Špatný je svět - a lidé jakbysmet

26. února 2018 v 17:07 | Misantrop

Svět je špatný, vládnou v něm pokrytci a hlupáci - pokrytcům patří svět, neboť jej ovládají spřaženi do svých mafií, a hlupákům možná ještě víc, neboť jsou šťastní se svými jednoduchými principy a ubohými cíli, aniž si kladou otázky po smyslu toho všeho.


Moderní svět je špatný, protože je civilizovaný. Moderní filosofové tvrdí, že se jim nelíbí věčný trest na onom světě. Můžou být spokojeni. Stvořili věčný trest už zde, na tomto světě. Škvařit se navěky v pekle je samo o sobě dost zlé, ale octnout se v pekle na mírném ohni a ještě muset uznat, že teplota je snesitelná - to je přímo nesnesitelné.
(Chesterton: Trvalost trestu)


Kdo mudrcům se špatným zdá,
ten před chátrou je tím schopnější.
(Eurípidés: Hippolytos)


Kdo je blbý, je špatný!
(Klíma: Soud Boží)


Je-li někdo hloupý, pak ho omlouváme tím, že za to nemůže: ale kdybychom chtěli právě tak omlouvat toho, kdo je špatný, dostalo by se nám výsměchu. A přece je jedno, jako druhé, vrozené.


Dobrá může být i žena a otrok, ačkoliv i tak je ona horší než muž, otrok zase úplně špatný.
(Aristotelés: Poetika)


Ten, kdo se dopustil křivdy, je dobrý člověk? Nevěř. Špatný? Nediv se.
(Seneca: O hněvu)


Za koho tě mám považovat, člověče? Za souseda, za přítele? Za jakého asi? Co ti mám věřit? A kdo ti bude důvěřovat? Ale vždyť jsi špatný člověk. Toť zrovna jako kdyby se zlobily vosy, že si jich nikdo nehledí, ale že všichni před nimi utíkají, a jak jen kdo může, že je ranami sráží. Také ty máš takové žihadlo, takže uvrhneš v nesnáze a žaly každého, koho jím zasáhneš. Co chceš, abychom s tebou udělali? Nemáme tě kam zařadit.
(Epiktétos: Rozpravy)


Člověk špatný pyšní se pověstí dobrého muže a naopak, muže zcela bezúhonného stíhá pověst škodlivá.


Třeba nebyl Nero Claudius Drusus Caesar Augustus Germanicus tak špatný, když mu pozdější křesťanská tradice nasadila psí hlavu. Nietzsche napsal, že jednoho vyznamenává, je-li hanoben křesťanem... A na Nerona sočila dokonce i jeho vlastní matka Agrippina, jinak patologická intrikánka a notorická travička, osoba tak posedlá mocí a mocenskými machinacemi, že se jí nakonec staly osudnými. Prý nazvala svého syna Nerona "nepřítelem lidského rodu" - HOSTIS GENERIS HUMANI. No to už je přímo úctyhodný titul! Na to slyším dobře. Vyjádří-li se takto někdo špatný o někom dobrém, pak má ten poškozený rázem všechny moje sympatie.


Vážně jsem někdy v pokušení zdvihnout na ně pravici k starořímskému pozdravu, ale oni by takovou zjevnou provokaci stejně nepochopili - a zase bych byl špatný jenom Já, a ne oni, jak je tomu ve skutečnosti...


Sám nacismus byl jistě špatný, ale byla to poslední hráz proti absolutní bolševizaci světa, a tím i proti nenapravitelnému zdegenerování lidstva a života vůbec. A Hitler to správně předvídal. Velký muž.


"Lež" se hindsky řekne "džhúth"; "kcharáb" znamená "špatný". Nevím, jak ty, laskavý čtenáři, ale Já v těch slovech slyším "Žid" a "Arab".


Sün-c' realisticky a tvrdě prohlásil, že člověk je svou přirozeností špatný.


Člověk je špatným hercem, je šmírou na prknech, jež znamenají svět.


Jsem stále přímo uprostřed dění ve velkofilmu s názvem "Život v přírodě". A ne jako špatný divák, ale jako aktér všeho toho úžasného hemžení!


Každá vyhlídka je pěkná, jen člověk je špatný.


Žádný špatný člověk není šťastný a nejméně ten, který někoho kazí.


V tom právě podle jejich mínění záleží pravé hrdinství, pokálet právě nejbližšího souseda a ne odejít někam daleko. Když vykonali tak veliký čin, jsou nejen přesvědčeni, že celý svět na ně hledí jako na hrdiny, ale upřímně se za ně sami považují. "My jsme neudělali v životě ani jeden špatný čin," říkají.


Kdo mi zaručí, že názor těch druhých není špatný? Nic není úplně dobré a nic není úplně špatné. Všechno závisí jen na našich mravech, názorech a předsudcích. Když si tohle uvědomíte, pak je velmi pravděpodobné, že určitá věc vám bude připadat hanebná a mně naopak rozkošná. Byl bych blázen, kdybych se zříkal věcí, které se mi líbí a které mě vzrušují, jen proto, že vy je odsuzujete!


Myslitel je špatný, pokud nedovede hned v následující větě vyvrátit větu předešlou! Tak je nejvíc podoben životu! Ten se přece také sám vyvrací!


Špatný člověk je mi drahý, nikoli špatný skutek, a kdybyste mohl jeho plody vysledovat dost daleko v prudkém spádu řítících se věků, přesvědčil byste se možná, že jsou třeba požehnanější než plody nejvzácnějších ctností.


Tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce.


Zapomenout jeden špatný rys nějakého člověka je, jako kdybychom zahodili těžce vydělané peníze.


V podstatě si myslím, že svět stárne. Lidé se už vyznají a dělají z toho špatný závěr.


Životní pesimisté nepovažují život za špatný obecně. Považují tento druh bratrovražedného života za špatný.


Život je tvárná hmota v tvých rukách a nebudeš-li zbabělý, budeš mít sílu uhájit svoji svobodu, kterou tak miluješ, a špatný svět proměníš v lepší.

 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm