Já mám jiné sklony, než mají oni

25. března 2018 v 16:49 | Misantrop

Já nemohu jíst, spát a ničit si život, jak jedí, spí a ničí si život Hlupákovci, neboť já mám jiný vkus a jiné sklony.


Kolektivita je připravena k poslednímu útoku na oblast, kde dřív asociální sklony mohly nalézt útočiště.


Jiní mají patrně svůj vlastní rozum a řídí se svými vlastními sklony; ale po tom se neohlížej, nýbrž zamiř rovnou k svému cíli, poslušen své vlastní přirozenosti i vesmírné přírody.


Lhaní bývá v každém státě posledním útočištěm poražené části obyvatel, která má sklony ke vzpourám. Uvážím-li, že mnoho lidí má vrozené sklony lhát a spousta zase slepě věřit, nevím, co si mám myslet o zásadě, kterou tak často slýchám ze všech úst, totiž že pravda nakonec vždycky zvítězí.


Nedobré sklony se nedají z kořene vyrvat,
tak aby jeden se nevzdával lítému hněvu
tak lehko, druhý se předčasně nebál a třetí
aby snad mírněji věci, než zaslouží, nebral.


Přirozené sklony Lidí k technologiím jsou pravděpodobně genetického původu, protože jejich základní technologie - zemědělsko-živočišná výroba, hutnictví, literatura a matematika, hierarchie a byrokracie - se objevily nezávisle na sobě na více místech najednou.


Nebýt možnosti denně ukájet své vražedné sadistické sklony na nebohých zvířatech, vrhli by se lidáci sami proti sobě - známe přece z archeologických nálezů, že minulost lidského plemene prošla bohatou a dlouhou lidožravou fází.


Divoch a člověk civilizovaný se liší pouze základem srdce i sklony. První touží jen po odpočinku a svobodě, chce jen žít a zůstat zahálčivý a ani duševní klid stoika se nepřibližuje jeho hluboké lhostejnosti ke všemu ostatnímu. Naproti tomu občan žije ve stálé činnosti, potí se, jedná, ustavičně se stará, aby našel zaměstnání ještě namáhavější, pracuje až do úpadu a spěchá vstříc smrti, jen aby se udržel naživu, nebo se vzdává života, aby získal nesmrtelnost.


Zkoumal jsem povahu a sklony "nižších živočichů" (takzvaných) a srovnával jsem je s povahou a sklony člověka. Dospěl jsem k pokořujícímu poznatku, neboť mě nutí, abych se zřekl své víry v Darwinovu teorii o vzestupu člověka od nižších živočichů, poněvadž se mi teď zdá, že tahle teorie by měla být nahrazena teorií novou a pravdivější, a ta nová a pravdivější by se měla jmenovat Sestup člověka od vyšších živočichů.
(Twain: Nejnižší živočich)


Ale měl jsem i chvalitebné sklony: např. vzpomněl jsem si, dvanáctiletý, jednou o půlnoci, že jsem ptačímu mláděti, kterému jsem v polích pod křovím udělal příbytek, které jsem tam delší dobu pravidelně místo jeho rodičů krmil, zapomněl jsem toho dne dát žížaly, které jsem pro ně už připravil. Vytratil jsem se a se žížalami jsem šel čtvrt hodiny - ptáče mrtvo... - a myslil jsem, že z toho zemřu. - Nebo ten tygr: Asi devítiletý byl jsem ve zvěřinci, odporný menažerista rýpal železnou tyčí do tygra, jenž strašně zuřil; ten orangutan v hadrech se chechtal; a já, když jsem strašně pobouřen a vzteku pln odcházel, opakoval jsem si vícekrát vášnivým šeptem: "Nic si z toho nedělej, můj andílku zlatý, však přijde doba, kdy ti toho prašivce hodím na pospas!"


Mám rád výjevy zaběhlých krav a býků. Častěji se to týká ovšem býků, neboť sklony ke zdivočení a k samotářství mívají v přírodě spíše samci než samice.


Člověk příliš dlouho shlížel na své přirozené sklony "zlým pohledem", takže se v něm nakonec spojily se "špatným svědomím". Opačný pokus by byl o sobě možný - ale kdo má k němu dost sil? - totiž pokus spojit se špatným svědomím sklony nepřirozené.


Jsou mi nepříjemní lidé, pro něž se každý přirozený sklon stává okamžitě nemocí, něčím znetvořujícím, ba mrzkým, - to oni nás svedli k domněnce, že lidské sklony a pudy jsou zlé; oni jsou příčinou naší velké nespravedlivosti vůči naší přirozenosti, vůči veškeré přírodě!


Mimo Evropu budou dělníky provázet na jejich pouti evropské ctnosti; a to, co se v jejich vlasti začalo zvrhávat v nebezpečnou podrážděnost a zločinecké sklony, nabude venku krásné divoké přirozenosti a bude nazváno heroismem.


Kéž by mě přestalo bolet tělo. Nevím, proč mi to moje tělo dělá. Myslím, že mám sklony to přehánět. K čertu s tím, probiju se tím jako vždycky.


Tyto dávné sklony časem sílily. Šílená láska ke snu, k rozkoši ze snu, naprosto oproštěného od každého pokusu o vysvětlení, je jedním z hlubokých sklonů, které mne přiblížily k surrealismu.


Netíží mě ničí sklony ani nálady. Duše se rozrůstá do nově získané svobody a člověk prožívá neslýchaný vnitřní klid, tichou radost a pocit bezpečí a sebeodpovědnosti.


Pokud jsou všichni zúčastnění dospělí, ochotně přebírají veškerou zodpovědnost za své činy a dobrovolně se zapojují do dané formy sexuální realizace - i kdyby byla obecně považována za tabuizovanou -, pak neexistuje žádný důvod, proč by měly být jejich sexuální sklony potlačovány.


Snad měl sám markýz de Sade ty zvrhlé lidské sklony v sobě, ale rovněž jistě věděl, čím se sprosté lůze zavděčí.


Musí to být velmi prudká perverznost, má-li převládnout nad normálními fyziologickými sklony.


Ti, kteří náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony.


Lidé dávají přednost náboženstvím před filosofiemi a rozumují toliko, aby ospravedlnili své špatné sklony.


A kdo se neklaní hned všemu klamu s nimi,
je ovšem ihned zloduch - se sklony kacířskými.
(Molière: Tartuffe neboli Svatoušek)


Mezinárodní křesťanstvo "obohatilo" náš bukolický svět maximálně tak o nepříjemnou postavičku mimořádně zakomplexovaného fundamentalisty, zakyslého škarohlída, notorického lháře, trapného misionáře a samozvaného mesiáše s buzerantskými sklony v jedné osobě.


Umrtvujte své sklony: smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost, která je modloslužbou.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm