Zlověstná varování živým

7. března 2018 v 16:22 | Misantrop

Člen Strany žije od narození do smrti pod dohledem Ideopolicie. Ani když je sám, nemůže si být jist, že je sám. Ať je kdekoli, ať spí či bdí, pracuje či odpočívá, ať je v posteli či ve vaně, může být sledován bez varování, aniž ví, že je sledován.


Orwellův 1984, Huxleyův Překrásný nový svět, jakož i jiné antiutopie, popisující totálně regulovaný, polidštěný svět budoucnosti, napsané a zamýšlené jako varování, se dnes čtou (pokud vůbec) jako romány ze současnosti. Je to tak současné, co se v nich najde!
*
Vystoupí-li potom v naší tzv. "Hyde Park society" vedle tisíců cvoků někdo skutečně věcný, se závažným sdělením a varováním, není stejně brán vážně. Cvok nebo prorok, všechno jedno, to je mimo rozlišovací schopnost člověka.


A nic nedali ani na varování své dcery Kassandry, proslulé věštkyně, která jim prorokovala, že s Paridem vchází do Tróje i její budoucí zkáza.


Lucretius, O přírodě 5,1050 má "suadere surdis - radit hluchým". Vztahuje se na lidi, kteří nechtějí slyšet a nedbají na varování.
(Lucretius latinsky)


Čína, se svou obecnou mírou plodnosti 1,5 dítěte na jednu ženu (v Česku je to 1,4 dítěte), je pod úrovní přirozené obnovy, přesto však její přirozený přírůstek činí 10 milionů ročně. - Tato čísla slouží jako zlověstné varování. Jestliže náš růst nezastavila míra porodnosti zkrácená na polovinu, co jej zastaví?


Proto existují dva velké problémy, jejichž řešením se Strana zabývá. První je, jak proti vůli lidské bytosti zjistit, co si myslí; druhý - jak v několika vteřinách zabít několik miliónů lidí bez předchozího varování.


...a přes všechna varování se nákaza mnohozvířetem, parazitem Multibestia incorporata, v našem městě vytrvale šíří.


Ekologové stále varují, že půjde-li to takhle dál, do deseti let se biosférický systém Země musí zhroutit, ale napřed civilizace. Ponechám-li stranou, že toto varování vysílají již alespoň třicet let, musím zvolat: "No už aby to bylo!" A pořád nic.


Přednedávnem, v únoru, vydalo Ministerstvo hojnosti příslib ("kategorický závazek" byl oficiální název), že se příděl čokolády v roce 1984 nesníží. Ve skutečnosti však Winston věděl, že bylo rozhodnuto příděl čokolády snížit koncem tohoto týdne z třiceti gramů na dvacet. Takže bylo třeba nahradit původní příslib varováním, že bude pravděpodobně nutné někdy v dubnu příděl snížit.


V zajímavém televizním dokumentu dojde ropa - drsné varování, se mimo jiné říkalo, že s ubývajícími zásobami ropy se brzo stane létání letadly luxusní záležitostí jen pro nejbohatší vrstvu společnosti. Jelikož Já k takové vyvolené elitě nepatřím a nikdy patřit nebudu, znovu tak vyvstala otázka mého možného budoucího přesídlení (nebo spíš útěku) do tropů. Pohybuje se to stále kolem jako strašidlo a nedá mi spát. Snad stávající ceny za létání ještě pár desetiletí vydrží. Jinak bylo docela potěšitelné slyšet o tom, jak - v souladu s olduvajskou teorií o zániku industriální civilizace - vyčerpání zdrojů ropy povede k úbytku obyvatelstva a k jednoduššímu životu. Pro ně to je "drsné varování", pro mne důvod k naději. "Drsným varováním" je mi jen to, že do tropů se pak budu muset přeplavit nejspíš na nějaké plachetnici s bandou pirátů.


Jaký Já bych byl panečku pán! Nesměli by mně na oči. Do lesa by měli zakázáno vstoupit. Kdybych tam někoho potkal, střílel bych je bez varování jako škodnou, jíž taky jsou.


Na kraji lesa je neviditelným písmem napsáno varování:
Zóna svobody. Kdo se neumí o sebe postarat, ať sem neleze!


Všichni z okolí od malička slýchali varování, aby si v té končině dávali pozor, že pod borovicí provozují své rejdy strašidla všeho druhu.


Tohle je varování pro všechny policejní složky: Satanský kult dostal instrukce od vrchního velitele Satana, aby zabíjel mladé dívky dobrého zdraví a čisté krve.


V listopadu či prosinci 1972, kdy jsem bydlela na chatě v Olešku, mě kvůli nějakým nedoplatkům předvolali na MNV Zvole, okres Praha-západ, a tam jsem se zmínila o tom, že nenávidím lidi. Stalo se to poté, co se mě vyptávali, proč mám trvalé bydliště na chatě a nežiji u rodičů. Tam jsem prvně před úřadem mluvila o pomstě..., bylo to z mé strany cosi jako čestné varování...


Byli popraveni a jejich osud byl zaznamenán v dějinách Strany jako varování potomstvu.


Nejhrozivější zlozvyk je ovšem přímé nahrazování ryze českých slov za ryze cizí. To je potom ostuda - a současně varování pro pravověrné vlastence.


Nejmladší z vévodských bratří na Břehu, Christian, se rád zabavoval honbou a vzpomněl si dva dni před koncem roku 1645, že se vydá s některými šlechtici na saních na hon. Varování se jen smál a příliš spoléhal na to, že nemá nepřátel.


Při styku s lidmi mám na paměti varování "čiň čertu dobře, peklem se ti odmění".


Hned za odbočkou na město se při krajnici u lesa povaluje mrtvola nějakého velkého ptáka. Hrabavé nohy mu trčí nehybně vzhůru jako němé varování živým. Vypadalo to dost hrůzně. Ale lidem to tak nepřijde. Kdyby tam tak ležel přejetý člověk, to by byla jiná - nebo možná ani to ne. Když o tom tak nakonec přemýšlím, tak si myslím, že by lidmi možná neotřásla ani mrtvola lidská a bez zájmu by dál jezdili okolo ní, uzavřeni před celým trpícím světem ve svých zaprášených vozech. "Co je nám po vás, my spěcháme!"

 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm