Nad hlouposti povznesen

11. května 2018 v 13:20 | Misantrop

Noviny nečtu a straním se jich, neboť v nich jsou jen samé hlouposti. Je to směšné, ano, směšné, jak jsou lidičkové naivní a jak se dovedou celou svou bytostí upnout k úplným hloupostem.


Všechno, včetně hloupostí, se produkuje v hromadné výrobě.


A komu jsou takové hlouposti ku prospěchu, co z toho kdo má? Já z toho nemám nic. A ti, jichž si vážím jako sám sebe, také ne.


Mnohým nedají spát památné stavby Západu i Východu - rádi by se dozvěděli, kdo je stavěl. Co se mne týká, spíš by mě zajímalo, kdo je tenkrát nestavěl - kdo byl nad takové hlouposti povznesen.


To je rovněž obecně lidské: vršit na sebe věci a dělat z nich hory; hory nebetyčných hloupostí, řekl bych.


Hlouposti každé epochy mají pro vědu dalších epoch stejnou cenu jako její moudrosti.


Lidé už uvěřili a uvěří tolika hloupostem, ale nikdy neuvěří, že nic nevědí, že nic neznamenají, že nemají v co doufat.
(Leopardi: Tristan a jeho přítel)


Otevřeme-li korán, vidíme, že ta kniha může být vykládána tisícerými způsoby, je temná, nesrozumitelná. A taková je zaslepenost lidská, že pokládá za božskou takovou knihu, v níž je bůh vylíčen v podobě tyrana; tento bůh je stále zaměstnán trestáním svých otroků za to, že nepochopili to, co je nepochopitelné; tento bůh, původce výroků, nepochopitelných bez výkladu imámova, je tupohlavým zákonodárcem, jehož zákony potřebují vždy výkladů. Jak dlouho si mohamedáni zachovají tolik úcty pro dílo, tak přeplněné hloupostmi?


Literaturou se odjakživa šířily především hlouposti a absurdity úplně bez hodnoty a bez ducha. Kritické myšlení je v literatuře vždy Popelkou, vždy velkou vzácností.


Kdyby měla veřejnost svůj vlastní názor, tak by už svůj skoupě vyměřený čas na vzdělání nemarnila na produkcích obyčejných hlav, tedy na nesčetných hloupostech v poezii a filosofii, jak je nabízí každý den.


V tomhle to vězí! Já stydím se předčítat spisy
nehodné nabitých sálů a hloupostem dodávat váhy.


- Fi, pane Špulko! Jakým hloupostem vy to učíte?
- To je latinsky, paní hraběnko!
(Molière: Hraběnka z Nouzova)


Věřte, nevystačíme s jedním životem, budeme-li se rozčilovat všemi lidskými hloupostmi, které se kolem nás a kvůli nám dělají.


Tok hovoru, rychlejší než tok mých myšlenek, mě téměř vždycky nutil mluvit dříve, než jsem stačil myslet, a z toho často vyplynuly hlouposti a nesmysly, s nimiž můj rozum nesouhlasil a jež mé srdce zavrhlo, jakmile mi vyklouzly z úst.


Čím víc toho řeknete, tím víc řeknete hloupostí.


Když pomyslím na množství hloupostí, které jsem za poslední dva roky řekl jen proto, abych se vyhnul mlčení, přivádí mě to k zoufalství.


Proč byste neprováděl hlouposti? Přece však je jedna, skutečně jen jediná, protože má následky: je to manželství.


Oproti jedné ženě, která nás inspiruje k něčemu dobrému, jsou jich stovky, které nám vnukají hlouposti.


Nesluší se na krále, aby si hleděl zábav a všelijakých hloupostí.


Astrolog Hampl (v těle Štubové dívaje se na svá ženská prsa): "Jak to, že mám tohle? Jak jsem k tomu přišel?"
Sommer (opravuje ho/ji): "Přišla. Při-šla, paní Štubová, jste žena; můžete mluvit hlouposti, ale gramaticky správně."


Je to ztracený člověk. Všem říká hlouposti, každého dráždí. A vůbec nic nechce! Spálil svoje peníze v peci.
(Čechov: Step)


Lidská smečka se zlobí. Hází po mně kamením a žvaní hlouposti. Mám zkrvavená ústa. Pryč odtud.


Příjemně se usmíval a mluvil o hloupostech. Potom šel na nádraží a bylo mu příjemné, že je sám a nemusí s nikým mluvit.
(Čechov: Profesor literatury)


Chtěl bych jednou žít v tak dokonalém světě, světě bez lidí, že bych nemusel ustavičně vyvracet a zvracet ty jejich naduté lži a hlouposti. Dnes se jim možná ještě zasmějeme, ale jednou zmrzne úsměv i těm největším smíškům a všichni do jednoho budou svorně podporovat každý nesmyslný nesmysl z nepřeberné provenience stále vynalézavějších lidských nesmyslů a hloupostí.


Medicinu pokládám za jednu z největších hloupostí vládnoucích mezi lidmi. Když se na ty věci dívám jasnýma očima, musím říci, že jsem neviděl žertovnější komedii, že jsem nikdy neviděl nic, co by bylo tak směšné jako člověk, který si troufá léčit druhého.
(Molière: Zdravý nemocný)


Pan Hejhula hulákal: "Nedělejte hlouposti a pusťte mne ven!" a usnul z toho všeho.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm