické. Opačná pohlaví i opačné ideologie mají sklon mít i opačné vlasy, například délku vlasů.


Byl bych chtěl, aby člověk jako ten hmyz odbyl si nejprve ve stavu larvy nechutné práce, jimiž se živí. V tomto údobí neměl by pohlaví a hlad nesnižoval by lásky.


Kde je štěstí na tomhle světě bez svobody, ve světě, plném násilí a hlouposti, kde jsme oběťmi zlovůle, nerozumnosti a dokonce i svého vlastního pohlaví?

Max Ernst: Puberta se blíží (1921)
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm