Skláním se před bohyní

30. dubna 2018 v 13:01 | Misantrop

Skláním se před bohyní řeči, lampou osvětlující význam všech slov, a skládám tuto sbírku, jež obsahuje výtah z Velké knihy příběhů.


V Oceánu příběhů poznávám onu vznešenou krásu slov a prostou moudrost, jakou jsem našel v Příbězích z moudrosti Indů. Podmínkou spasení v životě, který je sám o sobě hrozný, je tu jednoznačně učenost, nad níž bdí Sarasvatí, půvabná bohyně řeči, vzdělání a umění, hrající na vínu.


Místo "filosofie" se říká, a nyní už i píše, "filozofie" - přezvali tak moji drahou a milovanou bohyni moudrosti na jakousi zprzněnou "Zofii", namísto původní Sofie!


Bohyně hudby má růžky. Názorně to vidíme a slyšíme najmě na metalové scéně; ale i takzvaná "vážná" hudba je ďábelská!


Dočetl jsem knihu EGYPT. Říše faraonů. Nejvíc se mi líbila pověst o trestající kraví bohyni Hathor. Nejvyšší bůh Re chtěl potrestat všechny, kdo se proti němu vzbouřili. Pověřil tím úkolem právě kraví bohyni Hathor proměněnou ve lvici. Ta svůj úkol plnila tak svědomitě a s takovou misantropickou chutí, že ji Re musel opít, jinak by byla vyhladila celé lidstvo. Ach, ten alkohol, to je zhouba světa! Alkohol a lidstvo! Já to vždycky říkal! Krásná a poučná pověst!


Bohyně Hathor:
"Bylo to sladké mému srdci, když vraždila jsem lidi!"


S pomocí svaté potratářky, jež na sebe bere podobu bohyně smrti, babizny či Medúzy, odrazíme novodobé útoky křesťanských fanatiků. Ženy coby vtělení bohyně ve všech jejích formách a zčásti i v podobě čarodějnice, dračice nebo fúrie, která polyká život svými nenasytnými ústy vybavenými ostrými špičáky, má suverénní moc nad životem a smrtí. Nezapomínejme, že když se ona rozhodne odsoudit své děti k smrti, stane se tak! Ona je matkou nutnosti. Je nevěstou bez ženicha, která přechází přes most mezi světy a nese na druhý břeh duše potracených dětí. Jako Lilith je milosrdně okrádá o dech. Všichni jsme tu jen na chvilku a bohyně smrt si musí chránit své vlastní zájmy! Nikdo nemůže přemluvit vichřici, jež smete odsouzence k smrti! Její slovo je zákon!


Jinak tomu je, pokud člověk sám se chystá omezovat počet lidí. Není to přirozené, ale "humánní". Umí to lépe než ona krutá bohyně veškeré moudrosti.


Nenávist je bohyně, jejíž chrám vystavěli i nevystavěli lidé. Člověk tam zavítá i nezavítá, škorňata si nezuje, trousí bláto z venku a úctu bohyni nevzdává. Chrám je otevřený a každému přístupný, ale nikdo v jeho sloupoví nevyhledává samotu ani útočiště před lidskou zlobou. Bytuji tam jen Já. Modlářů má bohyně Nenávist mnoho, skutečných věřících málo. Hněvá se pro to na ně? Ne - pro to ne. Hněvá se na ně normálně. Jak by nemohla! Vyžaduje snad od nich dary a vrhání se před ní v prach? Ne - to ona je před nimi v podřízeném postavení. Absurdní bohyně je Nenávist. Lidé ji nenávidí, aby jim sloužila. Slouží jim věru dobře. Ale nejlíp slouží mně - proti nim.


Nebeské ptactvo tě první, bohyně, hlásá,
i tvůj návrat, tvou mocí protknuto v srdci.


Bohyně Démétér: "Jak jste vy lidé nevědomí, nedovedete napřed rozpoznat, co by pro vás bylo dobré a co zlé."


Až na nesmrtelnost byla jsem bohyní.
Teď otrokyní jsem. Pro samo jméno to,
pro mne tak nezvyklé, chci zemřít raději.
(Eurípidés: Hekaba)


Erysichthón
Cereřin les bezbožnou sekerou znectil,
znesvětil ocelí starý háj té bohyně dobré.


Ve chvílích, jako je tato, bych vraždil! Nejen jeho s celou jeho rodinou a jistě mimořádně rozvětveným příbuzenstvem - ale v takových okamžicích bych nejraději pobil celé lidstvo! A pak divoce a bezúčelně pobíhám po lese jako smyslů zbavená bohyně pomsty Nemesis a vyřvávám na celé kolo své J'accuse!, své mene tekel, své marné a plané hrozby všemu lidstvu: "Kurvy! Nenávidím! Nenávidím, jak jen lze nenávidět! Nenávidím až za hrob! Ne-ná-vi-dím !!"


I ryby tam umírají. Mississippi jako Matka-Bohyně-Ops-Lůno-Dobrodějka je tudíž motivem zcela falešným, s nímž, jak se domnívám, přišel poprvé onen úděsný podvodník Mark Twain.


Ať tolik jen chce,
co stačí neškodíc,
má-li kdo rozum zdravý.
Toho, kdo by chránil ho,
bohyně pomsty zničí.
(Aischylos: Oresteia)


Lidé by museli být rudí studem v přírodě, v jejich nejcizejším prostředí. Že tomu tak není, ač by se to slušelo před tváří bohyně Země, vyplývá z toho, že oni nevidí nikoho, před kým by se měli stydět.


Bastet, egyptská bohyně smyslnosti, která měla kočičí hlavu, by se asi od lidí odvrátila a opustila by svůj chrám v Búbastisu, kdyby viděla, jak diskriminačně se zachází s jejími družkami.


Kdyby se ode mne nechtěla mermomocí hnout, nevyháněl bych ji, ó to nikdy, při bohyni Bastis, to nikdy, ale zároveň bych ji neměl to srdce držet u sebe násilím.


Svoboda je bohyně rozumu.


Jakým zjevením byla sklíčenému srdci! Ztepilá postavou, byla celým svým zjevem a chováním dcerou svobody. Vědomí vlastní ceny jí dodávalo důstojnosti bez pýchy; měla šaty, které jí pěkně slušely, zahalovaly každý úd, aniž jej tísnily, a hojné řasení látky opakovalo jako tisíceré echo rozkošné pohyby bohyně!


Jabloň a její ovoce oslavovali Hebrejci, Řekové, Římané i Skandinávci. Podle pověstí o ně bojovaly bohyně.
(Thoreau: Historie jabloní)


Důraz na dlouhé ženské vlasy sahá daleko do západní mytologie, až k příběhům o Sif, severské bohyni se zlatými vlasy.


Bohyně, dokud byla nahá, dokud měla zavřená ústa; ale když je otevřela, když se oblékla a nasadila si ten příšerný klobouk...!

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm