K čemu jsou lidské záměry?

15. května 2018 v 11:31 | Misantrop

K čemu jsou lidské záměry? Jeden hromadí bohatství hmotné, druhý bohatství duševní, jeden pláče, druhý se směje - bijí se, bojují, krev prolévají, boří města a znovu je stavějí - a tu máš! Jeden filosof tvrdí, že svět je voda, jiný, že svět je oheň, a co z toho všeho vyšlo? Pouze ta jediná pravda, že lidské myšlení má své meze.


Čím abstraktněji správnější a tím i mohutnější bude myšlenka, o to nemožnější zůstane její úplné uskutečnění, pokud bude odvislá od lidí. Kdyby tomu bylo jinak, nemohli by se zakladatelé různých náboženství počítat k největším lidem na této zemi, přestože uskutečnění jejich etických záměrů se nikdy ani zdaleka nepřiblíží svému naplnění.


Záměry národů Hospodin maří, lidem úmysly hatí.


Má-li vulkán vybuchnout, ohlásí se předem mnoha znameními, která nelze přehlédnout. Ale člověk své vražedné a diktátorské záměry umně skrývá a zahaluje svým předstíráním lásky a dobroty.


Vždycky jsem věděl, že naši vůdčí lidé jsou špatní lidé, nedobrých povah a zločinných záměrů, kteří jednoho dne dají průchod své špatnosti již naprosto neskrývané. To jsme se dočkali časů!


A po tom všem se vy opovažujete chtít nás měnit a naše jednání a záměry přivádět na pravou cestu!


Disciplína, kterou tak vysoko cení všechny vlády, je největší zločin, jakého se jen může dopustit člověk, je zřejmé usvědčení zločinných záměrů vlád. Disciplína je ubití rozumu a svobody v člověku.


Podrobíme se. Víme, že to všechno se děje kvůli Státu, aby se překazily záměry škůdců.


- Vy navrhujete nájemníky - zabíjet?
- Vybočuje to nějak z vašich záměrů?
- Ano, my jsme chtěli normální bytovky.
- A tak! Nesprávně jsem odhadl váš vztah k nájemníkům.


Čínský národ, lidský ve svých záměrech, ale barbarský ve volbě prostředků, mohl pokládat krutosti za nezbytné pro klid světa.


Jakože svědkem našich záměrů s těmito našimi zhoubci je Bůh, zvítězíme nad nimi.


Hovoří záměry, jež proto dlouho spaly,
by smělé vstaly tak, jak nikdy nebývaly...


Nejprve se musíme všemi prostředky snažit docílit svého a budoucí záměry si nechat pro sebe.


Když řečník Kíneás viděl, že se Pyrrhos chystá k výpravě do Itálie, zavedl s ním takovouto řeč:
"Až nám bude všechno poddáno, co budeme dělat?"
Tu se Pyrrhos usmál a pravil:
"Pak si pořádně odpočineme, můj drahý, každý den bude džbán po ruce, a pobavíme se spolu v družné zábavě."
Když takhle dostal Kíneás Pyrrha tam, kde ho chtěl mít, řekl mu:
"Co nám tedy nyní stojí v cestě, chceme-li sedět u džbánu a společně si pohovět, jestliže už máme vše a jestliže bez práce je nám pohotově to, k čemu nám má dopomoci krev, velká námaha a nebezpečí, přičemž bychom nejdřív musili druhým lidem způsobit mnoho utrpení a také sami mnoho zkusit?"
Takovými slovy Kíneás Pyrrha podráždil, ale nepodařilo se mu odvést ho od jeho záměrů.


I plní se mysl knížete černými záměry, až se docela podobá jeskyni, která kdysi hostila nelítostného draka.


Podvodníci a vrahové neměli hroznějšího nepřítele, než byl on, poněvadž jako by četl v jejich duších nejskrytější myšlenky a na první pohled rozluštil všechna tajemství jejich záměrů.


Jmenoval se František Cenci: ostatní lidé mu byli jen k tomu, aby jich užíval k svým záměrům. Žil bez důvěrníka a říkal nahlas jen to, co mohlo urychlit jeho záměry.
(Stendhal: Italské kroniky)


Co budu těm tupým otrokům vykládat něco o svobodě! Mé pravé záměry nemusí nikdo znát. Nejednám tu přec jako rovný s rovným; oni nejsou jako Já. Vždyť ti ubozí nesvobodní tvorové nemají žádné rohy ani žádný oheň v duši jako Já!


Stává se také, že náhle v něm vyrůstají záměry, až v něm rozpálí všechnu krev, jeho svaly se začnou pohybovat, šlachy se napnou, záměry se mění v rozhodnutí, takže Oblomov poháněn mravní silou rychle vystřídá za jediný okamžik dvě tři polohy, s jiskřícíma očima napolo vstane na loži, vztáhne ruku a oduševněle se rozhlíží... Teď, teď se rozhodnutí uskuteční, stane se činem - a pak, ó bože, jaké zázraky, jak blahodárné výsledky bychom mohli očekávat z tak ušlechtilého úsilí...! Ale hleďme, ráno uplynulo, den se už chýlí k večeru a s ním se chýlí k odpočinku i unavené síly Oblomovovy.


Jsem spokojen, jestliže svých záměrů užívám, jak je mi přirozené.
(Epiktétos: Rozpravy)


Moje hudba má dopad v různých zemích. Lidé v ní dokážou najít intenzitu, sílu, emoce, záměry.


Co ještě zmůže člověk, který má velké záměry, nezačne-li se oprošťovat od rutiny automatického řemesla, nežije-li svým vlastním životem, do něhož nikdo jiný nemůže sahat rukama?


Jsi velký, veliké jsou tvé záměry.


Jelikož při tomto způsobu života filosofové nesledovali žádné vlastní touhy, žádné záměry a účely, tedy byli nad lidským usilováním samým, stávali se poradci a karateli ostatních.


Kdyby těch několik málo vskutku znamenitých lidí, toužících po slávě, znalo jednoho vedle druhého všechny ty, z nichž se skládá obecenstvo, u něhož si za cenu tisícerého strádání chtějí vydobýt úctu, pravděpodobně by hodně ochladli a snad by od svých záměrů zcela upustili.
(Leopardi: Myšlenky)

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm