Nesmrtelnost - hříčka chabých duší

3. března 2018 v 15:48 | Misantrop
Giulio Romano: Alegorie nesmrtelnosti (1540)


Všechno to zmatené pachtění po nesmrtelnosti je jen výrazem strachu, který má jeho duše před smrtí, a je prokleto třikrát prokletým darem představivosti. Takové myšlenky člověku nalhávají, že přelstí smrt, že dosáhne jakéhosi budoucího života, zatímco ostatní tvory tu zanechá temnotám hrobu nebo ničivému žáru krematoria. Avšak on ve chvilce své čiré logiky ví, že takoví lidé se obelhávají a chtějí se přelstít. Toto postihne všechny stejně. Nic nového není pod sluncem, ba ani ne ta vytoužená hříčka chabých duší - nesmrtelnost.
(London: Démon alkohol)


Proč plodíme?
Důvod udávaný: "Chtěl bych zažít pocit nesmrtelnosti."
Důvod skutečný: Strach ze smrti a neexistence.
Navrhované alternativy: Smiřte se se smrtelností. Šiřte memy, a ne geny. Sókratovi potomci jsou neznámí, avšak jeho ideje jsou dosud živé.


Nesmrtelnost si každý zajišťuje jinak: zvířata plozením potomstva, filosofové svými díly.


Chtěl bych však, abys nezapochyboval o tom, že k dokonalému poznání hodnoty dokonalého či téměř dokonalého díla, zasluhujícího nesmrtelnost, nestačí být zběhlý ve psaní, ale je třeba umět psát stejně dokonale jako spisovatel, kterého máš soudit.
(Leopardi: Parini čili O slávě)


Oni spisovatelé jsou však k myšlení podněcováni věcmi samými, takže se jejich myšlení zaměřuje bezprostředně na ně. Jedině mezi nimi se najdou takoví, kteří zůstávají a dosahují nesmrtelnosti.


Skrze moudrost dojdu nesmrtelnosti a těm, kteří přijdou po mně, zanechám věčnou památku.


A co se konečně týče "cudnosti" filosofů, pak je tento druh ducha zjevně plodný jinde než v dětech; snad má jinde i pokračování svého jména, svou malou nesmrtelnost (ještě neskromněji se to mezi filosofy vyjadřovalo ve staré Indii: "K čemu potomstvo člověku, jehož duší je svět?").


Úvahy o tom, že Buddha si nemohl přece představovat, že není nesmrtelnosti, opomíjejí skutečnost, že právě člověku hluboce myslícímu a cítícímu, který nadto prošel školou upanišadové moudrosti a pochopil její klady i zápory, je možno poznat a udržet si hluboký vnitřní klid a dokonce jas, který neplyne z iluzívních představ, ale z bezpředsudečného pohledu ontologické skutečnosti tváří v tvář.


Nektar nesmrtelnosti lze vzít i z jedu.
(Manuův zákoník)


Nesmrtelnost boží je překonaná pověra. I Jehova i Alláh i "Otec nejvyšší" jsou smrtelní - i oni zmírají na nedostatek víry v ně.


Tvá smrtelnost či nesmrtelnost neodvisí od božího, ale tvého rozhodnutí, v tom je osudný háček, a od nynějška se nemáš na co vymlouvat.


Víra v nesmrtelnost duše není nic jiného než syntéza vyšší mozkové činnosti a pudového strachu ze smrti.


Kleombrotos z Ambrakie - akadémický filosof, který skočil se skály po přečtení Platónova dialogu Faidón, aby si ověřil Platónovy výklady o nesmrtelnosti duše.


V moderní době jsou touhy mystiků po nesmrtelnosti vyjádřeny v kultu nepřetržité činnosti. Ale co když zanecháme prázdných nadějí křesťanství a humanismu? Jakmile zastavíme tu gramofonovou desku - to žvanění o bohu a nesmrtelnosti, pokroku a lidskosti - jaký smysl můžeme najít v našich životech?


Ten, kdo žije klamán prachem světa
Je jak hmyz, jenž v džbán byl polapen
Po celé dny kol dokola krouží
Nikdy se z něj nedostane ven
Nesmrtelnosti se nepřiblíží
(Chan Šan: Pošetilost)


Občan žije ve stálé činnosti, potí se, jedná, ustavičně se stará, aby našel zaměstnání ještě namáhavější, pracuje až do úpadu a spěchá vstříc smrti, jen aby se udržel naživu, nebo se vzdává života, aby získal nesmrtelnost.


Člověk si klade otázku, zda někdy nastane doba, kdy lidé se svou pyšnou vírou v nesmrtelnost ulehnou stejně ladně a stouž zralostí - kdy také s klidem babího léta shodí svá těla, jako to dělají s vlasy a nehty.
(Thoreau: Spadané listí)


Co se dá štěpit a rozdělit v nějaké části,
to na žádnou nesmrtelnost si nečiní nárok.
Kdyby náš duch se těšil nesmrtelnosti,
roztržky v smrti by tolik neželel, věda,
že vyjde ven a jak had jen opustí obal.


Přeměna látek! Ale jaká zbabělost, utěšovat se touto náhražkou nesmrtelnosti! Nevědomé procesy, probíhající v přírodě, stojí hluboko dokonce i pod lidskou hloupostí, protože i v hlouposti je přece jenom vědomí a vůle, kdežto v oněch procesech není vůbec nic. Jen zbabělec, ve kterém je víc strachu ze smrti než důstojnosti, se může utěšovat tím, že jeho tělo bude dál žít v trávě, v kameni, v ropuše… Spatřovat svou nesmrtelnost v přeměně látek je stejné podivínství jako prorokovat skvělou budoucnost pouzdru na housle, když drahé housle se rozbily a pozbyly veškeré ceny.
(Čechov: Pavilón čís. 6)


V jistém smyslu jsem vždycky žil bezuzdně, nikdy mě totiž nepřešla touha po nesmrtelnosti. Což to netkvělo v samém základu mé bytosti, nevyplývalo to snad z té velké sebelásky, o níž jsem vám už pověděl? Ovšemže, horoucně jsem si přál být nesmrtelný. Já se miloval tak náruživě, že jsem si nemohl nepřát, aby drahocenný předmět mé lásky nikdy nezmizel.


Jak je to s nesmrtelností?
Co roste, trvalé je.
Co kvete, zraje k milosti.
Co není, přec jen v ne je.
*
Smrt, ničitelka rozkoší,
že nesmrtelnost dá ti?
Oh, prodavači rozkoší,
kdy rozum se ti vrátí?


Veliká lež osobní nesmrtelnosti ničí všechnu rozumnost, všechnu přirozenost pudu. Nesmrtelnost, přiznaná každému Petru či Pavlovi, byla dosud největším, nejzlovolnějším atentátem na vznešené lidství.


Snílkům nesmrtelnosti. - Vždyť by na Zemi stačil jen jediný nesmrtelný člověk, aby vše ostatní, co by tu ještě bylo, vehnal pro samé přesycení z něho do všeobecné posedlosti umírat a věšet se!

Kostěj Nesmrtelný - strašidlo slovanských pohádek
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm