Ne! Ne! Ne a ne!

4. března 2018 v 15:44 | Misantrop
Jaroslav Špillar: Lešetínský kovář (1900)


Vztýčený perlík, hrom, který dosud neuhodil! Ale uhodí! Vzdej se, kováři! Ne! Rozmysli si, kováři! Ne! Musíš! Ne! A Ratkin nahlas křičel: Ne a ne! A bylo mu, jako by se dával na pochod za zvuků hudby, pod výbojně vlajícími prapory...


Co je prach a ekrasit proti lidskému Ne?


Nejstarší a nejkratší slova - "ano" a "ne" - jsou slova, jimiž se vyjadřuje většina myšlenek.


Klidně si vystačím s jediným slovem: ne!


Ne napodobitelům chladným,
ne překladatelům jen hodným,
ne veršotepcům něžných dam
svým ostřím hrozí epigram!


Lermontov:
Ne, nejsem Byron. S jiných stran
jdu, vyvolenec nepoznaný,
jak on jdu, poutník, světem hnaný,
jenomže ruskou duši mám.


Před sebou dálku sametovou,
spěchají cesty svlažené
a ptáci nové cesty snovou
do země jména Ještě ne.
(Hora: Krajina)


Přišel jsem, a tu mně řekli, že pan Handšlág vezme si Matyldu. Maminka se mě ptala, zdali ho budu mít rád. Nemohl jsem říci, že ne, a on mě chytil, líbal a křičel: "Pepíčku pana šéfa!"


Vést i se nechat vést - je protivné.
Mám poslouchat? Ne! Vládnout mám? Ne! Ne!
(Nietzsche: Samotář)


Lidé vyrážejí, jak by byli vypuštěni ze spouště samostřílu, majíce se přitom za rozhodčí dobra a zla, ano či ne.


Kněžourku ty bez kutny,
nech si žvásty své!
Stanu se z nich urputný,
ale skromný - ne!
(Goethe: Drsně - zdatně)


Touto moderností jsme stonali - shnilým mírem, zbabělým kompromisem, vší ctnostnou nečistotou moderního Ano a Ne.


Ten, kdo v desateru přikazuje "Ne", je mým smrtelným nepřítelem!


Nechtěl jsem být úředníkem. Ani domluvy, ani "vážné" námitky nemohly na tomto odporu něco změnit. Nechtěl jsem být úředníkem, ne a ještě jednou ne. Všechny pokusy vzbudit líčením z vlastního otcova života lásku nebo chuť k tomuto povolání se obrátily v opak. Bylo mi zle a zíval jsem již při myšlence, že budu muset jednou sedět v kanceláři jako nesvobodný muž! Nebýt pánem svého času, nýbrž muset stěsnat obsah celého svého života do vyplňovaných formulářů. Jaké myšlenky to mohlo vyvolávat u hocha, který byl opravdu všechno jiný než "hodný" v běžném smyslu slova!


Což je vůbec třeba pobídek a rad, vzklíčí-li v mysli pravé odhodlání? Zajisté že ne!


Ty věříš na osud, Neo?
Ne.
Proč ne?
Já sám chci být pánem svého života.


Jistě nemůžeme přehlížet zločiny, jimž nelze přisuzovat podíl negativního působení státu. Znásilnění či vražda ze žárlivosti náležejí k tomuto druhu kriminality nesporně. Můžeme však totéž prohlásit stoprocentně o loupežích, nebo násilných a vražedných loupežných přepadeních? Rozhodně ne. Může jít zrovna tak o rozeného sadistu a chamtivce, jako i o člověka systémem uvrženého do bídy anebo dohnaného, a byť i třeba zmanipulovaného reklamou, k přepínání svých skutečných potřeb.


Jejich jho se jim stalo světem; neznají nic než svou otrockou službu; a bojí se božské svobody, kterou nám dává smrt? Já ale ne!


Je takový řád přírody? Je snad půda tak chudá, že nezaručí slušný život těm, kdo ji obývají? Ne, tisíckrát ne! Půda je úrodná, podnebí je dobré. A všichni by mohli žít pohodlně a důstojně, jak se nám ani nezdá. Proč tedy žijeme v tak bídných podmínkách? Protože skoro všechen výtěžek naší práce nám kradou lidé!


Ne, jsme různé rasy. Naše děti si spolu nehrají a naši starci nevypravují stejné příběhy. Vám je bůh nakloněn, my jsme sirotci.


Kondor: "Podnikneme invazi na Střední východ?"
Higgins: "Zbláznil jste se?"
Kondor: "Plánujeme to?"
Higgins: "Ne, rozhodně ne! To jsou jenom hříčky, nic víc, pouhá teorie, co kdyby, co by to stálo, kolik by to chtělo lidí - to je nejlevnější způsob nátlaku na druhý stát. Za to nám taky platí."
Kondor: "Páni, co vy jste to za lidi! Dokud vás někdo nenačapá při lži, tak tvrdíte, že mluvíte pravdu."
Higgins: "Ne, máme vždycky pravdu!"


Na oslavě kapitánových narozenin hrál orchestr americkou hymnu. Postavili se všichni, jen já ne.


Psychiatrie je poslední oporou těch, kdo si nedovedou vysvětlit vícekarátového jedince, který nemá respekt před ničím na světě a který neváhá říci ne! i když všichni kolem něho říkají ano.


Myslíte si, že jste nějací blázni? Ne! Vy nejste blázni! Aspoň nejste větší blázni než ti, co si chodí venku volně po ulicích.


Přítomná doba to je archa páně,
a kdo se rukou smělou dotkne jí,
trest z nebe postihne ho nečekaně
a už má po všem - včetně nadějí.
Raději budu mlčet ...
a zvláště kdybych zmiňoval se tady
a odvážně si vám tu troufal říct ...
ne, ne, já radši neřeknu vám nic …

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm