Jaký to zmatek v lidských duších!

8. dubna 2018 v 16:53 | Misantrop

Jaký zmatek vznikne, když jde o to, rozřešit nerozluštitelný problém! Zneklidňující úvahy o nepostižitelné věci, kterou člověk považuje pro sebe za velmi důležitou, rozrušují ho a vyvolávají v jeho hlavě nebezpečný zmatek.


Střízlivý rozumový úsudek, který vyhledává důvody pro každý akt volby nebo odmítnutí, zahání plané domněnky, z nichž se rodí největší zmatek v lidských duších.


Má řeč v něm ještě posílila odpor k celému tomu pokolení a pozoruje, že mu působí v hlavě zmatek, jaký dosud naprosto nepoznal.


Ve zmatek je uveď, Panovníku, v městě vidím násilí a sváry, ve dne v noci po hradbách se plíží, ničemnost a trápení jsou v jeho středu, v jeho středu běsní zhouba, týrání a lest se nehnou z ulic.


V Paříži je tohle všechno dohromady. Zmatek, mačkanice.


Musel jsem se narodit co Čech, a tedy nést na bedrech bordel a zmatek, zlodějinu, impotenci a diletantismus. Ale pověstný tank na Oujezdě jsme přemalovali na růžovo, to byl náš výkon.


Rusko stálo nakonec na straně vítězných mocností: tedy jen v tomto úzkém smyslu "porazilo" Rusko Německo v 1. světové válce; asi stejně jako můžeme říct, avšak pouze s jistou humornou nadsázkou, že Československo "porazilo" Německo ve 2. světové válce - což také není pravda. Divím se, že v takovýchto poměrně známých skutečnostech může mít někdo, zvláště autor historiografické knihy, takový zmatek. Už to naznačuje "ducha" celé knihy!


Kniha dostává ve všeobecném obrazu světa své místo jako kamínek mozaiky a tím pomáhá utvářet tento obraz v čtenářově hlavě. Jinak vzniká divoký zmatek naučených věcí, které jsou bezcenné a které na druhé straně posilují ješitnost jejich nešťastného majitele.


Vážíme slovo tak, aby nezbyl kaz;
nevydáš myšlenku ve zmatek napospas.


Zmatek a nevědoucnost, jež jsou v každém umění a v každé vědě u zdroje živlu magického, dosáhly v hudbě nejvyššího stupně; a nikdo se nechce odhodlat, aby je ještě prohloubil.
(Bettina: Dopis Goethovi o hudbě)


Vykopali šachty a štolami a doly se drali do útrob země a povstal ten nejumělejší podzemní důl, a kopalo se dál, zakládaly se chodby a vedlejší doly, až nakonec povstal v tom bludišti zmatek a vědomost o správném směru se nadobro ztratila.
(Wagner: Virtuos a umělec)


To vyvolá v jejím zakrnělém mozečku neobvyklý a nevítaný zmatek. Sama se s tím nevyrovná, nelíbí se jí to a dostane proto vztek.


Vždyť kde je závist a svárlivost, tam je zmatek a kdejaká špatnost.


"Nikdy jsem to neudělal. Pouze situace, přírodní síly všechno vykonaly."
Bude-li toto vyučováno ihned, vyvolá to v mysli zmatek, obavu, že pak budou vraždit všichni se slovy: "Co mohu dělat? Takto ve mně funguje příroda." I tato obava je lichá, protože ti, kteří páchají vraždy, je páchají nehledě na to, co tomu říkáš.


Ten šílený kazisvět, jenž sluje člověk - - - ten spratek,
jenž plodí jen hanbu a nevděk, rozvrat, vojnu a zmatek -


Svoboda a volnost, pravá volnost divokého zvířete, se nikdy v dějinách lidského společenství nezjevila. Nikdy jako hromadný fenomén, nikdy jako něco chtěného a podporovaného, vždycky jen jako trestuhodný nezdar a nevítané opomenutí, jako "nepořádek" - a to ještě jen u jednotlivců a jako výsledek nehody, morové nákazy, přírodní katastrofy nebo dlouhé, vyčerpávající války, která přinesla celkový zmatek, prudký pokles populace a dočasné bezvládí. Jakmile se politické poměry stabilizovaly, přinesly s sebou opět konsolidaci nesvobody.


Revoluce, zmatek a bída národů je v mých úvahách menší proti bídě velkých jednotlivců v jejich vývoji.


Noční sny jsou všechny náhle tak skutečné, když ustane zmatek denního člověčení.


Věru že je nám tady líp, sedícím pěkně v chládku a nedbajícím toho světa, odkud ten zmatek pochází.


Když jste je opustili, když odpadly bolest a zmatek. Co pak? Co si počnete s tou prázdnotou?


Prosím vás. Vy ani nechápete, jaký máte v hlavě zmatek. Vaše hodnotová stupnice je naprosto zcestná. Až získáte místo nahoře, nebo co to chcete získat, nervově se zhroutíte, nepotká-li vás nic horšího.


Za slovo "anarchie" se dosazuje slovo "nepořádek", "zmatek". Přitom nepořádek je u mne celá tahle společnost.


Ti, kteří zákony jen udělali zmatek v lidském životě, ty proklínám.
(Eurípidés: Kyklóp)


Není divu, že vepř má srdce vepřové, ale kdyby vepř, osel a podobná zvířata měla srdce člověčí - jaký by tu byl zmatek!


V Thajsku, působí zmatek, proč musely mít tamní ženy krátké vlasy. Vysvětlení nabízí jedna báje o královi, který našel v rýži dlouhý vlas a ve vzteku nařídil, aby si všechny ženy zkrátily vlasy.


Ukazuje se, že by ženám bylo lépe, kdyby jejich děti byly gutaperčové, takové, aby nemohly ani stonat ani umírat, takové, aby se daly vždycky spravit. Jaký to zmatek v hlavách i v srdcích těch nešťastnic!


A když jsem si pomyslil, že jsem s obcováním s příslušnicí jahujského plemene zplodil další Jahuy, pojal mě nesmírný stud, zmatek a děs.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm