Tu je má ruka!

8. března 2018 v 19:20 | Misantrop

Ó ta moje levá ruka svatá je a vznešená a čistá:
tu Já nikdy nezvedám ku pozdravu vám, lidem;
vždyť má levá ruka svatá je a vznešená a čistá:
a znovu jí píši zase proti vám - hnusným lidem!


Levá ruka je při jídle naprosto vyloučena - tou se provádějí tzv. nečisté úkony.


Pravá ruka perlu poznání ve dlani svírá
Levá ruka pevně meč moudrosti tiskne
Nejprve porazím nevědomé provinilce
(Š'-te: Moudrost poznání)


Izmael bude člověk nezkrotný, jeho ruka bude proti všem a ruce všech budou proti němu.


Představ si, že ruka tvojí mámy, která tě teď jemňounce hladí po tvé velké nemotorné hlavičce, tě jednou bude bít, protože třeba přineseš domů ze školy špatnou známku.


Rodiče - prodloužená ruka státu.


Ruka neudělá kluka.


S naraženým hřbetem drápe se pekelník na břeh a v duchu láteří na divnou náhodu, že se skála utrhla zrovna ve chvíli, kdy si liboval pokoupáníčko. Ani na mysl mu nepřišlo, že by mu mohla lidská ruka připravit něco takového.


Charakteristickým znakem člověka je ruka - nástroj, kterým člověk páchá všechna příkoří.


V Reinlebensbornu zase řádila černá ruka drvoštěpova. Myslel jsem si, že už tady skončili s kácením, ale vrátili se znovu.


Kdož v ideálním světě žili,
ti na peníze nemyslili.
Jen z toho ruka střídmě brala,
co příroda jim sama dala.


Když pak bezbožná ruka ten kmen již zasáhla ranou,
z proťaté kůry se vylila krev a tryskala proudem,
jako se valívá též, když sklesne blíž oltáře žertva,
mocný, ohromný býk, a krvácí z proťaté šíje.


A to je jen nepatrná část zločinů! Onen básník nepopsal vojenské tábory stojící proti sobě, ačkoli by měly být na jedné straně, nepopsal případy, kdy otcové a synové složili protichůdné přísahy, nepopsal plamen, jímž ruka občana zažehla stát.
(Seneca: O hněvu)


Každá vláda potřebuje svou opozici, ale přitom jsou v zákulisí, mimo všetečných zraků veřejnosti, jedna ruka. Ruka ruku myje.


My prodléváme; oni chválou rozvahy
však pohrdají: jejich ruka nelení.
(Aischylos: Agamemnon)


I vítr, tak jemný a z teninké podstaty, žene
a mohutným úsilím pohání veliký koráb;
jím vládne jediná ruka i za rychlé plavby,
a kamkoli libo, ho jediné kormidlo stočí.


Vedoucí Zezula mě zastavil a podával mi ruku na rozloučenou. Jeho ruka je hladká, tlustá a měkká. Jako u buzeranta nebo u kněze. Stisknul jsem mu ji pořádně, silně, ne tak schlíple jako on. Je poznat, že to je "měkkýš", žádnej ledoborec, v podstatě kancelářská krysa.


Nečisté světlo sáhlo po tobě jak studená, lepkavá ruka.


Chyťte, co je nejblíž, a dosáhnete, co je vzdálené. Tu je má ruka - teď jen neváhat - vždyť nejste trabant toho, s kým se kdysi ta ruka bila a zas bude bít, až mé či jeho panství zvítězí!
(Grabbe: Don Juan a Faust)


Tu poprv jsme stavili práci na Babelu
i rukou i mozků - vzdor, ruka na čepelu
připraven mlčky čekal, co Mamon dole
obstoupil Babel v hrozivém kole...
(Sova: Předzvěst zlatého Babelu)


Jediná urozenost a svědectví šlechetné mysli
v tom tkví, že pocítit nesmí ruka tvá, co je to strach.


Ruka pod hlavou místo polštáře - i tak je možno být šťasten.
(Konfucius)


Má-li tvá ruka dostatek, buď štědrý jako datlovník; nemá-li však, co by rozdala, buď azadem neboli svobodným člověkem jako cypřiš.
(Sa'dí: Gulistán aneb Růžový sad)


Opatrná ruka - již tu byla! Před více již než dvěma tisíci let! A nadto dobrý, jemný takt a vkus!


Příliš dlouho směla mrtvá ruka zneplodňovat živoucí myšlení!


Neúnavná ruka Smrti je ozbrojena strašlivou kosou, pod níž padá jedno pokolení za druhým.


Po ruce vzhůru kráčí slunéčko kryptohlav, jako by to nebyla má zvířecí ruka, nýbrž pouhý, avšak přece významný výhonek divokého bezu.


A pohled do dálky je jako četba
knihy, již po prvé jsi v ruce měl.
Po prvé. Ruka bolí, ale nedbá -
čte, líbá, orá, hrne modř a běl.
(Hora: Květen)


Marně je ruka umělcova prodchnutá a obratná. Zvuk, jejž vyloudí, závisí na jakosti našich intimních strun.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm