Nevěřím (2.)

14. dubna 2018 v 14:42 | Misantrop

Věz, nevěřím v upřímnost našich pánův. Mnozí přijali sice kalich, ale to většině jich nebrání, aby se nechýlili ve jho krále Zikmunda, téhož, který nejen se zapřisáhl vyhladiti učení Husovo, ale i prohlašuje, že zkrotí odpor náš, byť proto celou zemi zhubiti a české kraje jiným národem osaditi měl!


Nevěřím ostatně, že člověk musí nutně sestoupit až na dno, jak tomu bývalo dřív, aby subjektivně poznal svoji společnost.


Ach, běda! Co to je? Svým očím nevěřím.
Jde zkáza za zkázou a zlo zas stíhá zlo.
A není, není den, jenž nezastih by mě
bez pláče, hořkých slz.
(Eurípidés: Hekaba)


Nevěřím jejich zkazkám o "slzavém údolí". Je to lež a rouhání a Já jim nevěřím ani půl slova z toho, co říkají.


Já však těm prorokům příliš nevěřím. Žid Apella v tohle ať věří - slovy Horatiovými.


Židům já nevěřím, věřím jen sobě; sobě a dědictví uchovávanému v mé rudé slovanské krvi.


Nevěřím obecně uznávaným náboženským názorům.


Ničemu nevěřím... Na nic nevěřím... Nevěřím. A strašně bych chtěl uvidět nějakého boha. Samozřejmě, že bych mu nevěřil.


Když se mě kdosi ptal, jestli věřím v boha, odpověděl jsem takovým dvojsmyslem: "Díky bohu, nevěřím."


V boha nevěřím - aspoň ne v takového boha, jak to vyučovali v náboženství. Mým bohem je rozum a příroda.


Je inteligentní život výsadou jedné kuličky v nekonečném vesmíru? Já říkám: nevěřím! Nevěřím, že se ve vesmíru vyskytuje nějaký jev ojediněle.


Sahara byla kdysi rozkvetlá louka, jež byla domovem mnoha bezelstných nelidských zvířat. Pak si je člověk podrobil, aby se věnoval pastevectví, a krajina se začala přeměňovat do podoby jeho kamenného srdce. Nevěřím, že by se to bylo stalo, kdyby se lidé místo toho pustili do sadařství, když už se neobešli a neobejdou bez práce.


Aristotelés se snažil dokázat, že člověk se řídí rozumem; avšak, na mou duši, tomu já nevěřím.
(Swift: Bitva knih)


Nevěřím lidem, ani když přinášejí dary. Zvláště, když přinášejí dary! Jen další jejich válečná lest!


Ničemu už nevěřím. Falešnými vidinami napálil jsem se v životě dost.


Nevěřím, že vězení zlomí mého ducha.

<<< 1. část

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm