Pomatenost je pravidlem

1. března 2018 v 14:50 | Misantrop

Pomatenost je u jednotlivců vzácností - ale u skupin, stran, národů a časů pravidlem.


Předsevzal jsem si, že poznám moudrost, poznám i ztřeštěnost a pomatenost. Shledal jsem, že moudrost nese více užitku než pomatenost, jako světlo dává větší užitek než tma. Hlupáka vlastní rty pohlcují. Sotvaže promluví, prozradí pomatenost.


Ježíš jim řekl: "Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Ten, kdo mne jí, bude mít život ze mne."
To řekl, když učil v synagóze v Kafarnaum.
Když to jeho učedníci slyšeli, mnozí z nich řekli: "To je hrozná řeč! Kdo to může poslouchat?" Od té chvíle ho mnoho jeho učedníků opustilo a už s ním nechodili.

(Celá tato morbidní, nechutná, latentní masochisticko-kanibalistická magoriáda je jen tím nejnázornějším příkladem Ježíšovy typicky zvrácené pomatenosti, nad níž se zvedá žaludek. Nedivím se, že od té chvíle ho mnoho jeho kumpánů opustilo. Mnozí magoři však v Ježíšovi poznali svého vrchního spolumagora, uvěřili jeho hanebným bludům, dali se jimi svést a dokonce zachovali tuto odpornost až dodnes v obřadní podobě tzv. svatého přijímání. Hrůza, na jakých děsivých barbarských základech stojí křesťanství, jež je náboženstvím třetiny světa! - Pozn. Mis. k Janovu evangeliu)


Ještě horší druh pomatenosti bývá však svolání sjezdu rodáků, poněvadž přirozeně tato pomatenost zatahuje do svých sítí mnoho lidí, kteří se narodili na určitém místě, považují se za rodáky a hrdě vyslovují v návalu pitomosti slova "zdejší rodák", ačkoliv sami přece nemají žádné zásluhy o to, že se vůbec narodili.
(Hašek: Sjezd rodáků)


Nevěřím na žádného jediného židokřesťanského Boha, na žádné takové a podobné nesmysly vytvořené, vybájené chorou lidskou myslí, která je pomatená až ke lži, přičemž je úplně lhostejné, jestli to není třeba naopak: tedy prolhaná až k pomatenosti. Ale věřím, že je mnoho bohů. Ostatně, kdybych popíral jejich existenci, nepopíral bych zároveň také sám sebe?


Viděl jsem nejednoho blázna; znal jsem z nich mnohé, kteří byli stále stejně inteligentní, rozšafní, prozíraví ve všem všudy kromě v jednom. Hovořili o všem jasně, pohotově, věcně, ale vtom zavadila jejich myšlenka o úskalí jejich pomatenosti, roztříštila se, rozptýlila a utonula ve strašném a běsnícím oceánu, plném vzdouvajících se vln, mlh a vírů, jemuž se říká šílenství.


Ano, nechci nezmínit, že některé lidi jsem měl ne sice za významné, ale přece rozhodně duchovně uvážlivé, které zároveň zrazoval lehký nátěr pomatenosti. Podle toho by se mohlo zdát, že každý vzrůst intelektu nad obvyklou míru je jako abnormálnost už disponován k šílenství.


Žena pro slabší rozum je méně účastna těchto výhod i nevýhod. Žena je spíše duševní myop, jehož intuitivní rozum vidí sice nablízko ostře, má však za to omezený rozhled, do něhož již nespadá to, co je poněkud vzdálenější. Proto také vše nepřítomné, minulé, budoucí působí na ženy mnohem slaběji než na nás. Z tohoto stavu vyplývá také právě jejich náklonnost k rozmařilosti a hýřivosti, u nich mnohem častější a někdy až hraničící s duševní pomateností.


Zde se končí Loď bláznů, kterou k užitku,
blahodárnému naučení, k napomenutí a dosažení moudrosti,
rozumu a dobrých mravů, taktéž k zatracení bláznovství,
zaslepenosti, pomatenosti a hlouposti,
jakož i k polepšení všech lidí
s mimořádnou pílí a námahou a s mnohou lopotou sebral
Sebastianus Brant,
obojího práva doktor.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm