Pocta Evě (Eva v literatuře a filmu)

4. dubna 2018 v 17:26 | Misantrop

Ona po pás lepý, na wzor záslony,
nesla nestrojené zlaté vrkoče,
wlasy prosté, ale wůkol swíjené
we hrající prsténky, tak jako swé
réwa wije ručičky...

- popis Evy v Miltonově Ztraceném ráji
v prvním českém Jungmannově překladu


Když už byly obě opice úplně holé, napadlo jednu z nich, že si dají jména podle toho, co křičely, když padaly ze stromu.
"Já jsem křičel padám!" řekl on. "Budu se tedy jmenovat Padam."
"A já jsem, padajíc za tebou, volala to neva!" děla ona. "Proto se budu jmenovat Neva."
Ze samé radosti, že mají jména a z blbosti, způsobené prvotním Pádem, je napadlo, že by mohly ochutnat jedno zakázané ovoce, jemuž se ostatní orangutani vyhýbali.
To ovoce bylo totiž jedovaté, ale snad vinou té nedomrlosti těch opic se stalo, že se Padam a Neva naneštěstí neotrávili, ale pouze se jim z toho nejedlého ovoce zvrhly geny.


EVA
Mne čeká krásný úkol:
budu první matkou na světě!

LUCIFER (stranou)
Ta idea je, ženo, chvályhodná,
tím lidská bída bude znásobená!


"Množte se a naplňte Zemi, ať se mé oko potěší vašimi stálými rozbroji."
(Z odkazu Boha Adamovi a Evě)


LUCIFER (k těhotné Evě)
Čím se to vlastně chvástáš, ty hloupá?
Tvůj syn už v ráji počatý byl v hříchu.
Přinese na svět jen hřích a bídu.


Lék musí být sladký a pravda hezká. A tenhle nesmysl na sebe člověk poštval od časů Adama a Evy
(Čechov: Doma)


VÝŇATKY Z ADAMOVA DENÍKU
PONDĚLÍ - To nové stvoření s dlouhými vlasy hodně překáží. Pořád se kolem mne motá a sleduje mě. Nemám to rád, nejsem na společnost zvyklý. Radši si má to stvoření zůstat s ostatními živočichy... Je dnes zamračeno, fouká od východu, takže si myslím, že nám bude pršet. Nám? Kde jsem to slovo vzal? Už si vzpomínám. Užívá ho to nové stvoření.
STŘEDA - Postavil jsem si přístřešek proti dešti, ale není mi dovoleno, abych ho v klidu užíval sám. Vetřelo se mi tam to nové stvoření. Když jsem se je snažil vyhodit, ronilo vodu z děr, co se jimi dívá, otíralo si ji hřbetem pracek a vřeštělo jako někteří jiní živočichové, když se octnou v úzkých. Byl bych radši, kdyby neumělo mluvit, protože mluví pořád. Nikdy dřív jsem totiž neslyšel lidský hlas a jakýkoli nový a neznámý zvuk, který se vetře sem do velebného ticha této zasněné samoty, bolestně zasahuje můj sluch a připadá mi jako falešný tón.
PÁTEK - Potřebuji změnit místo pobytu.
SOBOTA - Minulé úterý večer jsem uprchl, byl jsem na cestě dva dny, postavil jsem si na ukrytém místě jiný přístřešek a zahladil své stopy, jak nejlépe jsem dokázal, ale dostihla mě pomocí zvířete, které ochočila a říká mu vlk, znovu spustila to žalostné vřeštění a ronila vodu z těch míst, kudy se dívá. Musel jsem se s ní vrátit, ale co nejdřív budu emigrovat znovu, jen co se naskytne příležitost. Zabývá se mnoha pošetilostmi, například studiem důvodů, proč se zvířata zvaná lvi a tygři živí travou a květinami, když jejich zuby, jak ona říká, byly podle všech známek zamýšleny k tomu, aby požírala jedno druhé. Je to hloupost, protože by to znamenalo, že by se ta zvířata musela navzájem zabíjet, a pokud tomu rozumím, zavedlo by se tím to, čemu se říká "smrt", a smrt, jak mi bylo řečeno, do Parku ještě nevstoupila. Toho z jistých příčin lituji.

EVIN DENÍK
PÁTEK - ÚTERÝ - STŘEDA - ČTVRTEK - i DNEŠEK - Musela jsem si najít společnost - myslím, že jsem k tomu byla stvořena -, a tak jsem se přátelila se zvířaty. Jsou prostě kouzelná. Všechny ty dny jsme se spolu měli výtečně a ani na chvíli jsem se necítila osamělá. Osamělá! Ne, to bych vůbec neřekla. Vždyť jsou jich pořád kolem mne celé houfy a nedají se ani spočítat.
Všichni ptáci i zvířata se k sobě navzájem chovají přátelsky a nevedou kvůli ničemu žádné spory. Všichni mluví a mluví i ke mně, ale určitě je to nějaký cizí jazyk, protože z jejich řečí nerozpoznávám ani slovo, ale oni přitom často rozumějí mně, když jim odpovídám. Zahanbuje mě to. Znamená to, že jsou bystřejší než já, a ta zvířata jsou mi tedy nadřazena.


Album Blasfemia Eternal od belgické blackmetalové skupiny ANCIENT RITES. Nejsou to jen obvyklá vzývání oné dobře známé alegorické postavy rebelantského anděla, ale také pocta Evě za její odvahu vzepřít se Bohu a kousnout do jablka ze stromu poznání ("Zahrada rozkoší - Eva").


"Žena je svou podstatou had, Heva" - to ví každý kněz; "od ženy pochází každé neštěstí ve světě" - to ví rovněž každý kněz. "Tudíž pochází od ní také věda"... Teprve ženou se naučil člověk okoušeti ze stromu poznání.


Adam a Eva přišli na svět nazí a nestydatí - nazí a nezkažení, a žádný z jejich potomků nikdy nepřišel na svět jiný.


"Je to pravda odvěká, šaty dělaj člověka." - Možná. Zcela však pomíjím význam tohoto pořekadla, jaký mu dali už adamité, že totiž podle šatů lze poznat bohatce od chuďasa; a proto, aby si byli všichni boží lidé rovni, měli by být všichni nazí jako Adam a Eva v ráji. To skutečně, jak víme, prosazovali adamité - a potíral s důsledným zápalem sám Žižka. Já však naopak tvrdím, že právě oděv srovnává všechny rozdíly mezi lidmi a že teprve v nahotě se lidé od sebe nejvíc odlišují.


Gisela d'Estoc kárala korzet, symbol Evina poddanství v Adamské civilizaci 19. století, zhmotnění ženiny úlohy jako erotické hračky...
(Lanoux: Miláček Maupassant)


ADAM (k Evě)
Proč stále slídíš
a proč hlídáš každý můj krok?
Vždyť muž, jenž vládne světu, nemá čas
mazlit se stále, má i jinou starost,
žena to, věru, neví, překáží mu.


ADAM: Copak je něco většího než tvořit?
EVA: Být volný!


Čapkova hra R.U.R. končí tím, že se mezi Roboty najde jeden pár schopný citu a lásky, noví Adam a Eva robotí rasy.


Noví Adam a Eva vkročili znovu do ráje, ale nevědí, co tam dělat. Alespoň se tedy spolu nazí osprchují v osvěžujícím deštíku - to je z nouze dobrý začátek.
(Misantrop: komentář k filmu Masseba)


Koukal jsem se na film. Odporná věcička. Hlavní dámskou roli hrála blonďatá děva, která tam půlku filmu procourala nahatá jako Eva. Předhoďte té chátře dvě přefouklá prsa a šťastný konec a budou pořád kvičet, že chtějí přidat.

Francouzská herečka Christiane Martelová
v mexickém filmu Hřích Adama a Evy z roku 1956
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm