Proti čemu? Proti vám a proti všemu!

29. března 2018 v 16:44 | Misantrop

PROTI sebedokonaleji organisovanému skautingu.
PROTI českým nekuřákům, váhavým kuřákům hypochondrům.
PROTI Čechům, mezi nimiž jsem se narodil.


Pokud nemáte proti vší přirozenosti ve zvyku myslet při čtení, pak vás tato kniha naladí proti autorovi.


S tou levou rukou jsem živen a najeden a čisten
a píši jí jedem a vztekem a hněvem proti lidem;
vždyť má levá ruka svatá je a vznešená a čistá:
a znovu jí píši zase proti vám - hnusným lidem!


Děti zabíjejí ubohé tvory, nechají je mučit s utrhanými krovkami, křídly a nohami v parném letním slunci a nejinak barbarsky počínají si i proti rostlinstvu.


V principu nemám nic proti tomu zabíjet bezcenná, nebo dokonce škodlivá individua. Jsem proti tomu jen proto, že nedůvěřuji lidem, tj. soudům.


Na Zemi je už k zoufání: všude lakotná rvačka o sousto chleba, boj stavu proti stavu, zášť národu proti národu, válka všech proti všem.


Přidej k tomu ziskuchtivost, ctižádost, panovačnost, sumou sobeckost lidskou, a vyložíš sobě mnohé zlo, jež jednotlivce, celé vrstvy i národy souží a proti sobě podněcuje.


Křesťanství nemá být zdobeno a fintěno: zdvihlo válku na život a na smrt proti vyššímu typu člověka. Křesťanství udělalo ideál z odporu proti udržovacím instinktům silného života.


Kdysi byl zločin proti bohu největším zločinem, ale bůh zemřel, a s ním zemřeli též tito zločinci. Páchati zločin proti zemi a vnitřnosti nevyzpytatelného ceniti výše než smysl země - to je teď nejhroznější!


Inkvizice je dobrá pro prostý lid, ale na lidi vzdělané nemá žádný vliv, proti nim je její logika bezmocná.
(Stendhal: Vzpomínky italského šlechtice)


Proti všemu stojí jedno, oheň stojí proti všem a dokonalý jedinec (aristos) stojí nad většinou.
(Antická žeň: Hérákleitos)


Sebevědomý egoista se odlišuje od hrubého egoisty, holdujícího hrabivosti, a bojuje proti všem dogmatům a substancím, podstatám, které proti němu vystupují jako omezující a nepřátelské síly.


Izmael bude člověk nezkrotný, jeho ruka bude proti všem a ruce všech budou proti němu.


Ba bude se muset obdivovat ničivému pudu, jímž působí všichni lidé prostředního ducha proti němu, a to v nejlepší víře, že k tomu mají právo!


Alexandros sám se na základě úvah rozhodl zjednávat odvahou a duševní silou bezpečnost a záchranu říši, poněvadž, ukáže-li se, že jen dost málo povoluje ve své zmužilosti, zdvihnou se proti němu všichni.


Lidé rádi mění pána, protože věří, že si polepší, a v této víře se chápou zbraní proti svému vládci, ale jsou zklamáni, protože se za čas přesvědčí, že si pohoršili.


Viděl jsem je všechny najednou, hned nejmohutnější pěst napřaženu k nebi jako pěst dítěte, které zrůdně povstává proti matce, hned zas od počátku dětství až do konce staroby v každé denní době chrlit neuvěřitelné a nesmyslné klatby proti všemu, co dýchá, proti sobě samým i Prozřetelnosti.


Jde o dalekosáhlé, penetrující spiknutí nahodilého proti nutnému, podružného proti podstatnému, vnějšího proti vnitřnímu. Jde o široce založený komplot proti tvorbě.


Proti bezohlednému kaňhání inkoustem v naší době a proti přesto neustále stoupající záplavě nepotřebných a špatných knih by měly být hrází literární časopisy, které by (svým neúplatným, spravedlivým a přísným soudem) nelítostně bičovaly každé fušerství nepovolaných, každý projev psavectví, jímž chce prázdná hlava pomoci prázdnému měšci, tedy přinejmenším devět desetin všech knih, a působily tak v souladu se svou povinností proti nutkavému psaní.


Proto navrhujeme revoluci proti tomuto industriálnímu systému. Nastiňujeme velmi všeobecným způsobem zásady, jimiž by se měli řídit ti, kteří industriální systém nenávidí, aby připravili půdu pro revoluci proti této formě společnosti.


Alquist:
Má Nána nějaké modlitby?
Proti bouřce? Proti nemoci?
Helena:
Proti pokušení, proti velké vodě...
Alquist:
A proti pokroku ne?


Komoří: Ano, my, lidé, jsme krátkozrací, doktore! Nevíte o nějakém prostředku proti této chybě?
Fjeldbo: Ó ano - zkušenost. Když si člověk něco zapíše za uši, vidí příště lépe!


Lev promluvil: "Jest povinností naší zkoumat budoucnost, abychom dorážejícímu na nás neštěstí buď šli z cesty a pustili je mimo sebe, nebo rychle zhotovenou hrází zahradili se proti němu."


Není vám někdy proti srsti, že sloužíte něčemu, co je v podstatě nejmizernější otrokářství?


Musíme zkoumat, zda vůbec každé otroctví je proti přirozenosti.
(Aristotelés: Politika)


Jsou-li otroci od přírody, je tomu tak proto, že se stali otroky proti přírodě.


Všechny statky by měly být na Zemi rovnocenné a jen moc a násilí stojí proti této rovnocennosti, kterou nám vnukla příroda.

František Ženíšek: Záhuba adamitů
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm