Svině se najdou samy

9. března 2018 v 16:07 | Misantrop

Vykopejte koryta!
A svině už se najdou samy
Nažerou se dosyta
A ještě ohrnují tlamy


Neházejte perly před svině, nebo je nohama zašlapou, otočí se a roztrhají vás.


Zasazovat se o lidská práva, to je jako házet sviním perly.


Příroda nehází perly sviním. V krajině se pro nás skrývá tolik viditelné krásy, kolik jsme jí ochotni ocenit - a ani o zrnko víc.


TURPE ROSAS SUIBUS, SANCTUM DARE TURPE CATELLIS
Hanba je dávat růže sviním a psům, co je svaté


Co se toho napovídá o zlých tchýních! Tchánové dovedou být také pěkné svině!


- Bojíš se smrti?
- Já se bojím spíš lidí. To jsou pěkný svině.


Horší jazyk lidí nežli chrochtot sviní.


Zůstala jen taková zvířata,
jež věda ještě nenahradila:
například svině nebo i ovce,
ovšem ne v té směšné podobě,
jakou jim dala drsná příroda.
Dnes jsou to hory tuku, masa, vlny
a slouží našim cílům jako pokusné baňky.


Teď, když už začíná člověk konečně degenerovat a obtížněji mu jde vlastní plemenitba, vymyslel si "umělé oplodnění". Jeho čubky pak nerodí na jeden vrh jednoho nebo dva parchanty, jako dřív, ale i paterčata, osmerčata! Jako kdyby to nebyly ženy, ale svině!


Proto skromně předkládám veřejnosti k úvaze, že ze sto dvaceti tisíc dětí lze dvacet tisíc vyhradit k rozplozování, z čehož na mužské pohlaví připadne podíl pouhé jedné čtvrtiny, což je více, než ponecháváme ovcím, černým kravám či sviním, a zdůvodňuji to tím, že jeden muž postačí na to, aby posloužil čtyřem ženám. - A muži by měli svým manželkám projevovat v době těhotenství stejnou náklonnost, jakou dávají najevo svým březím klisnám, stelným krávám či zabřezlým sviním, když se chystají mít mladé, a přestanou je bít a kopat (jak tomu často bývá), poněvadž se budou bát, aby jejich ženy nepotratily.


"Postavili jsme svou židli doprostřed," - to mi praví jejich blažený úsměv - "a stejně daleko od umírajících zápasníků jak od rozkochaných sviní." - To je však - prostřednost: byť to i slulo střídmost.


Tak kanibalsky blaze nám,
jak půltisíci sviní.


Pravěký misantrop by pozvedl svoji kamennou sekyru a zvolal by: "Tak pojďte, vy svině!"


Že jsem jim vynadal sviní? Můj bože, to je strašně podivné, proč právě takové zvíře, jako je prase, jak jsem řekl okresnímu soudci, a jako vy ráčíte být, je používáno jako nadávky.
(Hašek: Ve vlaku)


Ujišťuji vás, že je potřeme lehce a oni to snesou trpělivě; nepochybuji o tom, vždyť od nás snesli trpělivě nadávek více, než zchlamstá deset sviní pomyjí!


"Nechtěla jsem nic říkat, dokud jsme byli na cestě, co kdyby tam byl někde mikrofon. Nemyslím si, že je, ale jistota je jistota. Vždycky může některá z těch sviní poznat tvůj hlas."
"Už jsi to dělala někdy předtím?"
"Ne, s těmi sviněmi ne."


Nedal jsem se zmást...! -
Odmítl jsem - s klidem -!
Než za vůdce lidem,
raděj - svině pást!


Chci míti ploty kolem svých myšlenek, ba i kolem svých slov: sice mi do mých sadů vpadnou svině a svatouškové!


Všechno patří Vnitřní straně. Neexistuje nic, co by ty svině neměly, nic.

 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm