Učím, co to je božstvo

10. března 2018 v 15:20 | Misantrop
Alfons Mucha: Otčenáš


Pýthagorás rád vykládal velkého světa počátky,
příčiny všeho a učil, co to je božstvo.


Je to ten Beethoven nespoutaný a panovačný, jak ho viděly oči Bettininy a Goethovy. Žádné ohledy, ani ke géniovi - k tomu Goethovi, který je přece mužem, jejž uctívá na světě nejvíc - ani k představitelům nejvyšší moci. Nezáleží mu na ničem, leda na božstvu umění.


Zproštěn planých pout a svazků nezdravých,
se učím pro štěstí se v hloubku pravdy nořit,
jí duší svobodnou se jako božstvu kořit
a nedbat reptání tlup neprozíravých.


Dav pak, uchvácen půvabem díla, toho, který byl ještě nedávno ctěn jako člověk, nyní pokládal za samo božstvo.


Není většího ubožáka, než je člověk, který usiluje vypátrat, co se asi děje v duších jeho bližních, aniž tuší, že by stačilo, kdyby se zabýval jen božstvem ve svém nitru a jemu opravdově sloužil.


Je tolik rozličných interpretací Boha v obvyklém slova smyslu, kolik je typů lidí. Představy sahají od víry v Boha, který je jakousi vágní "univerzální kosmickou myslí", až po antropomorfní božstvo s bílým plnovousem a sandály, které má přehled o veškerém konání každého z nás.


Létací dveře se otvíraly a zavíraly, otvíraly a zavíraly. Muži žíznící po bohu sem z duchovní pouště dílen a kanceláří přicházeli jako do chrámu. Zjevovalo se jim tu tajemné božstvo skryté v láhvích a soudcích. U bráhmanů, kteří tlačili a pili sómu, se to božstvo jmenovalo Indra; u jogínů, kteří jedli konopí, zase Šiva. Mexičtí bohové přebývali v pejotlu. Perští súfisté objevili Alláha v šírázském víně, šamani ze Samojedských ostrovů se najedli bedly a naplnil je duch Numův.


Božský nápoj sóma, který byl současně sám uctíván jako božstvo, je omamná šťáva, jež dává bohům nesmrtelnost, básníkům inspiraci, nemocným zdraví.


Je vidět, že máš strach z jeho atributů, které tají, a tvůj úsudek se opírá o domnění, že jedině zvlášť mocné božstvo může projevovat tolik pohrdání k věřícím vyznávajícím jeho náboženství. Proto také jsou v každé zemi jiní bohové: tu krokodýl, tam prodavačka lásky.


Mínóova manželka se jmenovala Pásifaé. Božstvo jí pomátlo hlavu a královna se zamilovala do nádherného býka.


Občanství, ty slavné božstvo, které vládneš v chrámech radnic, já tě zdravím! Ty jsi silnější než příroda. Cha! Cha!


Vládnout lidu,
toť přece pro takové, jakos ty!
Nuž, ověnči se, božstvu Hlouposti
pak obětuj a pusť se do toho!
(Aristofanés: Jezdci)


Božstvo dekadence, obřezané ve svých nejmužnějších ctnostech a pudech, stává se nyní nutně bohem fyziologicky poklesnuvších, slabých. Sami se nezvou slabými, zvou se "dobrými".


Slyším je v strachu bít
jak tepnu hyeninu.
Je, pane, hanba žít.
Kdys božstvo, teď psí synu!


Jistota je nyní uctívána jako nejvyšší božstvo.


Věřící vyčítal boháči, že prý si má hledět víc boha než mamonu. Ale boháč, uctívající mamon, uctívá tím přece nejvíc svého boha, jenž je mamonem, a jiné božstvo nezná. Právě tak věřící se rouhá bohu mamonářů, a přece ho za to nikdo z boháčů nestaví na pranýř, i když by mohl. Oba si mohou podat ruce k vzájemné úmluvě, nemají si co vyčítat; oba totiž uctívají stejného boha: nesmysl. Onen se modlí k požehnanému nesmyslu na nebesích, tento se koří nesmyslu na výčtu z bankovního konta.


Může být, že se dnes staly peníze výlučným pánem světa, avšak v budoucnu se člověk bude opět sklánět před vyšším božstvem.


Na vrcholu své moci a úspěšnosti byl snad nejoblíbenějším politikem všech dob a lidé jej uctívali jako božstvo.
(Misantrop: Předmluva k: Hitler: Můj boj)


Zatímco stránky novin se plní drastickými radami, jak se zbavit myší či jak je rovnou vyhubit, Já s nimi žiji v absolutní harmonii a uctívám je jako přírodní božstvo.


Na placaté kameny pod křížem položila nějaká dobrá duše nadílku pro zvířátka: malá červená jablíčka a jednu velkou fialovou kedlubnu. Ta snůška zvířátkům, položená tak trochu neobratně na ploché kameny pod křížem u stezky, mi připomíná oltář pohanskému božstvu. Nebyly to tak úplně špatné zvyky. Rozhodně lepší než vánoční orgie nakupování, uklízení, šílení a přežírání, homofilie a zkaženého televizního programu.


Zvířata byla lidem prvním božstvem. Po takových časech je dnes veta, ale Já vám slibuji, že se zase vrátí.


Každé božstvo mělo ve starém Římě svého obětníka, flamina, jenž byl vázán přísnou řeholí a zřídkakdy vycházel na veřejnost.


Právě proto, že čas nemůžeme dohonit, když jednou mine, aspoň jej vesele a s půvabem oslavujme jako krásné božstvo, když nás právě míjí.


Nepomíjivé -
je jen tvůj mam!
Bůh, božstvo lstivé -
básnický klam...
(Nietzsche: Goethovi)


Nepomíjející je i prázdný prostor i živly, veliká moc se projevuje v zemětřesení, blesku, nárazu bouře a v proudění řek, avšak na právu a spravedlnosti má božstvo podíl jenom rozumem a myšlením.


Sic poškodit výsostné božstvo
nelze, je nepojme hněv ani dychtivost pomsty;
leč nejsi-li s to si je myslit v mileném míru
a klidu, jen pobouřené a hnětené hněvem,
do jejich svatyň už nevejdeš s pokojným srdcem
a obrázky ony, jež z jejich svatého těla
co poslové božské krásy se do duší linou,
nebudeš umět v míru a pohodě vnímat.
Jaký život by nastal potom, je zřejmo.

Alfons Mucha: Otčenáš
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm