Probuď se proti pastýři!

6. dubna 2018 v 17:05 | Misantrop

Ve vysoké trávě ležel pastýř a hrál melancholicky na šalmaj, že se člověku samým hořem mohlo srdce rozskočit. Ano, pomyslil jsem si, kdopak se má tak dobře jako takový lenoch!


Stál uprostřed lidu ve svátečním kroji klidně, ba vznešeně, jako by skutečně královské žezlo dávných srbských panovníků ještě třímal v ruce. Bylo nápadné a jímavé, jak se lid okolo něho kupil jako ovečky okolo pastýře.


Všichni se jen pořád modlí a poníženě vzývají Hospodina, svého pastýře, jímž se nechávají radostně pást jako dobytek (či lépe jako kurvy).
A jsou-li tedy věřící lidé ovce a jejich Pán je jejich pastýř, pak je nejen tento Pán pase a stará se o ně - jako každý jiný pastýř -, ale podřezává jim vposled také hrdla!


Odysseus se nesmírně radoval, že ho pastýř tak pěkně přijal. Eumaios vyšel pak ven, zabil dvě selátka a upekl je na rožni.


Simono Choulová, Bůh tě vzal k sobě, tak jako pastýř shání své ovečky do ohrady na sklonku dne.


Toto je jejich morální ponaučení? Že i můj samorostlý život jen v podstatě zbloudil jako ztracená ovečka od stáda a jedině lidský pastýř dodá mé neužitečné existenci nějakou hodnotu tím, že mě oholí, oškube a bude mi pít krev?


Také po jméně poznáte je! Všichni ti Špidlíci, Šmudlíci, Tajtrlíci, Štrajchpudlíci, Kriplíci a Pytlíci! Skoro to vypadá, jako by na pátera nebrali nikoho s běžným příjmením! Jeden se dokonce jmenuje Vlk! To je nejen urážka tohoto ušlechtilého zvířete, hrdiny všech vzácných kultů a mýtů, ale i nechtěná ironie! Jakže: Duchovní pastýř, ochránce stáda božích oveček - a vlk? To je jako kozel zahradníkem!
Také podle chování se prozradí. Nic nesignalizuje jistěji podvod a lež a přetvářku, jako úlisné, přesládlé vnucování se. Když to samé dělají kurvy, víme, o co jim jde. A bůh ví, že těm flanďáckým homofilům jde v podstatě o totéž: Zprznit někoho, ukojit svoje perverzní choutky - jedno, jestli tělesně nebo duševně. To už je víc pasák než pastýř!


Až běda je výstižná ta náboženská terminologie: kněz = pastýř; věřící = ovečky. Kdyby lidé nebyli stádní ovce, nebyla by vznikla takováhle terminologie, která musí zahanbovat každého misantropa se špetkou sebeúcty v těle! O lidech nemluvím, ti jsou jen hloupé stádo ovcí; když s nimi chtějí ti velicí politikové, ti pasáci dobytka a první volové ve stádě - ve státě něco zmoci, nestačí jim po dobrém říci: "Dělejte to a to, a bude to OK." Ne: nad stádem musí práskat bič a kolem stáda musí obíhat štěkající pes! Bič a pes ovšem nejsou prostředek k cíli, nýbrž cíl sám - pro pastýře i pro stádo.


Nemá se Zarathustra státi stáda pastýřem a psem!


"Hospodin je můj pastýř." - To je věta stvrzující otrockost a stádovost lidstva.


Tak jako má pastýř vyšší přirozenost než jeho stáda, mají i pastýři lidí, kteří jsou jejich vůdci, vyšší přirozenost než jejich lid. Takto podle zprávy Philonovy uvažoval císař Caligula, a činil z této analogie dosti správný závěr, že králové jsou bohy a lid je dobytkem.


BONI PASTORIS EST TONDERE PECUS, NON DEGLUBERE
(císař Tiberius; Suetonius, Životopis Tiberiův 32)
Dobrý pastýř ovce stříhat, ne je stahovat z kůže
Těmito slovy měl odpovědět císař Tiberius (14-37 n. l.) na naléhání rádců, aby naložil na provincie další daně. Rčení se stalo velmi oblíbeným. Podobný výrok byl připsán i Alexandru Makedonskému.


Probuď se, meči, proti pastýři. Bij pastýře a ovce se rozprchnou!


Je psáno: "Budu bít pastýře a ovce se rozprchnou."


Ba věru, ovce často zbloudí ráda,
když pastýř na chvilku se vzdálí stáda.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm