Je to čím dál horší

26. května 2018 v 15:11 | Misantrop

DÍTĚ: "Ach, světe, to světlo bodá do očí!"
SVĚT: "To nic, v životě tě čekají i horší příkoří."


Přivést člověka na svět a dát mu prožít utrpení je horší než ho na svět nepřivést.
(Alexej Pludek)


Druhé pokolení, už stříbrné,
o mnoho horší potom stvořili bozi.
Horší muž bude lepšímu škodit.


Lidé jsou špatní a bozi, mocnější než lidé, jsou ještě horší.


Však času ten horší je člověk, jenž berlu železnou
v těchto krajích na tvou, Slavie, šíji chopil.
Horší, nežli divé války, hromu, ohně divější,
zaslepenec na své když zlobu plémě kydá.


Čím kolo u káry horší, tím více vrzá.
Horší-li člověk, lepší štěstí.
Hloupost horší než zlodějství.


Veřejné mínění je horší, nesmyslnější, chatrnější a neslušnější než vlastní mínění.


Lepší kráčejí po svým prkně, horší se nepřetržitě sčuchávají, klábosíce povětšinou o hovně.


Horší jazyk lidí nežli chrochtot sviní.


Co se však nechá zmást a splést nebo svázat,
to dává znát, že vnikne-li v tělo věc horší
jen o málo, zhyne a pozbude dalšího žití.


Tihle politikové jsou horší než herečky. Náramně ješitní.


Ženy jsou pohlaví horší jakosti, sexus sequior, které v každé příčině stojí teprve na druhém místě.


Zákon přírody zní takto: Co je lepší, ať má vždycky převahu nad horším!
(Epiktétos: Rozpravy)


Vlci jsou mnohem lepší než jejich zlá pověst, budovaná po staletí lidmi, kteří jsou horší smečkou než i ty nejstrašlivější pozemské bestie.


Člověk je horší než smrt. A Já jsem mu, lidužel, tak podobný, ač mírný vegetarián jsem. Může existovat větší prokletí?


Humanista je vposled nejkrutější posměváček, horší svou škodolibostí nad kdejakého misantropa.


Umělci zobrazují lidi buďto lepší, nebo horší, zrovna jako malíři: Polygnótos totiž vyobrazoval lidi lepší, Pausón naopak horší. Rovněž v próze i v skladbě veskrze veršované, např. Homér zpodoboval lidi lepší, Hégémón z Thasu - ten, co první vytvořil parodie - a Nikocharés, autor Deiliady, horší. V tom rozdílu také tkví odlišnost tragédie od komedie: tato chce totiž předvádět lidi horší, kdežto prvá lepší.
(Aristotelés: Poetika)


Den ode dne je horší den, co přichází.


A přitom už tehdy patřilo k dobrému tónu u římských vzdělanců vzdychat po starých dobrých prostých časech! Jaké potom asi musely být ty "prosté časy"! Však to tvrdím stále, že je to čím dál horší - a horší to bude ještě víc!


Člověk zůstává za všech dob člověkem a nic se nemění k lepšímu, leda k horšímu.


A co se týče myšlenkového obsahu, tam je to ještě horší tupost. Buď jim to myslí jen od pasu dolů, nebo naopak jen prostřednictvím jejich chorých myslí, a pak je to ještě horší.


Znásilnění, jako jednorázový akt penetračního ukojení, je hned odbyto, ale znásilnění svobody je mnohem horší: oběť zažívá hrozné post-traumatické stavy a nezřídka umírá. Zabili veškerou volnost, denně ji zabíjejí, denně je na jatkách, každý den masakr. K tomu to vždy směřovalo. A nelepší se to, je to čím dál horší.


Podívej se pozorně na každého, kdo obžalovává a vyslýchá, - odhaluje přitom svůj charakter: a nezřídka horší, než jaký má oběť, jejíž zločin pronásleduje.


Zrůda rozrůstá se v horší zrůdu,
za řád platí zlořád beze studu
a celý svět je proměněn v svět bludu.


Stáhnul jsem si z internetu mp3 Bachových Brandenburských koncertů. Je to jiná nahrávka než ta, kterou mám na gramofonové desce. Tahle nová mi připadá horší než ta starší, jako všechno nové a moderní. To už snad nemůže být jen subjektivní dojem! Horší se všechno.


Lidské pokolení není rozděleno mezi dobré a špatné, ale mezi špatné a horší.
(Honoré de Balzac)


Nezhoršili se a nespěchali sami do boje jako na posvícení? Anebo se snad obrátili k lepšímu pro tu drahotu, kterou jsem na ně seslal a v níž tolik tisíc duší pomřelo hladem? Nebo je to strašlivé umírání, které zchvátilo tolik miliónů, poděsilo tak, že se polepšili? Ne, ne! Ti, kteří zůstali a všechnu tu strašnou bídu viděli, se nejen nepolepšili, ale jsou dnes horší než kdykoli předtím!


Svět je každým dnem lepší. A k večeru zase horší.
(Elbert Hubbart)


Konce člověka jsou horší než začátky. Tak bude i s tímto zlým pokolením.

 

10 lidí ohodnotilo tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm